»Der drysser døde dyr ud af kanalerne«

Indeklimaet er for dårligt i danske daginstitutioner og skoler, slår fagfolk fast. Luftkvaliteten gør ifølge ekspert både børn og voksne trætte og uoplagte. BUPL kræver nu svar fra myndighederne.

Gammelt støv og skidt, døde insekter og rotter. Det er ikke for børn, hvad skorstensfejere og ventilationsteknikere finder, når de er ude for at efterse ventilationsanlæggene i daginstitutioner og skoler.

I en stikprøve fandt fagforbundet Blik & Rør dårlig vedligeholdelse af ventilationen i to ud af tre institutioner eller skoler, og det får forbundsformand Henrik W. Petersen til at kalde på politisk handling.»Der sker først noget, når Arbejdstilsynet kommer forbi, fordi der har været klager over indeklimaet, eller, som et af vores medlemmer beskrev det, når der drysser døde insekter og dyr ud af kanalerne,« siger Henrik W. Petersen, der gerne indrømmer, at hans fagforbund har en tydelig interesse i at sætte fokus på dårligt indeklima i skoler og daginstitutioner.»Det er klart, at det betyder beskæftigelse til vores medlemmer. Vi organiserer både de teknikere, der sætter ventilationsanlæggene op, og de skorstensfejere, der skal rense udluftningskanalerne,« siger formanden, som dog fortsætter:

»Det handler om beskæftigelse, ja, men vi er samtidig bekymrede for det indeklima, vores børn befinder sig i. Undersøgelser har vist, at der kan gå op til et helt års indlæring tabt på grund af dårligt indeklima, og børn risikerer at få både allergi og astma som følge af luftkvaliteten.«Politisk pingpong. Efter Henrik W. Petersens mening er der brug for et nationalt krav om, at ventilationsanlæg skal efterses og vedligeholdes en gang om året, samtidig med at der skal foretages årlige målinger af luftkvaliteten. Sådan er det i flere af vores nabolande, pointerer han.

»Men vi løber panden mod muren, fordi politikerne begynder at spille pingpong om, hvem der skal betale,« siger Henrik W. Petersen.DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har ad flere omgange foretaget nationale undersøgelser af indeklimaet i danske skoler og påvist, at der var utilstrækkelig ventilation i op mod halvdelen.

Samme resultat fandt DTU, da de undersøgte 150 daginstitutioner i Odense.»Vi har fulgt udviklingen i en årrække, og indeklimaet for vores børn er desværre ikke blevet bedre,« siger Geo Clausen, professor ved Institut for Byggeri og Anlæg, og tilføjer, at en ekstra udfordring for mange daginstitutioner er, at de er indrettet i bygninger, der ikke er beregnet til formålet, og som derfor slet ikke har den nødvendige ventilation.Konsekvensen af det dårlige indeklima er, at børnene bliver trætte og uoplagte eller får hovedpine.

»Vi kan eksempelvis se, at skolebørn klarer sig op mod 10 procent ringere, når indeklimaet er dårligt, typisk på grund af dårlig ventilation,« siger Geo Clausen, som understreger, at pædagoger og lærere også påvirkes af den dårlige luftkvalitet, men at effekten ikke er lige så tydelig, fordi man som voksen i højere grad forsøger at udføre sit arbejde på trods af generne.»Amerikanske undersøgelser viser da også, at sygefraværet blandt medarbejdere stiger, når ventilationen er utilstrækkelig,« siger Geo Clausen.Logik for perlehøns. Tidligere på året offentliggjorde Det Økologiske Råd en undersøgelse af indeklimaet i daginstitutioner. Også ifølge denne rapport var et af de store problemer manglende eller mangelfuld ventilation.

Rapporten fik SF’s sundheds- og boligordfører, Kirsten Normann Andersen, til at kalde til samråd om børns indeklima. Samrådet blev imidlertid aflyst, da der blev udskrevet valg. Politikeren har dog ikke lagt emnet i graven.Et paradoks. »Det er en problemstilling, jeg kommer til at forfølge. For det er et paradoks, at vi har krav om, at vores arbejdspladser skal være sunde, så man ikke bliver syg af at gå på arbejde, men ikke på samme måde stiller krav i forhold til børnene,« siger Kirsten Normann Andersen.

»Hvis vi ved at sørge for et ordentligt indeklima kan forebygge, at mange børn kommer til at lide af allergi senere i livet, så er det logik for perlehøns,« tilføjer hun.Blik & Rør inviterede den 4. september eksperter, meningsdannere og politikere til en konference på Christiansborg under overskriften: ’Hvordan sikrer vi et sundt indeklima i danske institutioner?’. Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL, er glad for Blik & Rørs initiativ:»Vi har selv sagt det i mange år. Indeklimaet påvirker de ansattes sygefravær og børnenes trivsel og indlæring. Ikke kun i skolerne, men også i daginstitutionerne, hvor det går ud over børnenes udviklingsmuligheder, hvis de er trætte eller har ondt i hovedet. Det er dejligt, at en ny alliancepartner sætter fokus på det og rusker lidt op i politikerne,« siger hun og fortæller, at BUPL har henvendt sig til både Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet om problemet.


Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.