Høje følelsesmæssige krav: Nyt redskab hjælper dig som AMR

Ny vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker passer til pædagogers arbejde og kan blandt andet bruges til at få arbejdsgiverne til at leve op til deres ansvar i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
Ny vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Den er et godt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet i dag- og fritidstilbud, siger Johnny Gaardsdal, som er forretningsudvalg i BUPL med politisk ansvar for arbejdsmiljø.     

”Høje følelsesmæssige krav er et grundvilkår i pædagogik. Men man skal ikke blive syg af det, og det er arbejdsgiverens pligt at forebygge, at det sker. Her kan vejledningen bruges, fordi den peger på forebyggende foranstaltninger,” siger han og tilføjer:      

”Hvis arbejdsgiverne ikke lever op til deres ansvar, kan man med vejledningen i hånden sige, at det skal de.”

BUPL har sat aftryk på vejledningen

BUPL har skubbet på for, at vejledningen skulle blive til noget, fordi mange pædagoger oplever de høje følelsesmæssige krav. Samtidig har BUPL været med i et udvalg, som har givet input til vejledningen.

”Vi har blandt andet fået med, at det er vigtigt med forberedelse, supervision og sparring for at have et godt arbejdsmiljø,” fortæller Johnny Gaardsdal.

Endnu et BUPL-aftryk er, at de pædagogfaglige ledere er omfattet af vejledningen.

”Deres arbejdsgivere er også ansvarlige for, at rammerne er i orden. Det er blevet tydeligere med vejledningen,” siger han.

Her er de vigtigste pointer for AMR på pædagogiske arbejdspladser, som du kan læse meget mere om i vejledningen:     
 

Liste med tegn på, at noget er galt

Vejledningen rummer en liste over tegn på, at risikoen for sikkerhed eller sundhed ikke er effektivt forebygget for den enkelte medarbejder. Her er den korte udgave. Den er uddybet i vejledningen:

 • Søvnproblemer
 • Mental eller fysisk udmattelse
 • Let til tårer, nedsat humør eller øget irritabilitet
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet i fritiden
 • I konstant alarmberedskab
 • Hukommelsesproblemer eller koncentrationsbesvær 
 • Oplevelse af faglig utilstrækkelighed
 • Tendens til at isolere sig socialt
 • Ligegyldighed eller følelsesløshed
 • Afmagt, håbløshed eller skyldfølelse   


Sådan kan man forebygge på arbejdspladsen

Vejledningen peger på de vigtigste tiltag, når arbejdspladsen skal forebygge. Du kan læse mere om disse punkter:

 • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så arbejdet er forsvarligt
 • Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion
 • Støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer
 • Indflydelse på arbejdet
 • Hensyn til ansattes forudsætninger
 • Beskyttelse af særligt følsomme risikogrupper

Find den nye vejledning hos Arbejdstilsynet.

Det kan du gøre som AMR

 • Tag en drøftelse i arbejdsmiljøgruppen/TRIO’en – med udgangspunkt i vejledningen – om, hvordan I hos jer forebygger risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed som følge af høje følelsesmæssige krav. 
 • Hold øje med tegnene på, at risikoen for sikkerhed og sundhed ikke er effektivt forebygget. 
 • Gå i dialog med dine kollegaer og din leder om forebyggende tiltag, hvis du ser tegn på, at noget er galt.

  Kilde: BUPL's AMR-team

Høje følelsesmæssige krav

Forstås som arbejde, der indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker, herunder borgere og kunder, og hvor kontakten stiller høje krav til at: 

 • sætte sig ind i, rumme eller håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller adfærd,
 • håndtere eller skjule egne tanker og følelser eller 
 • tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, der arbejdes med. 

Kilde: Arbejdtilsynet 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.