Bryd tabuet. Tal følelser på arbejdspladsen

Vi skal erkende og håndtere vores følelser i arbejdet med mennesker. Sådan lyder det fra bogaktuelle Maja Nørgård Jacobsen, der selv er psykolog.

Det kan lyde simpelt: Tal om dine følelser. Men for nogle er det svært at bekende og håndtere de følelser, der opstår på arbejdspladsen.

Følelser som professionel er et tabu hos mange ansatte, og det tabu vil Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen forsøge at bryde.

I arbejdet med mennesker er det umuligt ikke at blive frustreret, irriteret eller ked af det over en situation, og derfor er det vigtigt at tale om disse følelser, siger Maja Nørgård Jacobsen.Hvorfor er bogen vigtig?

»Den er vigtig, fordi den ikke er lavet før. Jeg synes, vi har en meget central pointe i, at de følelser, vi har som professionelle, er en central del af vores faglighed. Generelt er det i mange personalegrupper sådan, at det er et ret tabuiseret emne at tale om følelser. Det er ikke noget, man taler om, og det kan være svært at stå ved, fordi man så tror, man er en dårlig professionel.«Hvad kan pædagoger bruge bogen til?

»De kan bruge den til sig selv og det kollegiale fællesskab til at skabe opmærksomhed omkring egne følelser som professionel. De kan få nogle redskaber til at håndtere de følelser, der opstår. Der er to trin i det. Trin 1 er erkendelsen af, ’hvad er det, jeg føler?’ Man skal blive bedre til at mærke sine egne følelser i nuet. Så når jeg står overfor et barn i en situation, hvor barnet bliver trodsigt og ikke vil noget, så skal jeg i øjeblikket være opmærksom på, hvad der sker inden i mig lige nu. Man skal erkende, at man bliver irriteret, sur eller noget helt tredje. Man skal være bevidst om sine følelser, før man kan tage sig af dem. Trin 2 er så refleksionen og håndteringen af de følelser.«Hvilke redskaber giver I?

»Der findes et utal af redskaber i verden, det handler bare om at finde ud af, hvad der virker for mig, når jeg skal håndtere mine følelser.

Som pædagog skal man tage sig af børnene og hele tiden tænke på, hvad børnenes behov er, og det kan man bedre, hvis man har styr på sine egne følelser først. Hvis ikke man selv er i ro, så kan man heller ikke gøre det, som er bedst for barnet. Derfor prøver vi at give nogle redskaber og konkrete øvelser til, hvordan man skal håndtere sine egne følelser.

En af dem er en øvelse, hvor man skal skrive ned, hvornår man sidst oplevede en situation, hvor man ikke følte, at man levede op til sine professionelle idealer. Så skal man forsøge at beskrive de tanker, følelser og kropslige reaktioner, man fik omkring det.«’Med mig selv som redskab’

Bogen giver konkrete redskaber til, hvordan man kan forholde sig til de følelser, som opstår i arbejdet med andre mennesker som professionel. Den sætter gennem praktiske eksempler fokus på, hvordan følelser som irritation, utålmodighed, utilstrækkelighed med mere kan opstå.Om forfatteren

Bogens to forfattere er psykologerne Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen. De har begge egen praksis. De trækker på hver deres tilgang og erfaringer med det professionelle arbejde med andre mennesker.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.