Siger nej til overfladiske normeringstal: Nu vil kommuner tættere på virkeligheden

Flere kommuner vil nu gøre op med overordnede normeringstal og vise normeringerne i hver enkelt institution. Vigtigt skridt, mener BUPL. Og der er mulighed for, at også de nationale opgørelser af normeringer fremover kan blive mere retvisende.
mange børneben

De officielle opgørelser af normeringerne i landets daginstitutioner er fra flere sider blevet beskyldt for at være ’papirnormeringer,’ der ikke viser de reelle forhold, børnene møder, når de kommer i daginstitution.

Kritikken skyldes blandt andet, at de officielle normeringsopgørelser beregner normeringerne samlet på kommunalt niveau i stedet for at vise de reelle normeringer i hver enkelt børnegruppe eller institution.

Men nu lægger flere kommuner op til at beregne deres normeringer helt ned på institutionsniveau.

Det gælder ifølge Børn&Unges oplysninger kommuner som København og Albertslund. Aalborg Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg skal i denne uge tage stilling til et lignende forslag, og Fredensborg Kommune undersøger også mulighederne for at lave mere præcise opgørelser.

BUPL: Godt at komme tættere på virkeligheden

Hos BUPL er der stor tilfredshed med, at flere kommuner nu på eget initiativ vil lave mere retvisende optællinger af normeringerne i daginstitutionerne.

”Det er fornuftigt, at Albertslund Kommune nu laver en beregningsmodel, der ligger tættere på virkeligheden. Det gør det lettere at følge den reelle udvikling i kommunens normering, og det initiativ hilser vi velkommen,” siger Jon Olufson, formand for BUPL Storkøbenhavn.

Han mener dog, de officielle beregninger af kommunernes normeringer bør gælde på institutionsniveau.

”Der er behov for, at normeringerne bliver mere gennemskuelige og sammenlignelige fra kommune til kommune, og at ledelse og specielle pædagogiske foranstaltninger ikke tælles med. Det vil give et mere realistisk billede,” siger han.

Alle børn skal have krav på minimumsnormeringer

Formand for BUPL Nordjylland, Liselotte Thomsen, roser Aalborg og flere andre nordjyske kommuner for at have tydeligt fokus på, at midlerne til minimumsnormeringerne skal komme alle børn til gode. 

Alligevel mener hun ligesom Jon Olufson, at minimumsnormeringerne bør gælde ned i hver enkelt institution:

”Alle børn skal have krav på minimumsnormeringer. Jeg ved godt, at nogle børn og institutioner har brug for en stærkere normering end den generelle normering i kommunen. Men det, at en kommune er forpligtet til at gøre noget ekstra i en institution, skal ikke gå ud over børn i en anden institution i kommunen,” siger hun.

Læs også: Markante forskelle: Så meget betyder bedre normeringer

SF: Lokale initiativer kan rykke Folketinget

Folketinget har ladet en dør stå på klem for, at de lovbundne minimumsnormeringer kan komme til at gælde helt ned på institutionsniveau.

Lige præcis det skal partierne bag aftalen om minimumsnormeringer drøfte i 2023. Og SF’s børneordfører, Charlotte Broman Mølbæk, understreger, at SF fortsat vil kæmpe for, at minimumsnormeringerne skal gælde i hver enkelt institution.

Hun håber, initiativer som dem i København, Albertslund, Aalborg og Fredensborg, kan gøre det tydeligt for Folketinget, at loven om minimumsnormeringer bør gælde i hver enkelt institution.

Charlotte Broman Mølbæk peger blandt andet på, at det kan styrke muligheden for at sikre, at de midler, der sendes ud til kommunerne, rent faktisk går til at give børn de normeringer, de har brug for.

”Det er en af grundene til, at lokale SF-byrådsmedlemmer har været med til at bære den her dagsorden frem. Vi ved, det kan bringe os tættere på, at alle børn får det antal voksne, de har brug for,” siger hun.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.