Log ind

Lønsikring


Uanset om du er kommunalt eller privat ansat, leder eller ledig – så er Lønsikring lidt mere tryghed for dig, hvis du mister dit job. Lønsikring koster 38 kr. om måneden, og du betaler automatisk til ordningen når du er medlem af både BUPL og BUPL-A.


Spørgsmål om Lønsikring


Lønsikring er en kollektiv og solidarisk ordning, der supplerer dine dagpenge. Mister du dit arbejde, bevarer du typisk 90 procent af din løn. Lønsikring er en obligatorisk ordning. Du er helt automatisk med, når du er medlem af både BUPL og BUPL-A. Du kan få Lønsikring allerede efter 6 måneders medlemskab.

Se, hvordan du bliver medlem

Du kan få Lønsikring i op til 12 måneder og højst få 21.000 før skat i alt pr. dagpengeperiode.

Får du udbetalt mindre end det maksimale beløb på 3.500 kr. før skat om måneden i de første seks måneder som ledig, kan du fortsætte til du når loftet på 21.000 kr. eller har fået Lønsikring i 12 måneder. Du skal optjene ret til en helt ny dagpengeperiode, før du kan få Lønsikring igen, hvis du bruger hele beløbet eller perioden.

Arbejder du i din dagpengeperiode, kan du få Lønsikring, hvis du bliver ledig igen og har ret til dagpenge.

Du kan få fra 600 kr. til 3.500 kr. før skat, hvis du tjener mindst 24.061 kr. brutto som fuldtidsforsikret.

Er din månedsløn mindre, modregnes du desværre i dagpengene, hvis du får Lønsikring. Du kan højst få 21.000 kr. brutto i alt fra Lønsikring pr. dagpengeperiode.

Se om du opfylder betingelserne for at kunne få udbetalt Lønsikring


Men den kollektive lønsikring kan du få udbetalt helt op til 90 % af din hidtidige løn, hvis du bliver ledig.

Der er en maksimal udbetaling på 3.500 kr. om måneden før skat. Fulde dagpenge udgør 19.322 kr. om måneden (2021). Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af hverken dagpenge eller lønsikring.

Beregn hvor meget du kan få udbetalt


Lønsikring koster 38 kroner om måneden og er fradragsberettiget, så reelt bliver prisen ca. 26 kroner.

Er du omfattet af ordningen, bliver du automatisk opkrævet via dit kontingent til BUPL og BUPL-A.


Hvis du er medlem af både BUPL og BUPL-A og opfylder betingelserne, søger du Lønsikring, når du udfylder din ledighedserklæring.

Bemærk, at din ansøgning om dagpenge behandles af BUPL-A. Først når du er godkendt som dagpengeberettiget, bliver din ansøgning om Lønsikring behandlet hos Lærerstandens Brandforsikring.

Udbetalingen af Lønsikring sker forskudt fra udbetalingen af dagpengene. Dagpengene er til rådighed sidste bankdag i måneden, og Lønsikring bliver sat ind omkring midt i den efterfølgende måned.


Udbetalingen fra Lønsikring er forskudt fra dagpengene. Det betyder, at du får dagpenge først og penge fra Lønsikring senest 4 uger efter dine dagpenge er blevet udbetalt.


Har du en lønforsikring nu, kan du sandsynligvis få din anciennitet overført. Som medlem af BUPL og BUPL-A er du automatisk med i den kollektive ordning. Kontakt Lærerstandens Brandforsikring for at finde ud af, om du kan overflytte din anciennitet.

Se i vilkårene for Lønsikring, om du kan få overflyttet din anciennitet.
Hent: Vilkår for lønsikring (pdf)


Nej. Men når du har optjent ret til den fulde dagpengesats, fordi du har været i arbejde, er du ikke længere dimittend, og så er du omfattet af Lønsikring.


Ja, desværre. Dagpengereglerne betyder, at du ikke kan få mere end 90 procent af din løn i dagpenge uden at blive modregnet. Da den nederste beløbsgrænse for udbetaling fra Lønsikring ligger på 600,- før skat, betyder det for nogle medlemmer, at de ville få mindre i dagpenge, hvis de fik Lønsikring.

Gratis kontingent i en måned

For at du ikke skal økonomisk belastes af en ordning, du ikke kan gøre brug af, fordi du ligger under nederste beløbsgrænse, kan du i stedet få gratis kontingent i en måned, hvis du har betalt til den kollektive lønsikring i mindst 1 år.

