Afstemning OK24

OK24: Alle aftaler

Her kan du læse om alle de aftaler, BUPL har indgået i forbindelse med OK24, og som har været til afstemning blandt BUPL’s medlemmer.

Øverst finder du en samling af alle aftaler (protokollater). Længere nede kan du læse mere om de enkelte aftaler.

Aftaler på det kommunale område

Herunder finder du de enkelte OK24-aftaler på det kommunale område.

Læs mere om aftalernes indhold, afstemning m.v. længere nede på denne side.

Protokollat - Pædagoger i særlige stillinger

Protokollat - Lederoverenskomsten

Aftale med Frie Grundskoler

Herunder finder du OK24-aftalen med Frie Grundskoler 

Læs mere om aftalens indhold, afstemning m.v. længere nede på denne side.

Protokollat - Frie Grundskoler

Aftaler for ansatte i private dagtilbud

Herunder finder du de enkelte OK24-aftaler for ansatte i private dagtilbud.

Læs mere om de aftalernes indhold, afstemning m.v. længere nede på denne side.

Protokollat - FOBU, DLO, SPIA og Børneringen

Protokollat - Danske Daginstitutioner (LDD)

Protokollat - Accountor

Endelige overenskomster på vej

De enkelte aftaler ovenfor er i færd med at blive renskrevet.

Når de foreligger i deres endelige form, bliver de publiceret på BUPL's side for overenskomster.


Mere om aftalernes indhold

Herunder kan du læse, hvad de enkelte aftaler indeholder og finde links til artikler om aftalerne, afstemninger m.v.

Se også mere på vores Temaside om OK24

Fakta om overenskomsten med Accountor

Løn

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 pct. inkl. reguleringsordningen i overenskomstperioden. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024. 

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt: 

Pædagoger:

 • Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1,7 pct. af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn.
 • Pensionen hæves med 0,50 pct. til i alt 15 pct. 
 • Tillæg for pædagogisk diplomuddannelse hæves til 10.400 kr. i årligt grundbeløb.
 • Tillæg for TR hæves til 8.400 kr. i årligt grundbeløb

Ledere:

 • Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1,4 pct. af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn.
 • Mindstelønnen ændres så løntrin 41 for 0–9 ansatte bliver til løntrin 42 + 3500 kr. i årligt grundbeløb for 0-19 ansatte. Løntrin 41 udgår dermed af overenskomsten.

Pædagogstuderende:

 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.

   

Trepart

I forliget er der aftalt et lønløft, som svarer til det, der blev aftalt i trepartsaftalen på det kommunale område. 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026. Lederne får forhøjet deres pension fra 17,11 pct til 18,31 pct. samt ydes et éngangsbeløb på 895 kr. (31.03.2000-niveau).

Første gang tillægget bliver udbetalt og pensionen bliver reguleret er pr. 1. 10. 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024.

Andet

Der er aftalt lønindplacering for udviklingspædagoger med udgangspunkt i løntrin 37 + 12.900 kr. i årligt grundbeløb.

Derudover forpligter arbejdspladsen sig til at udarbejde en skriftlig uddannelsesaftale. Finansiering af aftalt uddannelse sker med udgangspunkt i overenskomstens uddannelsesfond. 

Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 

Der indføres ikke indeksering af seniordage for pædagogerne. De fem seniordage med sædvanlig løn fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år, fastholdes.
 

Fakta om overenskomsten med Danske Daginstitutioner (LDD)

Løn

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 pct. inkl. reguleringsordningen i overenskomstperioden. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt:

Pædagoger:

 • Lønnen for pædagoger hæves med fuldt gennemslag, således at grundlønnen hæves fra løntrin 28 + 3.180 kr., 30 + 3.180 kr., 32 + 3.180 kr., 34 + 3.180 kr., 36 + 3.960 kr. til løntrin 29, 31, 33, 35, 37 + 1500 kr.
 • Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1 pct. af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn. 
 • Pensionen hæves med 0,58 pct. til i alt 15 pct. Til pædagoger, stedfortrædere, afdelingsledere mm., som har gennemført LDD’s aspirantuddannelse, ydes et pensionsgivende tillæg på 1600 kr. (31/3 2000 niveau).
 • Til souschefer, som har gennemført LDD’s aspirantuddannelse, ydes et pensionsgivende tillæg på 2400 kr. (31/3 2000 niveau).

