Nyt regeringsudspil: Trepartsforhandlinger skal skaffe flere pædagoger

Statsminister Mette Frederiksen har præsenteret nyt udspil, der skal gøre op med bureaukrati og skaffe flere varme hænder til velfærdsarbejdet. Trepartsaftale skal hjælpe til at løse pædagogmanglen.
Statsminister Mette Frederiksen fremlægger regeringsudspillet 'Danmark kan mere III'.
"Løn og arbejdsvilkår må og skal være en del af en helhedsløsning for vores velfærdssamfund,” sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Vi skal have en velfærdsstat med mindre bureaukrati og mere plads til omsorg og relationer. Sådan lyder målene i S-regeringens nye udspil ’Danmark kan mere III’, som med blandt andet mindre bureaukrati og færre regler skal sikre, at der også i fremtiden er kollegaer nok, til de pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter, der lige nu kigger langt efter dem.

Udspillet kommer på en baggrund, man godt kan kalde udfordrende: I 2030 vil der være 50.000 flere børn under syv år og 125.000 ældre over 70 år, fremgår det af regeringens udspil. Men der mangler allerede nu medarbejdere til at tage sig af børn, ældre og syge.

En del af den rekrutteringsudfordring vil regeringen løse med trepartsforhandlinger, hvor regeringen, arbejdsgiverne og arbejdstagerne sætter sig sammen og prøver at finde en løsning. I første omgang forestiller regeringen sig en trepartsaftale på ældreområdet, derefter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

BUPL: Det haster med en løsning

Planen om en trepartsforhandling bliver godt modtaget af BUPL’s formand Elisa Rimpler:
”Vi har længe efterlyst en national rekrutteringsplan. For vi skal finde nye veje til flere pædagoger. Lige nu ser vi, hvordan pædagogandelen falder og udhuler den faglige kvalitet omkring børnene. Vi skal sætte alle sejl til for at stoppe den udvikling, og det haster,” siger hun.
Indholdet af trepartsforhandlingerne er ikke uddybet i udspillet, ligesom det ikke blev uddybet på regeringens pressemøde.
 

Regeringen foreslår følgende tiltag til at skaffe flere medarbejdere:

 • Fælles forpligtende mål for kommunerne om, at antallet af fuldtidsansatte skal øges.
 • Alle nye stillinger skal slås op som fuldtidsstillinger. Fuldtidsstillinger skal være standarden.
 • Ret til fuldtid. Alle deltidsansatte, der ønsker at arbejde fuldtid, får tildelt en fuldtidsstilling.
 • Sygefraværet skal nedbringes gennem bedre arbejdsmiljø og ledelse.
 • Bedre muligheder for opkvalificering og sporskifte for personale i dagtilbud og folkeskoler samt bedre overgange fra uddannelse til praksis.
 • Lokale løsninger, så flere seniorer får lyst til at blive i velfærden.

Statsministeren: Løn har betydning

På pressemødet, hvor regeringen præsenterede udspillet, understregede statsminister Mette Frederiksen også, at alle diskussioner skal tages, når det gælder om at få flere pædagoger, sygeplejersker, sosu-assistenter og andre faggrupper – herunder også spørgsmålet om løn og arbejdsvilkår (som i øvrigt ikke er en del af udspillet ’Danmark kan mere III’).

”Løn har en betydning for anerkendelse af de medarbejdere, der hver eneste dag går på arbejde og gør en forskel for os andre, og for at man som leder kan både fastholde og rekruttere nye medarbejdere. Derfor må og skal løn og arbejdsvilkår være en del af en helhedsløsning for vores velfærdssamfund,” sagde Mette Frederiksen. 

BUPL: Vi skal gøre noget ved pædagogernes løn

BUPL’s formand Elisa Rimpler tager godt mod den udmelding:

”Jeg er helt enig med statsministeren i, at løn har afgørende betydning for anerkendelsen af vores arbejde. Pædagoger ligger helt i bund i forhold til andre faggrupper med samme uddannelsesniveau. Og vi kommer ikke uden om at gøre noget ved det, hvis vi skal tiltrække nye pædagoger og fastholde dem, vi allerede har,” siger hun. 

Regeringen peger i udspillet på, at en løsning på lønproblemerne skal balancere flere hensyn, herunder at lønnen i det offentlige samlet ikke må stige mere end lønnen på det private arbejdsmarked.
 

Hovedelementer i 'Danmark kan mere III'

Slip velfærden fri

 • Udbredelse af velfærdsaftaler til alle landets kommuner
 • Statsligt regelstop
 • Voksende bureaukrati i kommunerne skal rulles tilbage og erstattes af borgernær velfærd
 • Medarbejderne skal ud at tage del i arbejdet med borgerne
 • Trepartsaftaler om flere kolleger til velfærden
 • Styrkede SOSU-uddannelser og elevløn under uddannelse
 • Opgør med eksterne vikarer
 • Hjælp og værdighed i hverdagen gennem øget brug af velfærdsteknologi

Uddannelser med høj kvalitet

 • Nye 1-årige kandidatuddannelser med tydeligt arbejdsmarkedssigte
 • Markant investering i kvalitet på universitetsuddannelserne - flere timer, mindre hold og mere vejledning
 • Fleksible erhvervskandidatuddannelser
 • Forbedrede muligheder for efteruddannelse
 • Løft af uddannelserne på velfærdsområdet
 • Ramme til markant investering i fremtidens uddannelse og undervisning

Læs hele regeringens udspil her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.