pige i mistrivsel

10 fakta om mistrivsel blandt børn og unge

De 10 fakta vidner om, hvorfor vi må og skal bremse mistrivslen. For at sikre trivsel for alle børn og unge i dag- og fritidsinstitutioner og skoler, må vi samarbejde som politikere, pædagoger og andre fagprofessionelle, der er omkring børnene.
 1. Mindst 16 procent af de 0-9-årige oplever betydelige mentale helbredsproblemer (Vidensråd for forebyggelse, 2021).
   
 2. Hver 7. barn får en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år (Vidensråd for forebyggelse, 2021).
   
 3. Hver 2. pædagog i  daginstitutioner oplever en stigning i antallet af børn i deres institution, som ikke trives (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2022).
   
 4. 2 ud af 3 pædagoger i skolen oplever en stigning i antallet af børn på deres skole, som ikke trives (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2022). 
   
 5. 30 procent af piger og 13 procent af drenge i 8. klasse oplever lav livskvalitet (Børns Vilkår, 2022).
   
 6. Mere end hver 3. barn er bange for at fejle i timerne i 6. og 9. klasse (Børns Vilkår, 2020).
   
 7. 21 procent i 8. klasse føler sig pressede ofte eller hele tiden (Børnerådet, 2018).
   
 8. Hver 2. forælder vurderer, at deres barn kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke trives i skolen (Epinion for BUPL, 2022).
   
 9. Børn, der oplever langvarig psykisk mistrivsel, har øget risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, at stoppe undervejs og miste tilknytning til arbejdsmarkedet (Vidensråd for forebyggelse, 2021).
   
 10. 85 procent af forældre, hvis barn har en pædagog tilknyttet en del af undervisningen, oplever, at pædagogen har betydning for barnets trivsel, og at det generelt forbedrer klassens trivsel (Epinion for BUPL, 2022)

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.