Afstemningen er i gang: Det skal du vide om din nye leder-OK

Lederne har god grund til at stemme ja til deres nye overenskomst, mener Lederforeningens formand. Men særligt på ét område er der en vigtig lønkamp forude, lyder det. Læs mere og få svar på ledernes egne spørgsmål om den nye OK-aftale.
Eva Munck Immertreu

BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler et 'ja' til de nye OK-aftaler.

Og det er ikke kun BUPL-medlemmer på pædagogoverenskomsten, som kan være godt tilfredse med resultatet. Det kan BUPL’s medlemmer ansat på lederoverenskomsten også, mener Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.

”Resultatet er et af de bedste, der er opnået. Pengene kommer hurtigt ud, og allerede i år vil langt de fleste af de forhandlede midler være bragt i spil. En toårig aftale med en samlet ramme på 8,8 procent er rigtig godt,” siger hun.

5.400 kroner mere om måneden i gennemsnit

Samtidig betyder den nye OK-aftale, at ledernes pension pr. 1. april 2025 ender på 21.44 procent.

”Det er historisk højt, og det giver – sammen med de lønmidler, det lykkedes at sikre – gennemsnitligt lederne 5.400 kroner mere i bruttoløn hver måned,” siger Eva Munck Immertreu.

OK-resultatet betyder, at lederne gennemsnitligt får en større bruttolønstigning end pædagogerne i overenskomstperioden, selv når man medregner lønløftet til pædagoger i trepartsaftalen fra efteråret 2023.

Lederformand: Her er den nye fase i lønkampen

Eva Munck Immertreu understreger dog, at der på trods af en flot OK-aftale er behov for en særlig indsats for lederne med de laveste lønninger.

”Vi er ikke nået i mål med de lavestlønnede ledere, og for at hæve deres løn skal der igangsættes lokale forhandlinger. Fastholdelse og rekruttering er i alles interesse. Også der, hvor kommunerne ikke lønner som for andre lignende ledelsesstillinger. Alle børn og pædagoger har krav på pædagogfaglig ledelse. BUPL og KL har lige færdiggjort et partsprojekt, der slår fast, at pædagogfaglig ledelse gør en forskel. Kvaliteten er bedre, når der er faglig ledelse tæt på. Og det koster altså at tiltrække og fastholde de dygtige ledere,” siger hun.

Læs mere om de pædagogfaglige lederes OK-aftale og se beregninger på, hvad overenskomsten betyder for ledere på forskellige lønniveauer her.

Ny OK-aftale: Her er svarene på ledernes spørgsmål

BUPL har modtaget en række spørgsmål fra ledermedlemmerne i forbindelse med den nye overenskomstaftale.

Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål nedenfor:

Jeg er stadig blandt de lavest lønnede ledere. Hvordan får jeg hævet min løn?
Hvis du oplever, at din løn er for lav, så skal du tage kontakt til din lokale fagforening. Det er mellem den lokale fagforening og arbejdsgiveren, at ledernes løn forhandles. 

Husk i øvrigt, at BUPL's lønberegner kan beregne gennemsnitslønnen for ledere i forhold til blandt andet ansvar, og kompetencer.

Er det rigtigt, at mellemleders grundløn stiger fra trin 30 til trin 35?
Ja, det er korrekt. En mellemlederens grundløn stiger 1. april 2025 ’uden fuldt gennemslag’ fra løntrin 30 + 8.440 kroner (31.3.2000-niveau) til løntrin 35 + 8.440 kroner (31.3.2000-niveau).
’Uden fuldt gennemslag’ betyder, at stigningen ikke nødvendigvis kan ’mærkes,’ hvis lederen i forvejen har en løn, der er på løntrin 35 + de 8.400 kroner eller højere.

Herudover hæves mellemlederes grundtillæg med 2.729 kroner i grundbeløb pr. 1. april 2025 med ’fuldt gennemslag.' Det betyder, at alle de tillæg, en leder måtte have fået via aftaler, bevares, og at der ikke kan ske ’modregning.’

Hvad betyder den nye lederoverenskomst for min mulighed for at få seniordage?
Antallet af seniordage er ikke ændret for lederne ved denne overenskomstforhandling

Jeg er leder for en privat institution. Hvordan ser det ud for os?
BUPL forhandler fortsat for pædagoger og ledere i de private institutioner. Forhandlingerne ventes afsluttet om ganske kort tid. De berørte ledere og pædagoger får besked, når aftalerne er klar.

Hvornår tråder 6 måneders normperioden i kraft?
Aftalen om en normperiode i daginstitutioner på 6 måneder træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Hvor kan jeg se, hvad min løn inkl. pension er nu? 
Din konkrete løn fremgår af din lønseddel. Kontakt din lokale fagforening, hvis du har flere spørgsmål om løn.

Hvis du stadigvæk er i tvivl, kan du altid kontakte din lokale fagforening med dit spørgsmål.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.