Ledere:

 • Fastsættelse af mindstelønnen for ledere sker på baggrund af antal fastansatte medarbejdere i institutionen (uden lederen) ændres til 0-19 ansatte indplaceres på løntrin 42 + 5000 kr. 20 + ansatte indplaceres på løntrin 44 + 5000 kr.
 • Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1 pct. af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn.
 • Tillæg for diplom i ledelse forhøjes med 200 kr. til 6.600 kr. med virkning fra 1. april 2025.
 • Til ledere, som har gennemført LDD’s lederuddannelse, forhøjes det pensionsgivende tillæg med 400 kr. til 3200 kr. (31/3 2000 niveau).

Pædagogstuderende:

 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.

Arbejdstidstillæg

Tillægget for arbejde på forskudte tidspunkter, lørdag og weekend, omlagt og delt tjeneste samt tilfældigt, ikke beordret/planlagt overarbejde hæves fra 2.096,27 kr. til 2400 kr.

Trepart

I forliget er der aftalt et lønløft, som svarer til det, der blev aftalt i trepartsaftalen på det kommunale område.

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026. Lederne får forhøjet deres pension med 1,2 pct. fra 17,04 pct. til 18,24 pct. samt ydes et engangsbeløb på 895 kr. (31.03.2000-niveau).

Første gang tillægget bliver udbetalt og pensionen bliver reguleret er pr. 1. 10. 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024.

Andet

 • Med virkning fra 1. april 2025 kan pædagoger ansættes som "pædagogfaglig specialist". Stillingerne kan oprettes for allerede ansatte eller ved nyansættelser.Pædagogfaglige specialister aflønnes efter løntrin 34 + 12.900, 36 + 12.900, 38 + 12.900 kr. Tillægget er angivet som årligt pensionsgivende tillæg (31.03.2000-niveau). Oprykning til højere løntrin sker efter to års beskæftigelse som pædagogfaglig specialist. Indplacering på grundlønnen sker således, at alle centralt og lokalt aftalte trin/tillæg bevares.
 • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden.
 • Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne. Aftalen sikrer, at medarbejderne, der i dag har en 58-års ordning for seniordage, fortsat har 10 år med seniordage inden folkepensionsalderen. Da folkepensionsalderen forhøjes med ét år i 2035, kræver en fastholdelse af en 10-årig periode med seniordage, at ordningen reguleres i 2025, så aldersgrænsen for seniordage hæves med ét år. Der aftales dog en indfasning, så ordningerne første gang reguleres i 2026.

Fakta om overenskomsterne med FOBU, DLO, SPIA og Børneringen

Løn

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 pct. inkl. reguleringsordningen i overenskomstperioden. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024. 

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt: 

Pædagoger:

 • Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1,2 pct. af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn.
 • Pensionen hæves med 0,58 pct. til i alt 15 pct.
 • Tillæg for pædagogisk diplomuddannelse hæves til 10.500 kr. i årligt grundbeløb.
 • Erfarne pædagoger får efter 10 år et årligt tillæg på 2500 kr. Det svarer til 329 kr. pr. måned.

Ledere:

 • 0 – 9 ansatte indplaceres på løntrin 41 + 10.000 kr. forhøjes med 4000 kr.
 • 0-10 ansatte indplaceres på løntrin 42 + 10. 000 kr. forhøjes med 2000 kr.
 • Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1,2 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn.

Pædagogstuderende:

 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.

Arbejdstidstillæg

Tillægget for arbejde på forskudte tidspunkter, lørdag og weekend, omlagt og delt tjeneste samt tilfældigt, ikke beordret/planlagt overarbejde hæves fra 2.200 kr. til 2.400 kr.

Trepart

I forliget er der aftalt et lønløft, som svarer til det, der blev aftalt i trepartsaftalen på det kommunale område

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026. 

Lederne får forhøjet deres pension med 1,2 pct. fra 17,04 pct. til 18,24 pct. samt ydes et engangsbeløb på 895 kr. (31.03.2000-niveau). 

Første gang tillægget bliver udbetalt og pensionen bliver reguleret er pr. 1. 10. 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024.

Andet

 • Med virkning fra 1. april 2025 kan pædagoger ansættes som "pædagogfaglig specialist". Stillingerne kan oprettes for allerede ansatte eller ved nyansættelser. Pædagogfaglige specialister aflønnes efter løntrin 34 + 12.900, 36 + 12.900, 38 + 12.900 kr. Tillægget er angivet som årligt pensionsgivende tillæg (31.03.2000-niveau). 
 • Oprykning til højere løntrin sker efter to års beskæftigelse som pædagogfaglig specialist. Indplacering på grundlønnen sker således, at alle centralt og lokalt aftalte trin/tillæg bevares. 
 • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 
 • Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne. Aftalen sikrer, at medarbejderne, der i dag har en 58-års ordning for seniordage, fortsat har 10 år med seniordage inden folkepensionsalderen. Da folkepensionsalderen forhøjes med ét år i 2035, kræver en fastholdelse af en 10-årig periode med seniordage, at ordningen reguleres i 2025, så aldersgrænsen for seniordage hæves med ét år. Der aftales dog en indfasning, så ordningerne første gang reguleres i 2026.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme ja til overenskomsterne for ansatte i private daginstitutioner

"BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til de aftaler, som BUPL har indgået med arbejdsgiverne i de private daginstitutioner om overenskomsterne for 2024-2026.

