Vild udvikling: Flere kommuner sparer normeringspengene væk

Mere end halvdelen af landets kommuner skærer på daginstitutionsområdet i næste års budgetter, og flere steder er besparelserne så store, at de æder tilskuddet til minimumsnormeringer op. Det møder hård kritik fra BUPL.
Dreng i daginstitution

Selvom kommunerne næste år får 1,3 milliarder kroner fra Christiansborg til indfasning af minimumsnormeringer, sparer 57 ud af landets 98 kommuner på daginstitutionerne i budgetterne for år 2023. Og i en række kommuner er besparelserne større end de ekstra beløb, kommunerne næste år får fra Christiansborg til indfasning af minimumsnormeringer (se kort nederst).

BUPL-formand Elisa Rimpler kaldet det dybt kritisabelt og i direkte modstrid med ambitionerne med loven om minimumsnormeringer, at kommunerne tager imod penge med den ene hånd og sparer med den anden:

"Jeg er med på, at kommunerne er pressede økonomisk, men det nytter ikke at sende regningen videre til børnene. Vi er nødt til at have højere ambitioner for børneområdet – og vores velfærd generelt. Det kræver, at økonomien følger med," siger Elisa Rimpler.

Udsigten til lovkrav om minimumsnormeringer ser dog ud til at afskrække mange kommuner fra at spare direkte på normeringerne.

Kommune om ’stramt’ budget: Prioriterer at undgå fyringer

En række kommuner i Storkøbenhavn har også udsigt til store besparelser. Eksempelvis skærer Glostrup Kommune næsten hele det samlede beløb, kommunen får til indfasning af minimumsnormeringer i 2023.

”Vi har prioriteret at spare på en måde, så vi kunne undgå at nedlægge stillinger i daginstitutionerne, der senere ville skulle genopslås for at leve op til kravet om minimumsnormeringer i 2024. Med de besparelser vi har valgt, forventer jeg, at vi kan leve op til det kommende lovkrav. Vi har gjort, hvad vi har kunnet inden for et stramt budget, så vi undgår at spare på personalet i dagtilbud,” siger Emilie Borch Sloth (R), formand Børne- og Skoleudvalget i Glostrups kommunalbestyrelse.

Kan blive næsten umuligt at nå minimumsnormeringer

Jon Olufson, formand for BUPL Storkøbenhavn, er trods den lokale børneudvalgsformands forsikringer skeptisk over, om Glostrup Kommune vil kunne leve op til kravet om minimumsnormeringer, når loven træder i kraft om godt et år:

”Vi er nødt til at sige åbent, som vi også har sagt til Glostrup Kommune, at hvis ikke besparelserne bliver rullet tilbage, så har vi svært ved at se, hvordan kommunen skal komme i mål med minimumsnormeringerne. Kommunen informerer os om, at man vil føre de sparede penge tilbage, når man har råd til det, men det står der ikke noget om i budgettet,” siger han.

Til gengæld kvitterer Jon Olufson for, at Glostrup Kommune efter dialog med BUPL Storkøbenhavn har trukket flere andre planlagte besparelser tilbage i deres endelige budget: 

”Vi noterer os, at man eksempelvis har fjernet lukkeuger og de planlagte forringelser af pædagogandelen,” siger han.

Sparer på fagligheden: Pædagogandelen styrtdykker

Også Frederiksberg Kommune har vedtaget besparelser, der langt overstiger det ekstra beløb, kommunen næste år får til indfasning af minimumsnormeringer.

Besparelserne på Frederiksbergs daginstitutioner skyldes, at der skal kompenseres for ekstraudgifter i forbindelse med fejlagtig visitation til et specialtilbud i kommunen, fortæller Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden.

”Kommunalbestyrelsen vil finde de manglende penge blandt andet ved at sænke pædagogandelen fra 60 procent til 50 procent. Det er bekymrende, og vi mener, det er at fifle med minimumsnormeringerne,” siger hun.

Artiklen er baseret på en gennemgang af kommunernes budgetter foretaget af BUPL i slutningen af oktober 2022. Besparelserne er opgjort i helårsvirkning.

Tættere på mål: Flere kommuner med dårlige normeringer investerer

BUPL’s optælling viser, at 14 kommuner har valgt at investere i børneområdet på næste års budgetter (se kort). 

Flere af disse kommuner, Esbjerg, Kalundborg, Læsø, Lejre og Randers, ligger i øjeblikket i bund i forhold til normeringer, og deres investeringer kan bringe dem en smule nærmere lovkravet om minimumsnormeringer, som træder i kraft 1. januar 2024.

Oversigt: Disse kommuner sparer på daginstitutionerne næste år

Se kommunernes budgetter på daginstitutionsområdet på kortet nedenfor.

Det betyder farverne:

  • Grøn: Forbedringer i budgettet
  • Gul: Uændret budget
  • Rød: Forringelser i budgettet
  • Bordeaux: Forringelser, som overstiger det beløb, kommunerne får ekstra til indfasning af minimumsnormeringer i år 2023.
  • Grå: Der er endnu ikke tilstrækkelig information om budgettet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.