Pædagoger: Sådan arbejder vi med trivsel

Tre pædagoger i henholdsvis dagtilbud, skole og klub fortæller, hvordan de arbejder med trivsel. Små grupper, tid til omsorg og et inkluderende miljø er nøgleordene.
illustration af børn, der mistrives
Pædagoger kan løfte børns trivsel med omsorg og inkluderende fællesskaber.

Dagtilbud: Vi kom i dybden, og trivslen steg til tops

Børnehuset Valhalla i Køge har delt vuggestuebørnene op i små grupper fremfor en traditionel stueinddeling, og det gavner både pædagoger og børn, mener pædagog Berit Rasmussen:

”De nære relationer, jeg får til mine primære børn, er dybt tilfredsstillende, samtidig med at jeg har mulighed for at arbejde selvstændigt. Jeg kan fokusere på, hvad gruppen er optaget af, og fylde rammen ud med de aktiviteter, der er behov for.”

Valhalla indførte opdelingen i små grupper om formiddagen, i forbindelse med, at Berit Rasmussen blev ansat i social normering. Institutionens erfaring er, at det tætte samvær mellem en pædagog og højst fire børn har ført til bedre trivsel for både pædagoger og børn. Og især for børn i udsatte positioner.

”I en stor børnegruppe kan vores såkaldt udsatte børn ofte komme til at virke forstyrrende, fordi vi som pædagoger har svært ved at se deres initiativer som berigende for fællesskabet. De bliver sat i en udsat position og kan føle sig forkerte. I en lille gruppe har vi bedre mulighed for at anerkende deres initiativer, og vores samvær bliver mere inkluderende,” siger Berit Rasmussen.

Skolen: Vi har tid til at arbejde med trivslen

Her er 11 børn i udsatte positioner, med mistrivsel eller diagnoser. De kommer i skoletiden for at finde den trivsel, som kan være svær for dem at få i deres almindelige klasser.

Stedet hedder Ressourcen og ligger på Vestskolens afdeling Vestermarken i Odder, en tosporet skole med børn fra 0.-6.-klasse. Her sidder to pædagoger klar hele skoledagen fra 8 til 14 for at hjælpe de børn, der er tilknyttet. Og der er tid og overskud til at koncentrere sig om børnenes trivsel, fortæller den ene af pædagogerne, Birgitte Hørup Andersen.

”Ressourcen er et sted, hvor man kan lade op, få en trivselssnak, lidt omsorg og kærlighed. Når man så har overskud, kan man komme tilbage til sin klasse,” fortæller hun. 

De 11 børn går i 3.-6. klasse, og de er alle kommet til Ressourcen, fordi deres lærer har indstillet dem til det, og pædagogerne har vurderet, at de passer til tilbuddet. Ressourcen er en specialpædagogisk mellemform, som skal hjælpe de børn, der har svært ved at klare en normal skoledag.

”Vi er ikke en skammekrog. Vi er et trivselssted,” siger Birgitte Hørup Andersen.

Hun kan se på ressourcebørnene, som hun kalder dem, at man godt kan løfte børnenes trivsel. 

”Måske har de det rigtig dårligt med lavt selvværd, men når de kommer ned til os, så shiner de, fordi de får succeser hver dag. De bliver mødt, og de bliver forkælet,” siger hun. 

Klubben: I musikken skal du være til stede som menneske

For seks år siden skulle det bare handle om musik, da Søren Gravgaard blev klubleder i Klub Øst i Roskilde og satte skub i musikaktiviteterne sammen med den konservatorieuddannede klubmedarbejder Pelle Leth Poulsen. Men efter et par år fandt han ud af, at musikken kunne meget mere end bare at være en god aktivitet. 

Nu er 120-130 unge med i Ria Kollektivet, et musikalsk fællesskab for unge fra 13 år, der har lyst til skabe musik. Det er gratis at være med i Ria Kollektivet, som er et tilbud under Klub Ung i Roskilde.

”Det handler om musik, men det er vigtigere, at vores værdier er rigtige og inkluderende for unge. Mange af de unge, som vi tiltrækker til musikmiljøet, har en del udfordringer, men fordi fællesskabet er designet, så det tager højde for det, og fordi musikken er omdrejningspunktet, kan de holde ud at være her,” siger Søren Gravgaard, der anslår, at mellem en fjerdedel og en tredjedel af de unge er i udsatte positioner.

RIA Kollektivet er ungestyret og har sin egen ungebestyrelse, men unge og voksne har i fællesskab formuleret de værdier, der skal gennemsyre kollektivet, understreger Søren Gravgaard. Det har givet et kreativt, mangfoldigt miljø på tværs af alder og køn.

Læs også: To ud af tre pædagoger ser flere børn, der mistrives

Læs hele Børn&Unges tema om trivsel her
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.