BUPL advarer: Regeringen risikerer at forværre pædagogmanglen

I år 2030 vil der være brug for omkring 14.000 flere pædagoger, og nu advarer BUPL om, at et nyt regeringsudspil kan forværre situationen yderligere. Regeringens forslag kan føre til, at færre kvalificerede studerende vil vælge pædagogstudiet fremover, lyder bekymringen.

Med stigende børnetal og indfasningen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne er der brug for, at flere uddanner sig til pædagog de kommende år.

Problemet er bare, at det i øjeblikket går den stik modsatte vej: Antallet af ansøgere til pædagogstudiet falder, og på flere pædagoguddannelser er der færre kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser.

Tidligere har udregninger fra BUPL vist, at der i det kommende årti vil være behov for 14.000 ekstra pædagoger, og i sidste uge slog Danske Professionshøjskoler alarm på baggrund af en analyse fra Damvad Analytics, der vurderer, at Danmark i år 2030 kommer til at mangle omkring 13.700 pædagoger. Og det er vel at mærke uden at tage højde for det stigende behov for pædagoger på baggrund af minimumsnormeringerne.

Kritiserer nyt regeringsudspil

Nu har regeringen så præsenteret et nyt uddannelsesudspil, som foreslår at placere 25 nye uddannelser rundt om i landet. Heriblandt en ny pædagoguddannelse i Holbæk.

”Målet er, at endnu flere unge skal have adgang til uddannelse. Vi ser ind i nogle år, hvor vi frygter en yderligere centralisering,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til TV2.

Regeringens udspil møder dog kritik fra blandt andre Danske Professionshøjskoler, Danske Studerendes Fællesråd og BUPL.

BUPL’s skepsis skyldes blandt andet, at finansieringen af den nye pædagoguddannelse muligvis skal findes via nedskæringer på de store pædagoguddannelser i Aarhus og København.

BUPL: Risikerer at forværre pædagogmanglen

BUPL-formand Elisa Rimpler påpeger, at pædagoguddannelsen har været udsultet gennem en årrække, og at både søgningen og kvaliteten har lidt under uddannelsens lave taxametertilskud, altså det tilskud, uddannelserne får per studerende.

”Jeg kan være bekymret for, at regeringens udspil på sigt kan forværre pædagogmanglen. For manglen på pædagoger bliver ikke løst af, at der åbner endnu et uddannelsessted, som finansieres af, at man skruer ned for tilskuddet i Aarhus og København,” siger hun og peger på, at der allerede er 23 steder rundt om i Danmark, hvor man kan uddanne sig til pædagog.

Kommuner kæmper allerede om uddannede

Elisa Rimpler undrer sig over, at regeringen vil skære i antallet af studiepladser på uddannelsen i Aarhus, fordi man her har flere kvalificerede ansøgere end pladser. Samtidig bør rekrutteringsproblemerne i København løses ved at styrke uddannelsen, ikke ved at skære i optaget, påpeger hun.

”I forvejen slås de storkøbenhavnske kommuner om de uddannede pædagoger, og vi må ikke risikere, at det fremover bliver endnu sværere for dem at rekruttere uddannede pædagoger,” siger hun og peger på, at pædagogandelen i eksempelvis Københavns Kommune er blandt de laveste i landet.

Attraktiv uddannelse skal tiltrække flere

Elisa Rimpler understreger, at der er behov for et øget taxametertilskud både på de små og de store pædagoguddannelser.

”Vi har set en øgning af kvaliteten på pædagoguddannelsen i forlængelse af, at den socialdemokratiske regering midlertidigt hævede taxametertilskuddet. Den ændring bør gøres permanent, så man kan fokusere på at styrke kvaliteten. Og med udflytningen kan det være, det bør hæves endnu mere,” siger hun.

Regeringens nye udspil skal diskuteres i Folketinget i løbet af efteråret. Elisa Rimpler opfordrer i den forbindelse til, at politikerne inddrager den kommende evaluering af pædagoguddannelsen samt BUPL’s anbefalinger til at forebygge pædagogmangel.

 

Højere løn og stærk uddannelse: Sådan vil BUPL sikre flere pædagoger

BUPL har lavet 15 forslag til, hvordan man kan forebygge pædagogmangel. En række af forslagene handler netop om pædagoguddannelsen:

  • Invester i pædagoguddannelsen med et permanent øget taxameter, så de studerende får en uddannelse af høj kvalitet, og pædagogerne bliver bedre rustet til at arbejde i faget i mange år. Suppler med særlig indsats for at mindske frafaldet.
  • Opret uddannelsesstillinger for pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en pædagoguddannelse.
  • Øg dimensioneringen på pædagoguddannelsen i de regioner, hvor man i dag afviser kvalificerede ansøgere, og hvor der er en vækst i antal børn. Suppler med flere udbudssteder samt netværk mellem praktikvejledere, professionshøjskole og forvaltning.
  • Normaliser adgangskravet til meritpædagoguddannelsen, så den kan påbegyndes efter to års relevant erhvervserfaring fremfor fem år.
  • Opret en særligt tilrettelagt pædagoguddannelse, som er en blanding af studier, arbejde og praktik. Der er gode erfaringer fra læreruddannelsen i Jelling.
  • Gå i dialog med professionshøjskolerne om økonomi til flere lokale uddannelsessteder og med kommunerne om økonomi til opkvalificering.

Læs samtlige 15 forslag om blandt andet højere løn samt bedre vilkår, der skal få flere pædagoger til at gå fra deltid til fuldtid, i BUPL-udspillet ’Sådan forebygger vi pædagogmangel.’

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.