Børn elsker mobilen: Det efterlader pædagoger med et særligt ansvar

Venner eller mobilen? Flere børn i 7. klasse foretrækker faktisk mobilen i fritiden, viser en ny rapport. Derfor er det pædagogers opgave at vække børns lyst til i stedet at være aktive sammen med andre, mener tre fritidspædagoger.
dreng med
Jovist, venner er da gode, men mobiler er bedre, synes børn at tænke ifølge ny rapport.

De unge sidder på rad og række i musikværkstedets sofalounge med næsen i hver sin mobil. De ænser hverken hinanden, eller at Andreas Fløde sætter sig foran sofaen og iagttager dem.

”Det kunne være sjovt at filme dem og vise det til dem,” siger han.

Andreas Fløde er pædagog i Pumpestationen Fritidscenter på Østerbro i København og har en diplomuddannelse i psykologi. Han genkender den rapport om børn og unges liv med sociale medier, som Børns Vilkår har udgivet. Rapporten viser, at jo ældre børn bliver, desto mere bliver dét at være på mobilen den foretrukne hverdagsaktivitet.

”Når børnene begynder i klubben, er de i højere grad interesserede i fysiske aktiviteter, men i 6.-7. klasse er det svært for dem at udnytte, at de har hinanden, fordi de bliver fanget af reels på mobilen,” siger Andreas Fløde.

Børnene har brug for hjælp til at løsrive sig, mener han.

”Vi får ofte at vide, at børn skal have lov til at se film på YouTube, ligesom voksne læser bøger. Men at læse en bog kræver en indre vilje, som stimulerer og udvikler arbejdshukommelsen, hvor du i en video bliver fodret med ydre stimuli, uden at væsentlige områder af hjernen kommer i brug. Vi har et ansvar for, at børnene ikke udsættes for et digitalt omsorgssvigt, når de er i klub.”

Telefonerne skal væk for at få nærværet frem

Pumpestationen Fritidscenter har to mobilzoner, hvor børnene må sidde i en halv time ad gangen. Ellers må de ikke bruge deres telefoner indtil kl. 18. Også fritidsklubben Den Gule Cykel i Viborg har en mobilpolitik. Den blev indført, fordi pædagogerne havde svært ved at få kontakt med medlemmerne.

”De så ned i deres telefoner, når de kom, så det var svært at sige ’Hey, skal vi ikke lave noget fedt?’ Vi skal have telefonerne væk for at få nærværet frem”, siger pædagog Anders Brink Thomasen.

Den Gule Cykel begyndte med at fjerne computerne, fortæller pædagog Kasper Andersen.

”Jeg kom for at spille LAN, da jeg gik i klub. Det kunne vi ikke andre steder dengang, men nu kan børnene game derhjemme. Derfor skal vi tilbyde noget andet. Udfordringen er, at børn vil underholdes, så hvis en video ikke er sjov, swiper de til den næste. Det kan vi mærke. Hvis de ikke synes, en aktivitet er sjov, vil de hjem. De lærer ikke at blive vedholdende, men det arbejder vi aktivt med at ændre på,” siger Kasper Andersen.

Læs også Børn&Unges tema: Børn flygter fra mobilforbud

Mobilens dopamin-loop overskygger analoge relationer

Når børn fylder ti år, har knap halvdelen en profil på sociale medier som Snapchat, TikTok og Instagram. Inden de fylder 13 år, har stort set alle en profil, viser rapporten fra Børns Vilkår. Den afdækker også en tendens til, at børn debuterer på sociale medier tidligere og tidligere.

Børns tilgang til mobiltelefonen er fyldt med dilemmaer, oplever Andreas Fløde fra Pumpestationen.

”Børnene skal have medbestemmelse, men det skal være på et oplyst grundlag. Derfor er vi nødt til at lægge mobilerne væk og spille musik eller snakke om, hvad de lavede i pinsen. Nogle er taknemmelige for, at vi griber ind, mens andre synes, det er irriterende,” siger han og minder om, at børnenes hjerner ikke er færdigudviklede.

”Som voksne kan vi styre vores opmærksomhed og udsætte vores behov, fordi vores frontallapper er færdigudviklede. Det er børnenes ikke, så de bliver fanget i mobilens dopamin-loop. Det overskygger muligheden for de analoge relationer, som ligger lige foran dem. Derfor skal vi præsentere dem for aktiviteter, hvor de skal forholde sig til hinanden,” siger Andreas Fløde.

Det viser rapporten

  • 63 procent af børn i 4. klasse angiver, at det at være på mobilen er blandt de aktiviteter, de bedst kan lide at lave efter skole.
  • I 7. klasse er det steget til 74 procent. Dermed har tid på telefonen overhalet tid brugt med familien, som 56 procent af børnene i 7. klasse vælger som en af deres yndlingsaktiviteter.
  • 48 procent af alle børn i 4. og 7. klasse har haft debut på sociale medier, før de er fyldt 10 år.
  • Stort set alle børn (94 procent) har en profil på minimum ét socialt medie udover YouTube, før de fylder 13 år.
  • Børn kommer tidligere og tidligere på sociale medier: 56 procent af de børn, som går i 4. klasse, havde deres debut på sociale medier, før de var fyldt 10 år. Det samme gælder for 39 procent af børnene i 7. klasse.

Kilde: Børns liv med sociale medier

Om undersøgelsen

Rapporten fra Børns Vilkår er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 2.153 børn i 4. og 7. klasse. Skoleklasserne i undersøgelsen er en del af Børns Vilkårs Børnepanel, og de er valgt ud, så de sikrer repræsentativitet på centrale parametre som folkeskole/privatskole og elevsammensætning. Derudover har 68 børn deltaget i interview.

En ulige kamp mod tech-giganterne

Pædagogerne i Den Gule Cykel lytter til børnene, så de får indflydelse på aktiviteterne.

”Vi får børnene til at opleve, at deres ideer bliver til noget, ved at indgå i relationer med dem og også lytte til, hvad de taler om indbyrdes. Tech-giganterne bruger millioner af dollars på at fange børns opmærksomhed, så vi skal gøre, hvad vi kan for at danne og uddanne dem til at indgå i sociale fællesskaber,” siger Anders Brink Thomasen.

I Børns Vilkår bekymrer det direktør Rasmus Kjeldahl, at børn debuterer på sociale medier tidligere og tidligere.

”Tech-industrien stjæler fra en tidlig alder mere og mere af vores børns opmærksomhed og fritid. Selv om en del børn og unge kan gennemskue de digitale strategier, kæmper de alligevel en ulige kamp mod alt det, der fastholder, skaber afhængighed og påvirker dem,” siger Rasmus Kjeldahl i en pressemeddelelse.

Børns Vilkår opfordrer politikerne, både herhjemme og i EU til at komme på banen med flere og bedre løsninger til at beskytte børn online.

Børns anbefalinger til tech-virksomheder

  • Forbedr aldersverificeringen af nye brugere på de sociale medieplatforme.
  • Screen nyt indhold for skadeligt eller ulovligt indhold, før det lægges op. 
  • Fjern skadeligt eller ulovligt indhold hurtigt, når det spottes på platformene.
  • Sæt aldersbegrænsning på indhold, så børn, ikke kan se det.
  • Moderer kommentarspor og gør det sværere at skrive hadsk tale.

Kilde: Børns liv med sociale medier

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.