Efter nyt fald i søgning til studiet: Sådan vil BUPL skaffe flere pædagoger

Kvote 2-søgningen til pædagogstudiet er faldet med 21 procent siden sidste år. Der er brug for både bedre vilkår og højere løn, hvis flere unge skal vælge pædagogfaget. Det kræver en politisk plan, mener BUPL’s formand.
Kvindelig pædagogstuderende på et bibliotek

Den voksende pædagogmangel har igennem snart mange år gjort det sværere og sværere at skaffe pædagoger nok. Der bliver brug for 14.000 flere pædagoger de kommende 10 år, hvis daginstitutioner skal følge med det stigende børnetal og leve op til minimumsnormeringerne.

Og tendensen har ikke udsigt til at vende lige med det samme. For stadig færre unge søger ind på pædagoguddannelsen: Nye tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen viser, at kun 2.800 personer i år har søgt pædagoguddannelsen som deres 1. prioritet via kvote 2.

Det er 21 procent færre end sidste år og 30 procent færre end i 2019. Og hvis udviklingen skal vendes, er der behov for en national rekrutteringsplan, understreger BUPL-formand Elisa Rimpler:

”Vi fortsætter kampen for, at unge, som uddanner sig til pædagog, får optimale arbejdsvilkår og en løn, som står mål med deres indsats. Men hvis vi skal derhen, så er der behov for en rekrutteringsplan. Og det bør politikerne være meget optagede af, for vi står over for en decideret mangel på pædagoger,” siger hun.

Flere studerende: Behov for højere løn

En strategi for rekruttering skal inddrage samtlige parter omkring pædagogprofessionen, understreger pædagogernes formand. Og så skal den være landsdækkende:

”Det skal ikke alene være op til de enkelte kommuner, som har fået øjnene op for problemerne, at lave tiltag for at styrke tilgangen til pædagogfaget. Der skal drejes på de store knapper, og alle kommuner skal omfattes af planen. Og det haster” siger Elisa Rimpler.

Og mens det er positivt, at regeringen har planer om at styrke pædagoguddannelsen, burde det nødvendige løft af Danmarks største uddannelse være kommet væsentligt tidligere, mener hun.

Endelig kommer man ikke uden om at tage et opgør med pædagogernes lønefterslæb, hvis søgningen til pædagogfaget skal styrkes, påpeger BUPL-formanden:

”Lønstrukturkomitéen er nødt til at levere et resultat,” siger hun.

Intet finere end pædagogfaget

Elisa Rimpler fremhæver dog samtidig, at pædagogerne som en af de eneste velfærdsgrupper har fået et løft de seneste år i form af minimumsnormeringerne, som politikerne har afsat 1,8 milliarder kroner til frem mod år 2024.

”Det løft kom jo blandt andet, fordi vi som profession kæmper for faget og for børnene. Og mens flere pædagoger lige så stille begynder at mærke de bedre normeringer, er det ikke alle steder, det har fået effekt endnu,” konstaterer hun.

Elisa Rimpler håber dog, at styrkelsen af rammerne for pædagogarbejdet fortsætter og kan være med til at synliggøre for flere unge, hvorfor pædagogfaget er noget særligt.

”Når man er ung og skal vælge uddannelse, skal man have hjertet med. Og jeg ville ønske, at flere unge valgte pædagoguddannelsen. For der er ikke noget finere i hele verden end at kunne gøre en forskel for mennesker og hjælpe til, at børn og unge får den ballast, de har brug for, til at give sig i kast med livet,” siger hun.

 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.