Resultaterne giver pædagoger og ledere et markant lønløft over den to-årige overenskomstperiode.

Aftalerne sikrer samtidig, at pædagogerne får de samme lønstigninger, som er aftalt på det kommunale område i trepartsaftalen.

Det er vurderingen, at overenskomstfornyelserne sikrer en solid reallønsfremgang i perioden, hvor hovedparten af de generelle lønstigninger bliver udmøntet allerede i overenskomstperiodens første år.

Overenskomstfornyelserne indeholder også en række andre forbedringer af blandt andet pension, opsparing af frihed, frit valg mellem løn og pension og fokus på kompetenceudvikling. Samlet set vurderer hovedbestyrelsen, at der er tale om et godt resultat, som gør det mere attraktivt at blive og være pædagog.

På den baggrund anbefaler vi medlemmerne at stemme ja til resultatet".


Overenskomst med Frie Grundskoler

Urafstemningen om overenskomsten med Frie Grundskoler er slut. Det blev et klart ja, som du kan læse om i denne artikel

Nedenfor kan du også læse mere om indholdet i aftalen. 

Fakta om overenskomsten med Frie Grundskoler

Løn

Der er generelle lønstigninger til alle på 7,40 procent i overenskomstperioden inklusive reguleringsordningen. Første udmøntning på 5,94 procent vil være fra 1. april 2024. 

Derudover gælder følgende pr. 1. april 2025: 

 • Nyt lønforløb til afdelingsledere med op til 150 børn: 
  • Afdelingsledere med 0-30 børn: lønforløb ændres fra skalatrin 40-42 til 43-44.
  • Afdelingsledere med 31-150 børn: lønforløb ændres fra skalatrin 40-42-44 til 43-44-46.
 • Pædagoger med 0-1 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 29 til 30 uden modregning. 
 • Pædagoger med mere end 15 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 39 til 40 uden modregning. 
 • Pædagogiske assistenter hæves med 434 kr. pr. måned (inkl. pension) i grundbeløb. 
 • Pædagogiske medhjælpere hæves med 255 kr. pr. måned (inkl pension) i grundbeløb. 
 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned. 
 • Tillæg på 8.000 kr. for at være oplæringsvejleder for PAU studerende. 

Trepart

I forliget er der aftalt et lønløft, som svarer til det, der blev aftalt i trepartsaftalen på det kommunale område. 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige 600 kr. pr. måned fra 1. september 2024, stigende til 900 kr. pr. måned i 2025 og 1.800 pr. måned pr. 1. januar 2026. Det er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse. 

Afdelingslederne vil stige 500 kr. pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. september 2024. 

Første del af tillægget bliver udbetalt pr. 1. september 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024 eller fra ansættelsesdatoen, hvis man er blevet ansat efter 1. januar 2024. Udmøntningen følger trepartsaftalen og er for pædagoger 600 kr. ekstra om måneden før skat i 2024 og 500 kr. for afdelingsledere.

Andet

 • Fast årsnorm fra 1. august 2025 på 1.924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage.
 • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden.
 • Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne (modydelse for trepart), således at pædagoger fremover først kan få seniordage fra 10 år før gældende pensionsalder.

Samlede gennemsnitlige lønstigninger i overenskomstperioden

 • Afdelingsledere stiger i gennemsnit 5.500 kr. pr. måned inkl. pension - svarende til 12,2 pct.
 • Pædagoger stiger i gennemsnit 5.400 kr. pr. måned inkl. pension - svarende til 14,9 pct. 
 • Pædagogiske assistenter stiger i gennemsnit 2.700 kr. pr. måned inkl. pension - svarende til 8,8 pct. 

 

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme ja til overenskomsten med Frie Grundskoler

"BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler at stemme ja til aftalen, som BUPL og FOA har indgået med Frie Grundskoler om overenskomsten for 2024-2026.

Resultatet giver både pædagogisk personale og afdelingsledere et markant lønløft over den to-årige overenskomstperiode. 

