Normeringer i fritidstilbud undersøges: Lederne spiller en hovedrolle

Ledere af fritidstilbud modtager i de kommende dage et spørgeskema om normeringer. Undersøgelsen skal skabe større viden om normeringer og være med til, at forhandlingerne om finansloven foregår på et mere informeret grundlag.
Foto af børn i SFO-alder på legeplads
Hvor mange børn går i fritidsordningen? Og hvor mange ansatte er skrevet i vagtplanen? De to spørgsmål skal kaste mere lys over normeringerne i fritidsordningerne.

Hvor mange medarbejdere er skrevet på vagtplanen tirsdag den 31. maj? Og hvor mange børn er indskrevet præcis den dag?

Sådan lyder de overordnede spørgsmål, som forskere fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd vil stille ledere af alle fritidstilbud for børn til og med 6. klasse. 

”Undersøgelsen skal skabe viden om normeringer i fritidstilbud på det konkrete tidspunkt, som vi spørger til. Hvor mange medarbejdere er der planlagt med i forhold til antallet af indskrevne børn på det tidspunkt,” fortæller Niels Peter Mortensen chefanalytiker hos VIVE.

Vi mangler den viden 

Niels Peter Mortensen forklarer, hvorfor det har betydning, at undersøgelsen bliver gennemført. 

”Det er en viden, der i øjeblikket ikke eksisterer. Det skal blandt andet bruges som grundlag for at gøre finanslovsforhandlingerne for 2023 mere informerede,” siger han.

Eva Munck Immertreu, der er formand for Lederforeningen i BUPL, er enig i, at undersøgelsen er vigtig.

”Vi har i lang tid haft fokus på normeringer i dagtilbud. Samtidig er der sket en reduktion i antallet af ansatte i skole- og fritidsdelen. Vi hører historier om pædagoger, som er alene med op til 40 børn, så der er brug for mere viden om, hvordan billedet mere generelt ser ud,” siger hun.

Alle fritidstilbud er med

Spørgeskemaet vil lande i ledernes mailbox en af de kommende dage. Det kommer som udgangspunkt ud til ledere af fritidstilbud til og med 6. klasse. Både kommunale, selvejende og private tilbud er med, så er du leder af et fritidstilbud uden at modtage mailen, er forklaringen, at det ikke er lykkedes for VIVE at finde dine kontaktoplysninger.

Ud over baggrundsspørgsmål og oplysninger om lokale forhold bliver lederne spurgt, hvor meget pædagogisk personale, der er på vagtplanen og har direkte kontakt med børnene henholdsvis kl. 11 og kl. 14.45 tirsdag 31 maj.

Skal være nemt for lederne

Det er altså vagtplanen, der spørges til, så lederne behøver ikke tælle, hvor mange medarbejdere, der faktisk er på arbejde. For at tallene kan bruges som reelt sammenligningsgrundlag, skal lederne dog oplyse, om normeringen netop den 31. maj adskiller sig fra en normal dag.

Ved tidligere opgørelser af normeringer har der været debat om, hvorvidt undersøgelserne tegner et reelt billede af normeringerne. Det vil der altid være muligheder for debat, vurderer Niels Peter Mortensen fra VIVE.

”Ethvert valg af opgørelsesmetoder vil påvirke resultatet. Det her er et nedslag, som giver et godt fingerpeg. Metoden er også valgt for, at det skal være så nemt som muligt for lederne svare på spørgeskemaet,” siger han.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.