Vi er mere værd-logo

BUPL's lønpositioner: Viden og veje til højere løn

Lønefterslæbet er både historisk betinget, uretfærdig og uhensigtsmæssig. Læs om lønefterslæbet og om, hvordan vi kan komme det til livs.

Pædagogers disponible livsindkomst er tre millioner kroner lavere end gennemsnittet for lignende faggrupper med samme eller lavere uddannelsesniveau.

Det har konsekvenser for den enkelte pædagog, men også for muligheden for at rekruttere og fastholde pædagoger i faget - og dermed også for ønsket om høj faglighed, der kan sikre professionel omsorg, trivsel og udvikling for vores børn og unge.

Vi ved også, at pædagogers lønefterslæb ikke kan løses inden for rammerne af det nuværende overenskomstsystem. Det er BUPL’s forventning, at lønkomitéens arbejde følges op med politisk handling og løsninger, der inkluderer ekstraordinære lønpuljer finansieret fra Christiansborg. 

Senest ved overenskomstfornyelsen i 2024 skal pædagogerne opleve et markant lønløft. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.