Pædagogmangel: Pensionister kan tage imod ukrainske flygtningebørn

Vil du hjælpe med at modtage ukrainske flygtningebørn? Det spørgsmål får omkring 14.000 pensionerede pædagoger i disse dage. Deres hjælp kan bremse pædagogmanglen og gavne flygtningebørn.
Relationer mellem unge

Pædagoger i dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner vil i de kommende uger og måneder skulle byde tusindvis af ukrainske børn og unge, som er flygtet fra krigen i deres hjemland.

Det kræver stor faglighed, men opgaven er hårdt presset af den akutte mangel på pædagoger. Derfor får omkring 14.000 pædagoger i alderen 60-72 år, som enten er på efterløn eller pension, i løbet af de nærmeste dage en mail med et tilbud om at melde sig til en jobbank, der er oprettet i samarbejde mellem BUPL, BUPL-A og Pædagogernes Pension (PBU).

Her kan de melde sig til midlertidigt at vende tilbage til faget på nedsat tid og hjælpe med at løfte de pædagogiske indsatser.

”De ukrainske børn har brug for at blive mødt med høj faglighed, så de får en god start i Danmark, men der mangler pædagoger til opgaven. Og vores institutioner er i forvejen presset i bund. Det her kan være et bidrag til at løse den kæmpestore opgave, vi står med, lige nu og her,” siger formand for BUPL, Elisa Rimpler.

Overvejer tilbud: Jeg savner børnene og fagligheden

En af de pensionerede pædagoger, som overvejer muligheden, er 70-årige Weny Werther fra København.

”Jeg har søgt nogle job, simpelthen fordi jeg savner mit fag og arbejdet med børnene. Men det har været svært at finde noget, som lige passede. Så det er helt sikkert interessant med tilbuddet om at være med i en jobbank,” siger hun.

Weny Werther, der blandt andet har arbejdet som daginstitutionsleder i en årrække, understreger dog, at en tilbagevenden til faget kræver de rette rammer.

”Det skal være en rolle, hvor jeg kan bruge min pædagogfaglighed og kan se, at det giver mening. Og så skal det være på et timetal, som gør det muligt for mig fortsat at prioritere mine børnebørn i det omfang, jeg gør i øjeblikket,” siger hun.

Hjælp børn og kolleger og styrk din økonomi

Samtidig med, at de pensionerede pædagogers indsats kan hjælpe både flygtningebørn og kolleger, er der også økonomiske fordele ved at arbejde sideløbende med pensions- eller efterlønsudbetalingen.

Eksempelvis er pædagogers timeløn væsentligt højere end det beløb, der modregnes i efterlønnen.

Men den aktuelle opgave med at sikre tryghed og faglige indsatser for de ukrainske flygtningebørn gør, at modregningen i pension og efterløn helt burde fjernes, ligesom den midlertidigt blev det under coronakrisen, mener BUPL, BUPL-A og PBU.

Muligheden for et økonomisk boost er også med i Weny Werthers overvejelser om et comeback til pædagogfaget.
”Selvom det menneskelige og pædagogfaglige står forrest, så lokker det da også, at jeg kan forbedre min privatøkonomi. For vi pædagoger har jo ikke de mest prangende pensioner, og jeg vil gerne sikre mig selv bedre, mens jeg har energien til det,” siger hun.

Fortsætter gerne, hvis det giver mening

Hvis Weny Werther finder en måde at bidrage på, som giver mening både for hende selv og en kommende arbejdsplads, afviser hun ikke at fortsætte i jobbet, når freden igen kommer til Ukraine.

”Hvis jeg eksempelvis havde et job som åbnevagt, der kunne tilpasses mit nuværende liv, så kunne jeg godt overveje det. Men det afhænger jo af, hvordan jeg har det til den tid. Og mens jeg savner børnene og at bruge min pædagogfaglighed, er der jo også ting ved pædagogjobbet, jeg ikke savner, som alt bureaukratiet og kontrollen. Så det skal være i en sammenhæng, hvor jeg kan fokusere på at bruge min pædagogfaglighed,” siger hun.

BUPL: Kommuner og Folketing må ind i kampen

BUPL-formand Elisa Rimpler understreger, at jobbanken er en midlertidig løsning, der ikke kan stå alene.

”Meldingen fra regeringen og Kommunernes Landsforening er jo, at det ikke er penge, men kvalificerede medarbejdere, der mangler. Derfor bliver vi nødt til at skrue på alle håndtag for at finde dem,” siger Elisa Rimpler, der samtidig opfordrer arbejdsgiverne til at øge indsatsen for at skaffe de nødvendige pædagogtimer.

Det kan blandt andet være via udbetaling af restferie og afspadsering, bonus for at gå op i tid i en midlertidig periode, pædagogiske konsulenter ud på gulvet i institutionerne, fritidsjob til pædagogstuderende, HK’ere til at aflaste de pædagogiske ledere administrativt og ansættelse af ukrainske mødre med erfaring fra pædagogisk arbejde.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.