Trivselskrise blandt børn og unge: 10 årsager til mistrivsel  

Børn&Unges gennemgang af den nyeste forskning og de seneste undersøgelser peger på 10 områder, der især er årsag til den aktuelle trivselskrise.
Illustration af mistrivsel
Nyeste forskning og undersøgelser peger på især 10 årsager til stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Børn og unge bliver i stigende grad patienter i psykiatrien, imens undersøgelse efter undersøgelse dokumenterer voksende problemer med ensomhed, præstationsangst og lav livskvalitet.

Fagbladet Børn&Unges gennemgang af den nyeste forskning og de seneste undersøgelser peger på 10 områder, der især er årsag til trivselskrisen.

 

#1 Skilsmisser

 

Illustration af skilsmisse

 

Det kan gøre ondt, når far og mor ikke længere er sammen, og det går ud over både trivslen og fagligheden i skolen.
Drengebørn af skilsmisseforældre har også større risiko for at havne i kriminalitet.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 2019

 

#2 Corona

 

Illustration af corona

 

For nogle børn og unge blev nedlukningen på grund af corona en kærkommen pause fra hverdagens pres.

For andre gav savnet af aktiviteter og venner store problemer.
Alt i alt steg mistrivslen under pandemien.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2022

 

#3 Ulighed

 

Illustration af ulighed

 

Den sociale ulighed har stor betydning for et barns sundhed og trivsel allerede fra fødslen. I skoletiden kan man se forskelle i fx sproglig udvikling, overvægt og mental sundhed mellem børn fra sårbare og bedrestillede familier.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed 2022

 

#4 Presset pædagogik

 

Illustration af pædagoger, der holder børn i hænderne

 

Pædagoger kan være med til at understøtte et barns kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling og skabe trivsel for børn i udsatte positioner.

Men hver fjerde pædagog har kun ’i mindre grad’ tilstrækkelig tid til at arbejde med ­børnenes og de unges trivsel og udvikling.

Kilde: BUPL’s vilkårsundersøgelse 2021

 

#5 Lange ventelister

 

Illustration af lange ventelister

 

Børn og unge med psykiske lidelser har brug for hurtig hjælp, men ventelisterne er lange i PPR og psykiatrien.

I juni-juli har Region Hoved­staden kun kunnet overholde fristerne
i 4 ud af 10 tilfælde.

Kilde: Politiken 2022

 

#6 Fritid under pres

 

Illustration af fritidstilbud, der bliver skåret over af en sav

 

Siden 2013 er kommunernes budgetter på fritidsområdet blevet beskåret med 2 milliarder kroner.

Det svarer til en nedskæring på 30 procent.

Kilde: BUPL’s beregninger på baggrund af
tal fra Danmarks Statistik

 

#7 Lange skoledage

 

Illustration af uendelighed

 

Med skolereformen stiger antallet af elever, der synes, at skoledagen er for lang, eksplosivt. Samtidig har fritidstilbuddene mindre tid til aktiviteter målrettet arbejdet med børnenes og de unges sociale relationer.

Kilde: ’Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år’, Vive 2018. ’Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud’, Eva, 2018

 

#8 Skærme og sociale medier

 

Illustration af mobilskærm

 

I den daglige brug af de sociale medier er vi formentlig ikke tilstrækkelig opmærksomme på, at andre brugeres profiler er sammensat af nøje udvalgte glansbilleder. Derfor kan der
– i hvert fald teoretisk set – opstå et systematisk og uberettiget mindreværd blandt brugere af de sociale medier.

Professor Søren D. Østergaard, til Jyllands-Posten

 

#9 Ensomhed

 

Illustration af ensomhed

 

Ensomhed er et alvorligt og voksende problem blandt børn og unge. Andelen af unge, der føler sig ensomme, er fordoblet siden 2009, og ifølge nyeste tal føler 7 procent af børnene i 5. og 8. klasse sig tit ensomme.

19 procent har følelsen en gang imellem.

Kilde: ’Børn og unge kæmper hver dag for at passe ind’, Børns Vilkår 2022

 

#10 Præstationskrav

 

Illustration af stigende præstationskrav

 

Hver 2. unge kvinde og hver 3. unge mand i alderen 16 til 24 år føler sig stresset.

Kilde: ’Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2021’

"Der er et præstationspres ikke kun i skolen, men på alle arenaer, hvor børn og unge hele tiden skal præstere og være så optimale som muligt.”

Lektor Lea Ringskou, til Børn&Unge

 

Læs tema om trivselskrisen i Børn&Unge nr. 8/22

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.