Aftalen sikrer samtidig, at pædagogerne får de samme lønstigninger, som er aftalt på det kommunale område i trepartsaftalen.

Det er vurderingen, at overenskomstfornyelsen sikrer en solid reallønsfremgang i perioden, hvor hovedparten af de generelle lønstigninger bliver udmøntet allerede i overenskomstperiodens første år.

Overenskomstfornyelsen indeholder også en række andre forbedringer af blandt andet arbejdstid, barsel og adgangen til tillidsrepræsentanter. Samlet set vurderer hovedbestyrelsen, at der er tale om et godt resultat, som gør det mere attraktivt at blive og være pædagog. 

På den baggrund anbefaler vi medlemmerne at stemme ja til resultatet".


Urafstemningen på det kommunale område

BUPL's urafstemning om overenskomsterne på det kommunale område er afsluttet søndag den 14. april kl. 12.00. 

91,4 procent af de afgivne stemmer i BUPL sagde ja til overenskomsterne. 67,4 procent af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Du kan læse om afstemningresultatet her.

Nedenfor kan du læse mere om indholdet i aftalerne på det kommunale område.  

Fakta om den generelle OK24-aftale
(KL og Forhandlingsfællesskabet)

 • Samlet økonomisk ramme på 8,8 procent over to år
 • Generel lønstigning på 5,74 pct. i 2024 og 0,77 pct. i 2025
 • Herudover 2,0 procent afsat til BUPL’s egne forhandlinger med KL 
 • Ekstraordinær forhandling i 2025 på baggrund af lønudviklingen
 • Mulighed for udvidet TR-dækning på institutioner med flere matrikler
 • TR får ret til at møde nye kolleger på arbejdspladsen i arbejdstiden når de tiltræder 
 • Ret til opsparing og afvikling af afspadsering og feriefridage op til 15 dage 
 • Udvidet barsel med løn til fædre, medmødre, soloforældre, flerlinge-forældre og adoptanter
 • Ret til pensionsoptjening for pensionerede pædagoger, der genindtræder på arbejdsmarkedet
 • Ny indeksering af seniorfridage, så de følger den lovbestemte pensionsalder. Gælder ikke for lederne.  
 • Samarbejdet om flere på fuldtid videreføres og udvides til flere arbejdspladser
 • Eksisterende arbejdsmiljøindsatser videreføres og udbygges bl.a. med fokus på forebyggelse af vold

Fakta om BUPL’s egne forhandlinger med KL (pædagogoverenskomsten)

 • Pensionen stiger pr. 1. april 2025 med 0,58 pct. til 15,0 pct. for alle pædagoger og mellemledere
 • Erfarne pædagoger får pr. 1. april 2025 efter 15 års anciennitet tillagt yderligere 2 procent på pensionen. De 2 procent kan  efter frit valg bruges til løn eller pension (cirka 700 kr. om måneden)
 • Pædagoger i daginstitutioner får pr. 1. april 2025 et tillæg på 4500 kr. om året (375 kr. om måneden)
 • Pædagogstuderende får pr. 1. april 2025 400 kr. ekstra om måneden under lønnet praktik
 • Pædagogstuderende i praktik får pr. 1. april 2025 ret til barsel med løn 8 uger før termin ligesom andre
 • Mellemledere får pr. 1. april 2025 et nyt grundlønsniveau på løntrin 35 og stiger med cirka 8.200 kr. om året
 • Højere koloni-tillæg til klubpædagoger, der er med skolen på koloni fra 1. april 2025
 • Ny stillingskategori som ”pædagogfaglig specialist” med løn på mellemlederniveau fra 1. april 2025
 • Tillæg for omlagte timer, delt tjeneste og weekendarbejde stiger til 75 kr. i timen fra 1. april 2025
 • Adgang til at bruge midler fra kompetencefonden til kurser i kreative/musiske fag
 • Der indføres seks måneders norm i daginstitutioner fra 1. januar 2025
 • Tjenesteplan skal være kendt fire uger og arbejdstiden skal tilrettelægges som minimum med tre timer fra 1. januar 2025
 • Fælles papir med arbejdsgiver (KL) om høj kvalitet i det pædagogiske arbejde - løftestang til at indgå lokale aftaler om planlægning, evaluering og udvikling af praksis.
 • Mulighed for individuelt at aftale en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer med forholdsmæssig forhøjelse af lønnen.
 • I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det desuden aftalt, at det ekstra lønløft fra trepartsaftalen udmøntes således: 
   
  • 1.700 kr. i engangsbeløb, som udbetales med lønnen i juni 2024.
  • 600 kr. om måneden i lønstigning fra 1. april 2024.
  • Stiger til 900 kr. om måneden i lønstigning fra 1. januar 2025.
  • Stiger til 1850 kr. om måneden fra 1. januar 2026 (varigt og fuldt indfaset)

   Beløbene er angivet for en pædagog på fuld tid og er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse.