På et år har du betalt 12×38 kr. for Lønsikring – i alt 456 kr. Når du får kontingentet gratis i en måned sparer du 504 kr. Det vil sige, at du faktisk alt i alt slipper en smule billigere end før.

Du skal opfylde disse forudsætninger:

  • Din skattepligtige indtægt for indkomståret må ikke overstige 288.720 kroner, hvis du er fuldtidsmedlem.
  • Du må ikke have fået udbetalinger fra den kollektive lønsikring i det seneste fulde kalenderår.
  • Du skal have betalt til den kollektive lønsikring i mindst 6 måneder (Som medlem af både BUPL og BUPL-A betaler du automatisk til den kollektive lønsikring).

Log på og ansøg om en måneds gratis fagforeningskontingent


Ja. Din udbetaling fra Lønsikring udregnes både ud fra din tidligere løn og det antal timer, du får dagpenge for.


Så kan du hverken få Lønsikring eller Lønsikring EKSTRA. Din anciennitet bortfalder, hvis du melder dig ud og du skal betale ind i 6 måneder for at have ret til Lønsikring, hvis du melder dig ind igen.


Ja. Så længe du har optjent dagpengeret og ellers opfylder betingelserne for at få Lønsikring.
På Lærerstandens Brandforsikrings hjemmeside, kan du se, om du opfylder betingelserne


Ja. Hvis du mister dit arbejde enten under eller efter din barsel, kan du få Lønsikring, når du går over til at få dagpenge og hvis du ellers opfylder betingelserne.


Lønsikring EKSTRA er en frivillig, individuel ordning, der kan tilkøbes, hvis du tjener mere end 28.771 kr. om måneden.

Lønsikring EKSTRA er en individuel lønforsikring, der er skræddersyet til dine behov og din nuværende månedsløn.

Hvis du tjener over 28.771 kr. før skat, kan du blive forsikret ud over den kollektive ordning til en meget fordelagtig pris. Lønsikring EKSTRA supplerer altså både dine dagpenge og de 3.500 kr., du får fra Lønsikring.

Du kan købe Lønsikring EKSTRA gennem Lærerstandens Brandforsikring, hvis du er medlem af BUPL og BUPL-A.
Læs mere om Lønsikring EKSTRA på lb.dk, og kontakt Lærerstandens Brandforsikring for at høre mere om dine muligheder.


Hvis du har spørgsmål om Lønsikring, kan du sende en mail til: bupl@bupl.dk

Ved spørgsmål om udbetaling af Lønsikring, forsikringsvilkåranciennitet eller Lønsikring EKSTRA, kontakt Lærerstandens Brandforsikring på 33 11 77 55 for at få yderligere rådgivning.

Spørgsmål omkring medlemskab af BUPL stilles til medlemsafdelingen. Ring 35 46 52 10.


Ikke omfattet af Lønsikring


Som udgangspunkt kan du ikke få Lønsikring, hvis du selv har sagt op og dermed er blevet selvforskyldt ledig. Kontakt altid din fagforening og din a-kasse, hvis du overvejer at sige op.


Når du er sygemeldt, står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor kan du ikke få udbetalt fra Lønsikring. Du skal dog stadig indbetale til ordningen, så du ikke mister anciennitet, mens du er sygemeldt.


Mens du er på barsel, får du ikke dagpenge, og derfor heller ikke Lønsikring. Men du betaler stadig til ordningen. På den måde er du stadig omfattet af ordningen efter barsel, hvis du mister dit job.


Er du ikke omfattet af ordningen, da du ikke kan få dagpenge, når du har fleksjobbevilling. Til gengæld skal du heller ikke indbetale til Lønsikring.


Er du ikke omfattet af ordningen, og du betaler heller ikke til den.


Du optjener ikke dagpengeret, selvom du arbejder. Derfor er du heller ikke omfattet af den kollektive ordning og skal heller ikke betale til den.

Kontakt altid medlemsafdelingen, hvis du er i seniorjob. Ring på 35 46 52 10.


Du er ikke omfattet af den kollektive ordning og skal heller ikke betale til den.


Som udgangspunkt er du ikke omfattet af den kollektive ordning og skal heller ikke betale til den.


Materialer om lønsikringHent og læs vilkårene for den kollektive lønsikring.