Anbefalinger fra Forum mod Psykisk Mistrivsel

Forum vil styrke børn og unges trivsel

BUPL er en del af Forum mod Psykisk Mistrivsel, hvor vi sammen med blandt andre Børns Vilkår, Dansk Erhverv og Dansk Ungdoms Fællesråd har lavet en række anbefalinger til, hvordan vi kan komme mistrivslen til livs.

Anbefalinger fra Forum mod Psykisk Mistrivsel

Antallet af børn og unge med diagnoser og mistrivsel stiger. Pædagoger oplever det på nærmeste hold, og flere fagfolk er begyndt at tale om en epidemi, der udgør en af vores tids allerstørste udfordringer.

I november 2021 lancerede Forum mod Psykisk Mistrivsel en række anbefalinger til, hvordan den psykiske mistrivsel hos børn og unge kan forebygges og mindskes.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.