Se din kommune: Her kan pædagoger bruge deres faglighed bedst

Der er store kommunale forskelle på, hvor godt daginstitutionspædagogerne kan bruge deres faglighed, viser nye tal. Nu giver succeskommune gode råd til, hvordan andre kan styrke fagligheden.
kvinde hjælper et barn med at tage trøje på
Langt de fleste pædagoger oplever, at de har tilstrækkelig tid til at bruge pædagogfagligheden optimalt i hverdagen. Men der er store geografiske forskelle.

Langt de fleste af landets daginstitutionspædagoger oplever at kunne gøre god brug af deres pædagogfaglighed i hverdagen. Det viser BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse fra november 2023.

Her svarer 74 procent af de omkring 12.800 medvirkende daginstitutionspædagoger, at de i høj grad eller nogen grad har tilstrækkelig tid til at bruge deres pædagogfaglighed optimalt i hverdagen.

25 procent af daginstitutionspædagogerne svarer, at de kun i mindre grad har tid til at bruge pædagogfagligheden optimalt. Kun 1 procent svarer, at de slet ikke har tilstrækkelig tid til det.

Men BUPL’s vilkårsundersøgelse viser også store kommunale forskelle på pædagogernes mulighed for at bruge deres faglighed.

Store forskelle på bedste og dårligste kommuner

Pædagogfagligheden ser ud til at have bedst vilkår i Morsø Kommune, hvor 91 procent af daginstitutionspædagogerne i høj eller nogen grad har tid til at bruge deres faglighed optimalt i hverdagen.

Derefter følger kommunerne Sønderborg, Billund, Vordingborg og Vesthimmerlands Kommune. Her gælder det 85-87 procent af pædagogerne.

Kigger man udelukkende på andelen af pædagoger, som ’i høj grad’ kan bruge deres faglighed optimalt, ligger Ikast-Brande Kommune i top.

Læs også: Kommune om pædagogfaglig topplacering: Andre kan kopiere det, vi gør 

Langt værre ser det ud i kommunerne Solrød og Langeland. Her har kun lidt over halvdelen af daginstitutionspædagogerne tilstrækkelig tid til at bruge deres faglighed optimalt, viser vilkårsundersøgelsen.

Se hele Danmarkskortet nederst.

Klar strategi har sikret gode faglige rammer

Linda Kock, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Sønderborg Kommune, er glad for kommunens faglige topplacering.

”Det viser, at det fokus, vi har haft i årevis, gør en forskel. Vi har arbejdet målrettet med trivsel og arbejdsmiljø for at fastholde pædagogerne, og vi har formået at skabe opmærksomhed i forvaltningen på, at kvalitet og god trivsel kræver pædagoger,” siger hun og peger på, at pædagogandelen i kommunen er tæt på 80 procent.

Læs også: Hver anden overvejer at forlade pædagogfaget: Derfor vil vi væk 

Succes med differentieret tid til forberedelse

Linda Kock peger også på god adgang til efter- og videreuddannelse som afgørende for kommunens gode faglige rammer.

”Desuden har vi en årsnormsaftale for pædagogerne, som sikrer pædagogerne tid til forberedelse. Det er helt essentielt,” siger hun.

Den tid, pædagogerne får afsat, afhænger blandt andet af opgaverne og antal børn, pædagogen har ansvar for, fortæller Linda Kock.

”Det har vi tilpasset, fordi vi fandt ud af, at det fungerede bedre, end at alle automatisk fik lige mange timer. Netop den proces har skabt stor opmærksomhed i kommunen på, hvor meget arbejde pædagogerne faktisk har rundt om børnene,” siger hun og oplyser, at lederne fastlægger timerne til disse opgaver sammen med de enkelte pædagoger.

Opfordring til andre kommuner: Hav tillid og vær tålmodige

Rent praktisk er der ikke noget, der står i vejen for, at andre kommuner kan kopiere Sønderborgs faglige fremgangsmåde. Det vurderer kommunens dagtilbudschef, Connie Buch.

”Der er ikke meget hokuspokus i det. Vi har været vedholdende og har opbygget en vished ude i institutionerne om, at fagligheden bliver prioriteret. Lederne ved, at de gerne må sige fra over for nogle opgaver for at sikre tiden til personaleledelse og den pædagogiske kerneopgave. Men det har taget tid at opbygge den kultur, og det skal man som kommunal forvaltning være opmærksom på – det kræver tålmodighed,” siger hun.

6 vigtige faktorer for gode faglige rammer

Fællestillidsrepræsentant for Sønderborg Kommunes pædagoger Linda Koch og kommunens dagtilbudschef Connie Buch peger særligt på seks ting, som har været afgørende for de faglige rammer i kommunens daginstitutioner.

  1. Vedvarende fokus på pædagogernes trivsel og arbejdsmiljø
  2. Høj pædagogandel
  3. God adgang til efter- og videreuddannelse
  4. Lønnet tid til opgaver væk fra børnene, eksempelvis forberedelse af pædagogiske aktiviteter og forældresamtaler
  5. Vedvarende fokus på at sikre tid til pædagogfaglig ledelse. Institutionslederne har adgang til sparring med områdeledere om eksempelvis nedprioritering af opgaver
  6. Forvaltning og byråd har udvist tålmodighed og tillid til pædagoger og ledere

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.