Her er tallene: Så meget ekstra giver ny overenskomst din pension

Den nye overenskomst booster kommunalt ansatte pædagogers pensionsudbetalinger med op til 50.000 kroner om året, viser nye tal. Læs her, hvordan pædagoger og ledere kan hæve deres pension mest muligt.
Pige peger
Du har som kommunalt ansat pædagog eller leder udsigt til langt større pensionsstigninger ved OK24 end det var tilfældet ved OK21. Det er der flere grunde til, fortæller Pædagogernes Pension (PBU).

Den nye overenskomst for kommunalt ansatte pædagoger, som i øjeblikket er til afstemning blandt medlemmerne, giver ikke kun store lønstigninger. Den sikrer også pædagogerne væsentligt større pensionsudbetalinger.

Faktisk kan aftalen sikre nyuddannede pædagoger op til 50.000 kroner ekstra udbetalt om året, når de går på pension.
Det viser nye beregninger fra Pædagogernes Pension (PBU).

Også erfarne pædagoger og ledere har udsigt til at få væsentligt mere udbetalt i pension med den nye aftale.

Kæmpe pensionsløft sammenlignet med OK21

Samlet kan den nye overenskomst give yngre pædagoger op til 29 procent højere pensionsudbetaling. Til sammenligning fik overenskomsten fra 2021 yngre pædagogers pensionsudbetalinger til at vokse med omkring 6 procent.

Også mere erfarne pædagoger og ledere har udsigt til væsentligt større pensionsboost end ved overenskomsten i 2021.

Den store pensionsstigning ved OK24 skyldes ikke kun, at den nye overenskomst hæver lønnen væsentligt og styrker pensionsprocenten.

Pensionsstigningen skyldes også, at aftalen indeholder fritvalgsmidler, som pædagoger og ledere selv kan vælge, om de vil have udbetalt som løn eller som pension.

Og netop disse midler får stor betydning for, hvor meget ekstra, man kan få udbetalt som pensionist, viser begningerne fra PBU (se regneeksempler nederst).

Hvis den nye overenskomst bliver vedtaget og træder i kraft, vil pædagoger og ledere til januar 2025 skulle tage stilling til, hvordan de vil bruge fritvalgsmidlerne.

Læs også: BUPL-formand om OK24: Derfor er det et ekstremt godt resultat

Derfor løfter ny overenskomst yngre pædagogers pension mest

Mens den nye overenskomst ifølge PBU’s beregninger kan give yngre pædagoger op til 50.000 kroner ekstra om året i pensionsudbetaling, har pædagoger i 50-årsalderen udsigt til at få omkring 22.000 kroner ekstra om året, når de går på pension.

Det skyldes, at yngre pædagoger har længere til pensionsalderen og dermed har langt flere år tilbage på arbejdsmarkedet med den højere løn og pension, som er aftalt i den nye overenskomst, fortæller Lasse Bjerg Jørgensen, næstformand i PBU og hovedkasserer i BUPL.

”Løn for erfaring var et stort krav fra medlemmerne, og vi har prioriteret at give erfarne pædagoger et særligt løft. Det førte efter forhandlingerne med arbejdsgiverne i KL til midler til fritvalg, hvor de erfarne pædagoger kan vælge at få to procent mere i pensionsbidrag,” fortæller han.

Læs også: Se, hvor meget den nye overenskomst betyder for din løn

Nye tal: Så meget ekstra kan forskellige pædagoger få i pension

PBU har lavet en række vejledende regneeksempler, som giver et billede på, hvad ansatte på den kommunale pædagog- og lederoverenskomst samt pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område kan forvente at få ekstra i pension som følge af OK24.

De private overenskomster er endnu ikke på plads, og derfor kan PBU ikke på nuværende tidspunkt lave regneeksempler for privatansatte pædagoger og ledere.

Find det eksempel, der minder mest om din egen livssituation for at få en fornemmelse af, hvor meget ekstra, du har udsigt til at få i pension som følge af den nye overenskomstaftale:

 • En nyligt uddannet pædagog på 28 år, der arbejder 37 timer om ugen og går på pension som 69-årig, forventes at få omkring 50.000 kroner ekstra i årlig pensionsudbetaling, hvis pædagogen vælger at bruge de aftalte fritvalgsmidler efter 15 års erfaring til pension. Dermed bliver pædagogens pensionsudbetaling omkring 29 procent højere som følge af den nye overenskomst.

