Kvaliteten halter i vuggestuen: Skarpe reaktioner på ny undersøgelse

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er kaldt i samråd efter den nyligt offentliggjorte kvalitetsrapport, som dokumenterer manglende kvalitet i vuggestuen. Læs nogle af de skarpe reaktioner på undersøgelsen i denne oversigt.
vuggestue barn leg
Undersøgelsen af kvaliteten i vuggestuer og dagplejer har skabt store reaktioner, viser denne oversigt fra Børn&Unge.

Forældrene raser. Ministeren er ikke spor tilfreds. Kommunerne er langt fra begejstrede. BUPL kræver handling nu, politiske ordførere kalder ministeren i samråd, og pædagogerne drømmer om flere kolleger.

En ny undersøgelse dokumenterer, at det halter gevaldigt med kvaliteten i vuggestuerne og dagplejerne. Og reaktionerne på undersøgelsen tegner et kritisk billede af behovet for at investere i børn i alderen 0-2 år, hvis vi i Danmark skal kunne blive ved med at understøtte de mindste børns udvikling, trivsel, dannelse og læring.

Det er Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der har udgivet rapporten, som er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs nogle af reaktionerne på undersøgelsen her:

Minister: Ekstra personale gør det ikke alene

Mattias Tesfaye, børne- og undervisningsminister (S)

"Undersøgelsens resultater bekymrer mig, og derfor er jeg i dialog med parterne på området om, hvad der skal til for at styrke kvaliteten. Ekstra personale gør det ikke alene. Vi skal også tale om, hvordan gode fysiske rammer, stærk pædagogisk ledelse og høj faglighed blandt de ansatte kan være med til at sikre de rigtig forudsætninger for, at vores børn har det godt i deres dagtilbud."

Mattias Tesfaye, børne- og undervisningsminister, Socialdemokratiet. Pressemeddelelse

Kommunerne: Meget kan forbedres

Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL

»Vi er nødt til at se på, i hvor høj grad der er uddannet personale til stede, og det er en øm tå, fordi vi har svært ved at rekruttere. Pædagoguddannelsen skal løftes, og vi skal prioritere midler til efteruddannelse.... Vi skal se på de lokale tilsynsrapporter, der findes for hver enkel institution. Og så skal vi bruge dem til at arbejde med de ting, vi ser i rapporten. Der er meget, der kan forbedres.«

Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne og Undervisningsudvalget, KL. Politiken

Forældrene: Vi SKAL være rasende

Signe Nielsen, formand for FOLA

”Det her er tal, som vækker vrede hos forældrene. Vi SKAL være rasende over de her resultater! Når kvaliteten kan være mindre end god i næsten 90 % af vuggestuer i Danmark, så forsvinder vores tillid til, at kommunerne kan løfte deres ansvar. Det er et kæmpe brud på forældres tillid og på den samfundskontrakt, der skal sikre os, at når vi arbejder og betaler skat, så garanterer samfundet sunde rammer for vores børn... Der er greb, vi kan sætte ind med; vi kan se, at det handler om at hæve uddannelsesniveauet i institutionerne, få pædagogandelen op, og så skal vi efter- og merituddanne medhjælperne.”

Signe Nielsen, formand, FOLA. Pressemeddelelse

SF: Det er ikke godt nok at løfte pegefingre

Jacob Mark (SF)

”Der bliver løftet en masse pegefingre. Ministeren ad kommunerne. Kommunerne ad lederne. Men det hjælper ikke børnene. Der er brug for politisk handling. …. En akutplan bør straks iværksættes… Jeg presser på for, at vi snart kan få forhandlinger i gang. Børneområdet har nærmest ligget stille siden valget, og imens bliver der bare sparet. Det er ikke godt nok!”

Jacob Mark, børneordfører, SF. Facebook

Radikale: Vi skal prioritere børn, også selv om det bliver på bekostning af os andre

Lotte Rod fra de Radikale

”I alle de år, jeg har været medlem af Folketinget, har vi talt om, hvor vigtig barndommen er. Men vi mangler handling. Vi skal prioritere børn, også selv om det bliver på bekostning af os andre.”

Lotte Rod, børneordfører, Radikale Venstre. Ritzau

Pædagog til politikere: I skulle prøve at mærke nedskæringerne på egen krop

foto af glade børn

”Hvis jeg kunne vælge frit, ville det jo være fedt, hvis vi var 4 voksne til 12 vuggestuebørn og en flyver til at hjælpe om eftermiddagen. Det kunne være drømmescenariet.”

