Legeagent åbner for friere, skørere leg: Det har været grænseoverskridende

Stille børn er blevet mere snakkende, og pædagogerne mere gakkede, efter at vuggestuen Klatretræet i Hornbæk har deltaget i det landsdækkende projekt LegeKunst, som fokuserer på børns udvikling gennem kunst, kultur og leg.
Foto af legeagent Yasmin Elvira Steenholdt (til venstre)
”Vi følger børnenes spor og skaber universer sammen,” siger legeagent Yasmin Elvira Steenholdt (til venstre).

Hvordan bliver man som pædagog bedre til at følge børnenes spor og leg? Og hvordan skaber man et eksperimenterende legemiljø, hvor man føler sig lidt forkert, hvis man ikke er så gakket? Det ved pædagogerne fra børnehuset Klatretræet i Hornbæk en del om, for institutionen har haft en legeagent tilknyttet, og det har været en stor inspiration. 

Legeagenten er Yasmin Elvira Steenholdt fra det landsdækkende projekt LegeKunst, som løber over fire år. 

”Vi følger børnenes spor og skaber universer sammen,” forklarer Yasmin Elvira Steenholdt, der beskriver legen som organisk og bevidst kaotisk.

”Det er lyd, det er puls, det er rytmikker, bevægelse, kropslighed, fortællinger og spejlinger. Nogle vil måske sige: ­Jamen der er jo ikke noget værk ligesom i billedkunst. Men vi bærer værket i os selv. Vi går herfra med stemninger,” forklarer hun. 

Inspirationen dør ikke ud

Når Yasmin Elvira Steenholdt som legeagent besøger Klatretræet med musik og hånddukker, sker det hen over flere måneder og med masser af mulighed for refleksion og opfølgning. Målet er, at hun som kunstner skal inspirere pædagogerne til at følge børnene i deres leg og fantasi.

”Normalt ville kunstnere som Yasmin danse med børnene og begejstre os en enkelt gang, hvorefter det måske ville dø ud hen ad vejen,” siger dagtilbudsleder i Klatretræet Helle Jespersen. 

”Men her får vi nogle kompetencer, som vi kan bygge videre på.” 

Gakket og grænseoverskridende

Ifølge Yasmin Elvira Steenholdt skal det at lege med børn både læres og trænes. Og LegeKunst handler netop om at understøtte børns lege og skabe eksperimenterende miljøer sammen med dem. 

”Vi har talt meget om, hvor grænseoverskridende det har været for os voksne, og at vi nogle gange har følt os lidt forkerte, fordi vi ikke har været de gakkede. Vi har virkelig skullet arbejde med os selv, men det er jo også værdifuldt, at vi har forskellige roller,” siger pædagog Alberte Seerup.

Pædagogerne har gennem samarbejdet med legeagenten fået mere mod på at være frie og skøre med børnene.

”Jeg er blevet bedre til at stille mig op på stuen og danse, når der er musik. Det føltes tidligere grænseoverskridende. Nu er jeg fuldstændig ligeglad,” siger Alberte Seerup.

 LegeKunst-forløbet mødes børn fra vuggestuen, dagtilbudsleder Helle Jensen og de to pædagoger med Yasmin Elvira Steenholdt til omkring 10 legeaktioner af hver cirka 45 minutters varighed. Hver aktion afsluttes med en fælles refleksion. 

De første fem gange er Yasmin Elvira Steenholdt tovholder på legen, mens pædagogerne er samskabende. Efter et midtvejsmøde bytter de roller. 

Luksus for pædagoger

”Det er den vildeste luksus som pædagog at kunne reflektere over den aktivitet, man har været i. Hvad skete der med børnene? Hvad skete der i samspillet med os? Hvad var min rolle? Hvad var din?” siger Helle Jespersen.

Pædagog Alberte Seerup oplever, at den legende tilgang har en stor værdi, når der er travlt: 

”Man kan lege mange af hverdagsrutinerne ind med den tilgang, så det bliver spændende og berigende for børnene. Og vi er meget mere spændende som voksne, hvis vi siger: Kom, vi skal ud på badeværelset og se, om vandfaldet stadigvæk er derude’ i stedet for at sige, at nu skal der vaskes hænder.”

Læs mere om legeagenter i magasinet Børn&Unge.

 

LegeKunst giver gladere og mere åbne børn

 • Siden 2019 har LegeKunst bygget bro mellem kunst, kultur og pædagogik i dagtilbud. Med de gode erfaringer halvvejs inde i projektperioden ønsker folkene bag at udbrede det legende kulturkoncept til skoler og specialområdet. 

  For der sker noget ekstraordinært for børns udvikling og pædagogers faglighed, når de indgår i fælles leg, aktionslæring og samskabelse med en lokal kunstner, som det er tilfældet i projekt LegeKunst.

