Pædagogmanglen vokser: Så mange ekstra pædagoger kan din kommune få brug for

Der kommer til at mangle omkring 14.000 pædagoger i Danmark i år 2030. Og det er ikke kun landets største byer, som er presset af pædagogmangel. Flere mellemstore kommuner vil ikke kunne skaffe de nødvendige pædagoger de kommende år, advarer BUPL.
baby med æble

De storkøbenhavnske kommuner har i årevis været klar over, at de var nødt til at tage ekstraordinære midler i brug for at skaffe flere pædagoger i takt med indfasningen af minimumsnormeringer og udsigten til stigende børnetal.

Men krisen kradser nu så hårdt, at også en række kommuner på både Fyn og i Jylland får svært – for ikke at sige umuligt – ved at skaffe det antal pædagoger, der er brug for de kommende år.

Ser man bort fra hovedstadsområdet, er Østjylland det område, som er hårdest ramt. Aarhus, Silkeborg, Skanderborg og Horsens ligger helt i top blandt de af landets kommuner, som får brug for flest pædagoger de kommende år. Det viser udregninger fra BUPL (se kort nederst).

Presset kommune: Sådan vil vi skaffe flere pædagoger

I Silkeborg Kommune påpeger dagtilbudschef John Gejl, at kommunen oplever stor vækst i antallet af børnefamilier, hvilket øger behovet for pædagoger.

”På den baggrund er vi udmærket klar over, at vi er blandt de kommuner, som får brug for flest pædagoger de kommende år,” siger han.

Derfor har Silkeborg Kommune – ligesom flere andre kommuner rundt om i landet - intensiveret indsatsen for at skaffe pædagoger:

I februar 2022 sendte kommunen 29 erfarne pædagogmedhjælpere på merituddannelsen til pædagog, og kommunen planlægger at sende et nyt hold afsted hvert år. I første omgang frem til år 2025. 

”Vi har også intensiveret indsatsen for at tiltrække og fastholde medarbejdere, og vi fokuserer på, at når vi slår stillinger op, skal de være på fuld tid. Andelen af fuldtidsansatte er på et halvt års tid steget fra 14 til 20 procent, og flere andre er gået op i tid til et timetal, som nærmer sig fuld tid,” siger dagtilbudschef John Gejl.

BUPL: Kommuner tager gode skridt – men for sent

Ligesom Silkeborg er også nabokommunerne Skanderborg og Horsens begyndt at bruge merituddannelse som middel til at bekæmpe den voksende pædagogmangel.

I forvejen har Aarhus og en række storkøbenhavnske kommuner i en årrække brugt merituddannelsen som middel til at skaffe flere pædagoger.

Det er positivt, at kommunerne nu for alvor kaster sig ind i kampen mod pædagogmanglen, mener formand for BUPL Østjylland, Anne Grethe Rosenberg. Men indsatserne kommer for sent, understreger hun. 

”Det kan siges helt enkelt: Kommunerne kommer ikke til at kunne skaffe det antal pædagoger, de får brug for,” siger formanden og påpeger, at pædagogmanglen i hele Østjylland allerede nu er så stor, at der reelt ingen ledige er at tage af.

”Der er ingen quick fixes til at skaffe flere pædagoger. Øget brug af merit er et rigtigt godt og vigtigt skridt på vejen, men det bringer ikke kommunerne i mål. Vi har advaret om udsigten til pædagogmangel i snart ti år, og det er først for nylig, at eksempelvis Silkeborg og Skanderborg har taget de nødvendige redskaber i brug,” siger hun.

Kommune erkender: Vi skulle have været tidligere ude

I Silkeborg Kommune forbereder man sig på, at pædagogandelen kommer til at falde de kommende år.

”Helt præcist, hvor stort faldet bliver, kan vi ikke sige endnu, for det afhænger af, hvor mange ekstra pædagogtimer, vi kan skaffe,” siger dagtilbudschef John Gejl.

Han understreger, at kommunen vil forsøge at mindske faldet i pædagogandel så meget som muligt.

”I bagklogskabens lys, skulle vi have været tidligere ude. Med den vækst, vi havde udsigt til, så burde vi have sat gang i tingene før.” siger han.

Dagtilbudschefen understreger dog, at Silkeborg Kommune over de to seneste byrådsperioder har opprioriteret børneområdet og øget tildelingen med omkring 5 millioner kroner til normeringer i dagtilbud og 15 millioner kroner til skoleområdet. 

Der er dog udsigt til, at disse midler - og endnu flere - vil blive sparet i en genåbning af dette års budget samt på fremtidige budgetter.

Dårlige udsigter: Øget pres på både børn, pædagoger og forældre

Hos BUPL Østjylland påpeger Anne Grethe Rosenberg, at udsigten til fortsat voksende pædagogmangel i kommunerne vil få konsekvenser for både pædagoger, ledere, børn og forældre: 

”Der kommer til at mangle pædagogfaglighed i institutionerne. Det betyder ekstra opgaver til pædagogerne og især de pædagogiske ledere med at vejlede og rådgive de ufaglærte medarbejdere, man bliver nødt til at ansætte for at leve op til minimumsnormeringerne. Det vil øge presset på pædagogernes arbejdsmiljø, og det sænker kvaliteten til skade for børnene og for forældresamarbejdet,” advarer hun. 

BUPL opfordrer derfor Folketinget til at lave en national rekrutteringsplan for at skaffe flere pædagoger.

*Artiklen er opdateret 8. september med oplysninger om besparelser i Silkeborg Kommune*
*Kortet er opdateret 19/9 for at rette op på fejl i visning af data fra kommuner, som starter med F*

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.