Alle CVU'er er dannet

Det har tæret på kræfterne, men nu er de der

Nu er de sidste Centre for Videregående Uddannelse (CVU'er) ved at være dannet. De første var på plads allerede i januar 2001, men for mange har det taget en del længere tid, og ikke alle steder har det været lige smertefrit. CVU-dannelserne har været lange seje træk for de fleste på området. I rektorernes nyhedsbrev hedder det, at "de har tæret meget på kræfterne", og man forudser samtidig, at det også fremover vil kræve meget arbejde at få det interne samarbejde i CVU'erne til at fungere.

Fordelingen af rektorstillingerne er noget af det, der har skabt en del uro, men de er efterhånden også på plads.

Ti af pædagogseminarierne har valgt at deltage i de såkaldte ubetingede CVU'er, hvor CVU'et er en selvejende institution, og der således er tale om en egentlig fusion af uddannelsesinstitutionerne. Sytten pædagogseminarier er partnere i betingede CVU'er, hvilket betyder, at de bevarer den økonomiske autonomi i forhold til grunduddannelsen. Institutionerne i de betingede CVU'er har samtidig en slags prøvetid til at beslutte sig for, om de vil indgå i et rigtigt, fusioneret CVU.

Fem seminarier har valgt at stå helt uden for CVU-dannelserne.Der er dannet følgende CVU'er:

CVU København og Nordsjælland

Rektor: Chresten Kruchov

Dannet af Dannerseminariet, Gentofte Seminarium, Hillerød Pædagogseminarium, Hovedstadens Pædagogseminarium, Københavns Pædagogseminarium, Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium og N. Zahles Seminarium.CVU Storkøbenhavn

Rektor: Laust Joen Jakobsen

(fungerende)

Dannet af Blaagaard Seminarium (lærer), Gladsaxeseminariet, Københavns Dag- og Aftensseminarium i samarbejde med Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt.CVU Øst

Rektor: John Storm Pedersen

Dannet af Ballerup-Seminariet, Haslev Seminarium (lærer), Højvangseminariet, Københavns Socialpædagogiske Seminarium samt Roskilde Pædagogseminarium (Frübelhøjskolen).CVU Syd

Rektor: Hanne Helleshøj

Dannet af Storstrømsseminariet, Seminariet for Formgivning i Nykøbing F., Vordingborg Seminarium, Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen og DPU afdelingen i Vordingborg.CVU Sjælland

Rektor: Knud Munksgaard

Dannet af Holbæk Seminarium (lærer), Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, Slagelse Seminariet, Ankerhus Seminarium (ernæring og sundhed), Sygeplejeskolen i Slagelse.CVU Fyn

Rektor: Lars Lynge (fungerende)

Dannet af Odense Lærerseminarium, Fyns Pædagogseminarium og DPU afdelingen i Odense.CVU-Vest

Rektor: Tyge Skovgaard Christensen

Dannet af Ribe Seminarium (lærer), Seminariet i Esbjerg.CVU Midt-Vest

Rektor: Harald Elmo Mikkelsen

Dannet af Ikast-Seminariet, Nørre Nissum Seminarium og HF (lærer), Silkeborg Seminarium (lærer), Skals Fagseminarium (håndværk og tekstil), Skive Seminarium (lærer), Viborg-Seminariet og DPU's afdeling i Skive.CVU-Nordjylland

Rektor: Poul Rask Nielsen

Dannet af Aalborg Seminarium (lærer), Hjørring Seminarium, Ranum Seminariet, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium, Skipper Clement Seminariet samt DPU's afdeling i Aalborg.JCVU

Rektor: Per Frimer Larsen

Dannet af Peter Sabroe Seminariet, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Århus, Bioanalytikeruddannelsen i Århus, Jydsk Pædagog-Seminarium, Århus Dag- og Aftenseminarium.CVU VITA

Rektor: Else Cederdorff

Dannet af Holstebro Pædagogseminarium, Sygeplejeskolen i Holstebro, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen.CVU-Sønderjylland

Rektor: Søren Vang Rasmussen

Dannet af Haderslev Seminarium (lærer og pædagog), Den Sønderjyske Sygeplejeskole, DPU's tidligere Haderslevafdeling, Design Seminariet i Højer og Kursusrådet i Sønderjyllands Amt.CVU-Jelling

Rektor: Ole Breinholt

Dannet af Jelling Lærer- og Pædagogseminarium.

De fem seminarier, der ikke indgår

i et CVU:Frøbelseminariet

Rektor: John Gulløv

Odense Socialpædagogiske Seminarium

Rektor: Niels Vissing Jakobsen

Kolding Pædagogseminarium

Rektor: Ole Sauvr

Gedved Seminarium

Rektor: Karin Lindstrøm

Seminariet i Aabenraa

Rektor: Peder Andersen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.