Fakta om det forebyggende og dagbehandlende område (PFF-overenskomsten)

 • Grundlønnen hæves et trin fra grundløn 31 + 1900 kr. årligt til grundløn 32 + 1900 kr. årligt
 • Pensionen forhøjes med 0,49 procent til 15,59 procent
 • Der etableres en ny fritvalgsordning for pension over 15 pct.
 • Mulighed for individuelt at aftale en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer med forholdsmæssig forhøjelse af lønnen.
 • I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det desuden aftalt, at det ekstra lønløft fra trepartsaftalen udmøntes således: 
   
  • 1.700 kr. i engangsbeløb, som udbetales med lønnen i juni 2024.
  • 600 kr. om måneden i lønstigning fra 1. april 2024.
  • Stiger til 900 kr. om måneden i lønstigning fra 1. januar 2025.
  • Stiger til 1850 kr. om måneden fra 1. januar 2026 (varigt og fuldt indfaset)

   Beløbene er angivet for en pædagog på fuld tid og er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse.

Fakta om særlige stillinger

 • Grundløn hæves et trin fra grundløn 28 + 2400 kr. årligt til grundløn 29 + 2400 kr. årligt
 • Pensionen forhøjes med 0,46 procent, der lægges oveni eksisterende fritvalgsordning, så pensionen udgør 15,96 pct. Du kan vælge fritvalg af pension over 15,10 pct.
 • Mulighed for individuelt at aftale en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer med forholdsmæssig forhøjelse af lønnen.
 • I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det desuden aftalt, at det ekstra lønløft fra trepartsaftalen udmøntes således: 
   
  • 1.700 kr. i engangsbeløb, som udbetales med lønnen i juni 2024.
  • 600 kr. om måneden i lønstigning fra 1. april 2024.
  • Stiger til 900 kr. om måneden i lønstigning fra 1. januar 2025.
  • Stiger til 1850 kr. om måneden fra 1. januar 2026 (varigt og fuldt indfaset)

   Beløbene er angivet for en pædagog på fuld tid og er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse.

BUPL's hovedbestyrelse anbefaler at stemme ja

"BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt et ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne på det kommunale område.

BUPL har afsluttet forhandlingerne om en ny overenskomst for pædagoger og ledere på det kommunale område. Resultatet giver både pædagoger og ledere et markant lønløft over den to-årige overenskomstperiode. Aftalen sikrer samtidig udmøntningen af de ekstra lønmidler fra trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Det er vurderingen, at overenskomstfornyelsen giver pædagoger og ledere en solid reallønsfremgang i perioden. I tillæg er det aftalt, at hovedparten af de generelle lønstigninger bliver udmøntet allerede i overenskomstperiodens første år, lige som den indeholder en ekstra forhandling i slutningen af perioden for at sikre, at lønudviklingen for pædagoger og andre ansatte i kommunerne følger den private lønudvikling.

Overenskomstfornyelsen indeholder også en række andre forbedringer på blandt andet pension, barsel og adgangen til tillidsrepræsentanter. Samlet set vurderer hovedbestyrelsen, at der er tale om et godt resultat, som gør det mere attraktivt at blive og være pædagog. På den baggrund vi anbefaler vi medlemmerne at stemme ja til resultatet."

Udtalelse fra BUPL's hovedbestyrelse

Fakta om lederoverenskomsten

 • Forhøjelse af pension/fritvalg på 1,2 procent pr 1. april 2024. Finansieret af de 40 millioner kroner fra trepartsaftalen.
 • Pension stiger med 3,2 procent fra 18,24 til 21,44 procent pr. 1. april 2025. Beløbet indgår i fritvalgsordningen.
 • Grænsen for fritvalg hæves fra 16,44 til 17,04 procent. Dermed vil lederne pr. 1. april 2025 have en fritvalgsordning på samlet 4,4 procent
 • Projekt hvor parterne forpligter sig på at styrke betingelserne for faglig ledelse bl.a. gennem regionale temadage for faglige ledere og forvaltninger på det pædagogiske område.

Forligsmandens mæglingsforslag

Forligsmanden har den 19. marts 2024 sendt et mæglingsforslag til afstemning. Mæglingsforslaget omfatter alle de nye overenskomster. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.