Maria, pædagog, Ellehøj børnehave og vuggestue, Holstebro. P1 morgen, 12. maj

 

”Der skal meget mere fokus på omsorgstrætheden hos personalet, som tager sig af de små børn. Vi har brug for refleksion og selvindsigt af vores handlinger. Ellers risikerer vi at flytte grænsen for, hvad der er acceptabelt for børnenes betingelser og vilkår.”

Anita Wissing, pædagog. BUPL’s Facebook-side

 

”Jeg synes, at politikerne skulle komme i praktik en måneds tid i institutionerne og så selv opleve på egen krop, hvad alle deres nedskæringer gør rundt om i landet.”

Kathrine Holm Ingwersen Lopdrup, pædagog. BUPL’s Facebook-side

 

”Ja det er jo desværre old news, men hvad sker der? Ikke en fløjtende f.. Hvad regner man med, når området ikke prioriteres højere i vores samfund?”

Mia Fabritius de Tengnagel, pædagog. BUPL’s Facebook-side

Børns Vilkår: Vi kan ikke vente længere

Direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl

"Den psykiske mistrivsel blandt børn og unge er et vores største samfundsproblemer, og det kræver handling fra børns spæde år, hvis vi skal have bremset den alvorlige udvikling. Hvis vi sætter tidligt ind, kan vi forebygge mistrivsel, inden problemerne vokser sig større. Men det kræver politisk vilje og handling for at kunne lykkes. Og der skal til at ske noget."

Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår. Pressemeddelelse

BUPL’s formand: Pædagogen kan ikke løfte ansvaret alene

”Endnu engang bliver det dokumenteret, at kvaliteten ikke er god nok, og at der mangler pædagoger. Vi kan se i den her undersøgelse, at det er pædagoger, som løfter kvaliteten, og alligevel tøver politikerne med at sikre, at vi faktisk kan få løst den store rekrutteringskrise, som vi står i nu... Pædagoger vil rigtig gerne løfte kvaliteten, men det er svært, hvis vi ikke har uddannede kollegaer ved vores side, og det er svært, hvis vi skal løfte ansvaret alene.”

Elisa Rimpler, formand, BUPL. TV2

Forældrebevægelse: Pædagoger har ikke en chance

Rikke Thrane fra #Hvorerderenvoksen

”Selvfølgelig hænger det også sammen med en god pædagogfaglig ledelse, en god lokal pædagogisk evalueringskultur og høj faglighed hos personalet. Men ligegyldigt hvor dygtige lederne og personalet er, så har de ikke en chance for at sikre gode og udviklende læringsmiljøer og den gode relation mellem barn og voksen, hvis de store dele af dagen er otte-ti børn om hver voksen.”

Rikke Thrane, pædagog og talskvinde for forældrebevægelsen ’Hvor er der en voksen’. TV2

Pædagogiske ledere: Virkeligheden kalder på faglig ledelse

Eva Munck Immertreu

"Den nye kvalitetsundersøgelse er deprimerende læsning, men ikke særligt overraskende. Den konkluderer, at kvaliteten er utilstrækkelig i 4 ud af 10 vuggestuer. Det er endnu en måling, undersøgelse eller analyse, og det kan være fint med data, men vi ved det jo godt, og vi har sagt det længe: Virkeligheden kalder på TID til faglig ledelse NU."

Eva Munck Immertreu, formand, Lederforeningen i BUPL. LinkedIn

Enhedslisten: Det er virkelig alvorligt

Mai Villadsen, Enhedslisten

”Det her er rystende tal. Det er virkelig alvorligt, at kvaliteten er så dårlig i fire ud af ti vuggestuer, at man som forælder nogle steder ikke med ro i sindet kan aflevere sin børn om morgenen, fordi der ikke er voksne nok.”

"Ministeren skal forklare sig, og han bliver nødt til at sikre bedre kvalitet, og det kræver flere pædagoger."

Mai Villadsen, politisk ordfører, Enhedslisten. Ritzau

Alternativet: Umuligt at få hverdagen til at hænge sammen

Pædagog Nanna Høyrup fra Alternativet er indkaldt som vikar til Folketinget

"Pædagogmanglen går rigtig hårdt ud over kvaliteten i vores vuggestuer. Jeg ved selv fra min tid som vuggestuepædagog, at uanset hvor dygtigt og dedikeret personale vi har i vores daginstitutioner, så er det umuligt at få hverdagen til at hænge sammen, når der konstant er alt for få voksne til at tage sig af børnene."

Nanna Høyrup Andersen, pædagog og medlem af Folketinget, Alternativet. På Facebook

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.