Kongres genvælger Elisa Rimpler som formand: Her er BUPL’s nye politiske ledelse

BUPL’s kongres har genvalgt den øverste politiske ledelse og valgt et enkelt nyt ansigt til forretningsudvalget. Til gengæld blev forslag om at indføre kønsneutrale formandstitler forkastet.
BUPL's nyvalgte forretningsudvalg ved kongressen i november 2022
BUPL's forretningsudvalg i perioden 2022-2024 er fra venstre mod højre: Birgitte Conradsen (næstformand), Lars Søgaard Jensen (faglig sekretær), Elisa Rimpler (formand), Johnny Gaardsdal (faglig sekretær) og Lasse Bjerg Jørgensen (hovedkasserer)

Elisa Rimpler blev genvalgt som BUPL-formand til stående klapsalver, da BUPL’s kongres skulle vælge, hvem der skulle sidde i den daglige politiske ledelse, det fem personer store forretningsudvalg. Der var ingen modkandidat til formandsposten.

”Jeg er taknemmelig for den tillid, kongressen har vist mig, og jeg synes, vi kan være stolte af de resultater, vi i fællesskab har kæmpet hjem den seneste kongresperiode. Vi har blandt andet kæmpet os til en historisk sejr med loven om minimumsnormeringer og sikret et løft af fritidsområdet med sociale normeringer. Nu retter vi blikket mod de store opgaver, der venter forude, herunder pædagogmanglen og et opgør med pædagogernes lønefterslæb” siger Elisa Rimpler, der har været formand siden kongressen i 2014.

Nyvalgt i den politiske ledelse: Brug for handlekraft ved OK24

Også næstformand Birgitte Conradsen og hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen blev genvalgt til bifald uden modkandidater.

Der var også genvalg til Lars Søgaard Jensen, der dermed fortsætter i sin rolle som faglig sekretær i BUPL Forbund.

Den anden af de to poster som faglig sekretær gik til gengæld til et nyt ansigt, nemlig Johnny Gaardsdal, der kommer fra en post som hovedbestyrelsesmedlem samt faglig sekretær i BUPL MidtVestjylland.

”Jeg er glad og taknemmelig. Det er stort at få lov til at arbejde med det, jeg brænder allermest for: Fagpolitik og pædagogernes vilkår,” siger han.

Han glæder sig især til at komme i gang med indsatserne for at styrke BUPL’s organisering af medlemmerne:

”Det gælder både i forhold rekruttering og fastholdelse af medlemmer og i forhold til at udvikle vores organisation og sikre et stærkt og handlekraftigt fællesskab, hvor vi hurtigt kan mobilisere medlemmer og sætte ting i gang. Det får vi eksempelvis brug for at kunne ved OK24,” siger Johnny Gaardsdal. 

Trods stort flertal: Fortsat umuligt at blive BUPL-forkvinde

BUPL’s forretningsudvalg havde op til kongressen stillet forslag om en ændring i BUPL’s love, så politiske ledere i BUPL fremover selv kunne vælge, om de ville kaldes ’formand,’ ’forkvinde’ eller ’forperson.’

BUPL Storkøbenhavn havde som svar stillet forslag om udelukkende at benytte de kønsneutrale titler ’forperson’ og ’næstforperson.’

Undervejs i debatten om forslagene gav Elisa Rimpler fra talerstolen udtryk for, at hun selv foretrækker at kalde sig ’formand,’ mens næstformand Birgitte Conradsen foretrækker at ændre titel til ’næstforkvinde’.

BUPL Storkøbenhavns forslag fik ikke flertal ved afstemningen, mens 55 procent af de delegerede bakkede op om forretningsudvalgets oprindelige forslag. BUPL’s love kræver dog opbakning fra 67 procent af de delegerede, og forslaget blev dermed ikke vedtaget.

Dermed vil lederne af BUPL’s forretningsudvalg, lederforening og lokale fagforeninger også fremover være formænd og næstformænd.
 

Kongres 2022: Her er BUPL’s nye politiske ledelse

 • BUPL’s nye forretningsudvalg består i kongresperioden 2022-2024 af:

  • Formand: Elisa Rimpler
  • Næstformand: Birgitte Conradsen
  • Hovedkasserer: Lasse Bjerg Jørgensen
  • Faglig sekretær: Lars Søgaard Jensen
  • Faglig sekretær: Johnny Gaardsdal
    

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.