  Hvis pædagogen i stedet vælger at bruge fritvalgsmidlerne på løn, har pædagogen udsigt til at få omkring 35.500 kroner ekstra udbetalt i pension om året. Det er omkring 21 procent højere pensionsudbetaling som følge af den nye OK-aftale.

 

 • En nyligt uddannet pædagog på 28 år, der arbejder 30 timer om ugen og går på pension som 69-årig, forventes at få cirka 40.500 kroner ekstra i årlig pensionsudbetaling, hvis pædagogen vælger at bruge fritvalgsmidlerne til pension. Dermed bliver pædagogens pensionsudbetaling omkring 29 procent højere som følge af den nye overenskomst.

  Hvis pædagogen i stedet vælger at bruge fritvalgsmidlerne på løn, har pædagogen udsigt til at få cirka 29.000 kroner ekstra udbetalt i pension om året. Det er 21 procent højere pensionsudbetaling som følge af den nye overenskomst.

 

 • En 50-årig pædagog med mere end 15 års erfaring, der arbejder 37 timer om ugen og går på pension som 69-årig, forventes at få omkring 22.000 kroner ekstra i årlig pensionsudbetaling, hvis pædagogen vælger at bruge fritvalgsmidlerne til pension. Det er 14 procent højere pensionsudbetaling som følge af den nye overenskomst.

  Hvis pædagogen i stedet vælger at bruge fritvalgsmidlerne på løn, har pædagogen udsigt til at få omkring 12.000 kroner ekstra udbetalt i pension om året. Det er 8 procent højere pensionsudbetaling som følge af den nye overenskomst.

 

 • En 50-årig pædagog med mere end 15 års erfaring, der arbejder 30 timer om ugen og går på pension som 69-årig, forventes at få omkring 18.000 kroner ekstra i årlig pensionsudbetaling, hvis pædagogen vælger at bruge fritvalgsmidlerne til pension. Det er en stigning på 14 procent i samlet pensionsudbetaling.

  Hvis pædagogen i stedet vælger at bruge fritvalgsmidlerne på løn, har pædagogen udsigt til at få omkring 10.000 kroner ekstra udbetalt i pension om året. Det er 8 procent højere pensionsudbetaling som følge af den nye overenskomst.

   

 • En pædagog ansat på overenskomsten for det forebyggende og dagbehandlende område har fra 1. april 2025 en samlet pensionsindbetaling på 15,59 procent. Pensionen stiger med 0,49 procent fra 15,01 procent til 15,59 procent. Pædagogen kan vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 15,0 procent i stedet kan udbetales som et kontant beløb, altså som løn.

  Hvis pædagogen eksempelvis har en en månedlig grundløn på 30.700 kroner, arbejder 37 timer om ugen og går på pension som 69-årig, kan pædagogen - hvis fritvalgsmidlerne bruges på pension - forvente at få cirka 34.000 kroner ekstra i årlig pensionsudbetaling. Det er en stigning på 20 procent i samlet pensionsudbetaling.

  Hvis denne pædagog i stedet vælger at bruge fritvalgsmidlerne på løn, har pædagogen udsigt til at få omkring 26.000 kroner ekstra udbetalt i pension om året. Det er 16 procent højere pensionsudbetaling som følge af den nye overenskomst. 

 

 • En pædagogfaglig leder har fra 1. april 2025 en samlet pensionsindbetaling på 21,44 procent. Pensionen til de pædagogfaglige ledere stiger med 3,2 procent fra 18,24 procent til 21,44 procent. Den del af pensionen, der overstiger 17,04 procent, kan lederen vælge at få udbetalt som et kontant beløb, altså som løn.

  En pædagogfaglig leder på 45 år med 37 timers arbejdsuge, som går på pension som 69-årig, forventes at få cirka 48.500 kroner ekstra i årlig pensionsudbetaling, hvis lederen vælger at bruge fritvalgsmidlerne til pension. Det er en stigning på 23 procent i samlet pensionsudbetaling.

  Hvis lederen i stedet vælger at bruge fritvalgsmidlerne på løn, har lederen udsigt til at få omkring 16.000 kroner ekstra udbetalt i pension om året. Det er 8 procent højere pensionsudbetaling som følge af den nye overenskomst.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.