Pædagoger har sagt det i årevis – nu siger eksperter det også

En styrket pædagoguddannelse er en af de anbefalinger, Reformkommissionen har offentliggjort. Anbefalingerne skal samlet sikre, at en større del af ungdommen kommer godt på vej i livet. Indsatsen begynder allerede tidligt i daginstitutionerne, mener BUPL.
Glad dreng smiler
Reformkommissionen peger på en række forslag, der samlet set skal gøre vejen lettere for unge gennem uddannelseslivet.

En stor andel af en ungdomsårgang får aldrig en højere uddannelse end grundskolen, og det skaber en masse sociale, økonomiske og sundhedsmæssige problemer for dem senere i livet.

Det slår en ny analyse fra Kraka Advisory fast samtidig med, at den tidligere regerings reformkommission kommer med en række bud på, hvordan man løser de problemer, et ungt mennesker møder på sin vej gennem dagtilbud, skole og uddannelsessystem.

Nedenfor kan du se et udpluk af de forslag, Reformkommissionen kommer med.

Reformkommissionens 5 væsentligste anbefalinger

Forslag om sprogvurdering af alle treårige

Kommissionen foreslår, at alle børn i treårsalderen sprogvurderes, så alle børn med behov efterfølgende får den relevante sprogstimulering. Kommunerne skal anvende Børne- og Undervisningsministeriets sprogvurderingsværktøjer til vurderingerne.

Forslag om at styrke PPR

Der skal tilføres ekstra 150 millioner kroner årligt til pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR). Det svarer i runde tal til i gennemsnit omkring to ekstra årsværk i PPR for hver kommune. De ekstra medarbejdere skal bidrage til at løse de mest akutte udfordringer i PPR. Alle kommuner opfordres samtidig til at inddrage PPR i den tidlige indsats i dagtilbud.

Forslag om nedlæggelse af 10. klasse og oprettelse af ny ungdomsuddannelse

Kommissionen foreslår at oprette en ny ungdomsuddannelse, HPX. Det er en toårig, praksisrettet ungdomsuddannelse målrettet erhvervsuddannelser, erhvervsakademi og professionsuddannelser. Anbefalingen er desuden, at den nuværende 10. klasse ophører, når HPX sættes i værk.

Forslag om en styrket pædagoguddannelse

Ifølge Reformkommissionen bør uddannelses- og forskningsministeren sammen med professionshøjskolerne, de studerende og arbejdsmarkedets parter sætte gang i et udviklingsarbejde, som skal føre til en styrket pædagoguddannelse. Målet er en uddannelse af høj faglig kvalitet med en stærk praksisrelation i hele uddannelsen.

Forslag om en styrket meritpædagoguddannelse

Merituddannelserne på det pædagogiske område skal ifølge Reformkommissionen styrkes. Samtidig skal der gennemføres en undersøgelse af praksis for merit. Den skal bl.a. afdække, om der er potentiale for mere merit for studerende, der har bestået eksaminer på andre studier.

Læs hele anbefalingen fra Reformkommissionen

Høj faglighed afgørende for at bryde negativ social arv

BUPL’s formand, Elisa Rimpler, glæder sig over, at Reformkommissionen peger på høj faglighed i daginstitutioner som en afgørende faktor for at bryde den negative sociale arv og sikre, at flere børn og unge kommer godt af sted i uddannelsessystemet og livet:

”Hvis vi skal have flere unge i en positiv udvikling, starter det allerede med den tidlige indsats i daginstitutionerne. Og hvis vi skal flytte særligt børn i udsatte positioner og sikre bedre social mobilitet, kræver det flere dygtige pædagoger, Desværre er vi på vej i den modsatte retning. I dag har under halvdelen af de ansatte i vores daginstitutionerne en pædagoguddannelse,” siger hun.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.