  Foreløbige erfaringer viser, at pædagoger, der har været med i et forløb, bliver mere legende og fantasifulde med børnene. Alle kommer tættere på hinanden, og tilbageholdende børn melder sig nu oftere ind i legen. 

  Det fortæller DPU-lektor Lars Geer Hammershøj, der er forskningskoordinator i LegeKunst. I LegeKunst leger forskerne med i nogle af forløbene for at undersøge, hvordan kunst og kultur påvirker børns leg og dannelse. 

  ”Der sker ofte det, at pædagogerne bliver inspireret til at udvide deres praksis, fordi de træder ud af den almindelige pædagogrolle. De bliver mere legende, får blik for, hvad kunst kan, og får nye ideer til, hvad de kan lave med børnene,” siger han og tilføjer: 

  ”Faktisk oplever nogle pædagoger, at jo mere de pjatter og leger med børnene, jo mere gør børnene, hvad de voksne siger.”

  Ambitionen er at samle erfaringerne fra LegeKunst i en lærebog, der skal kunne bruges i uddannelsen af fremtidens pædagoger. 
  Men der er også ambitioner om at udvide projektet, fortæller projektleder i LegeKunst Camilla Høg. 

   ”Vi er blandt andet ved at se på, om vi kan få LegeKunst ind på skole- og specialområdet, og om vi kan bruge det som brobygningsprojekt mellem dagtilbud, SFO og skole,” fortæller hun. 
   

5 tips til at booste legen

I en presset hverdag tager vanerne, rutinerne og autopiloten ofte over. Her får du fem råd fra legeagenten Yasmin Elvira Steenholdt til, hvordan du kan styrke din og børnenes kreativitet i legen. Både når der er stille, og når der er travlt på stuen.

Skrot pligten

Tænk på det legende som et frirum. Vi tænker meget i pligt og på at være ’overskuende’ og ’foran’. Selvom vi arbejder med børn, skal vi stadigvæk sætte os fri. Tænker man legen som et frirum, giver det energi. Det legende mindset er et åbent nysgerrigt mindset. Det skulle gerne være et frirum at kaste sig ud i legen. Når vi leger, lever vi. Det legende frirum er det modsatte af pligt.

Lav en legebog 

Design en legebog, som er nem at finde på hylden inde på stuen. Gerne med masser af glimmer. I bogen kan I skrive alle jeres lege­ideer ind. På den måde løber I aldrig tør for ideer, og det er til glæde for både børn og voksne. 

Afsæt tid 

Det kan være nemmere at overskue ’vild leg’ og ’ny leg’ ved at sætte tid af til aktiviteten. Sæt for eksempel stopuret på 45 minutter, og hold så fast i, at I som pædagoger altså ­helliger de næste 45 minutter til at gå all in på legen – på at improvisere sammen med børnene og på at lave ’pingpong’ med dem. Hav klare aftaler med de andre voksne om, hvem der er på legegulvet, og hvem der tager sig af alt det andet udenom. Dette for at øve frirummet og flowet.

Brug musik

Find højtalerne frem, tag dem med udenfor, lav en playliste med musik og lyde. Musik er fantastisk til at åbne og stemningssætte. Skriv også musikken ind i ’legebogen’, og sørg for, at kun fantasien sætter grænser. Det kan være alt fra piratmusik og boblemusik til klassisk musik og dansemusik.

Tænk nyt 

Tænk ikke på læring som i læreprocesser. Tænk på det som æstetiske væreprocesser. Når vi sætter os selv fri fra læringsmål, falder skuldrene ned, og vi kommer mere til stede og i hjertehøjde med børnene. Tænk med kroppen. Vi når det nok. 
 

Hvad er LegeKunst?

 • 22 kommuner, 130 kunstnere og kulturinstitutioner samt fem pædagoguddannelser er med i ­LegeKunst, der løber over fire år. Målet er at give et landsdækkende løft til 0-6-årsområdet. Ambitionen er at bygge bro og skabe møder mellem børn, pædagogisk personale, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere.
 • LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen. Samtidig forsker projektet i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer betyder for børns leg og dannelse samt for de fagprofessionelle omkring børnene.
 • Projektet er styret af Kulturprinsen i Viborg, og er blandt andet finansieret af Nordea Fonden. 
 • Det er gratis for dagtilbud at deltage, og de kan vælge mellem syv legekunstmodeller. 
 • Et forløb med en kunstner, kulturinstitution eller kulturskole strækker sig over otte besøg med indlagt refleksion og opfølgning. Derefter arbejder pædagogerne selv videre med LegeKunst. 
 • Læs mere på legekunst.nu 
   

Hvem er Yasmin Elvira Steenholdt?

 • Sangerinde, komponist, danseinstruktør, legekunstner m.m. 
 • Hun har afholdt over 2.000 workshops i ­daginstitutioner.
 • Er tilknyttet LegeKunst i Helsingør. 
 • Har et diplom i kulturformidling for børn og unge
   

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.