Overvejer I 4-dages uge? Det skal du som leder være opmærksom på

En række daginstitutioner og kommuner eksperimenterer med fire dages arbejdsuge for at give mere frihed og tiltrække flere pædagoger. Succes med sådan en ordning stiller dog store krav til lederne, lyder det fra institution med fire dages skema.
Dagpengemodtager
Som udgangspunkt kræver det ændringer i den lokale arbejdstidsaftale mellem institutionen og BUPL at indføre fire dages arbejdsuge. Det behøver dog ikke være svært, lyder det fra Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland.

Fire dages arbejdsuge er et hot emne i en række kommuner og daginstitutioner i øjeblikket. Udsigten til en ekstra fridag, større fleksibilitet og faglige rammer, som kan gøre institutionen attraktiv i kampen om at skaffe pædagoger nok, kan få både ledere og medarbejdere til at spidse ører.

Men en omstilling til fire dages arbejdsuge uden lavere – eller måske endda med højere – ugentlig arbejdstid stiller store krav til både dialogen om og udformningen af den nye hverdag.

Især lederne skal være opmærksomme på deres vigtige rolle, hvis en omstilling fra fem til fire dages skema skal blive en succes.

Sådan lyder det fra Emilie Månsson, pædagog og tillidsrepræsentant i daginstitutionen Trekløveren i Gentofte Kommune, som var blandt de første til at indføre fire dages arbejdsuge, samt Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland, der har indgået aftale med Trekløveren om fire dages arbejdsuge.

Før I går i gang: Afsæt tid til grundig dialog

Både Pernille Riis og Emilie Månsson peger på det store dialog- og forberedelsesarbejde i Trekløveren som afgørende for succes med omstillingen til fire dages arbejdsuge.

Institutionen afsatte adskillige personalemøder til at diskutere muligheder og udfordringer. Udgangspunktet var at få medarbejderne til at komme med bud på, hvad der skulle til, for at de kunne se sig selv have arbejdsdage på op til ti timer.

”Forslaget om fire dages arbejdsuge kom oprindeligt op på et personalemøde om, hvordan vi kunne gøre det attraktivt for flere at gå op i tid. Jeg tænkte først, at det lød enormt hårdt. Det gjorde flere af mine kolleger også. Men efterhånden, som vi diskuterede, hvad der skulle til, og hvordan hverdagen skulle se ud, kunne vi i højere og højere grad se os selv i det,” siger Emilie Månsson. 

Frivillighed er afgørende: Det er ikke alt eller intet

Hvis man som leder ønsker at åbne en diskussion om fire dages arbejdsuge, er det vigtigt at understrege, at ordningen kan sagtens fungere, uden at alle behøver at være med, påpeger Pernille Riis fra BUPL Nordsjælland:

”Ledelsen i Trekløveren har lagt vægt på, at det var frivilligt, om man ville forsøge sig med fire dages arbejdsuge. Der har ikke været pres på, og fokus har været på at få institutionerne til at fungere som en helhed – ikke kun på at få det til at fungere bedst muligt for de medarbejdere, som havde mod på fire dages arbejdsuge. Det er en vigtig del af succesen.”

Også Emilie Månsson peger på vigtigheden af valgfriheden: 

”Vi har flere medarbejdere, som fortsat arbejder på fem dages skema, eksempelvis fordi de har små børn. Flere af dem vil dog gerne på fire dages skema på sigt. Samtidig prioriterer vi, at de indsatser, vi laver for at gøre hverdagen mere fleksibel, skal komme alle til gavn. Ikke kun os, som har fire dages arbejdsuge,” siger hun.

Hvis I for alvor vil i gang: Kontakt både forvaltning og BUPL

Hvorvidt en daginstitution kan indføre fire dages skema, afhænger af lederens mandat. Derfor opfordrer Pernille Riis til, at ledere i kommunale institutioner kontakter forvaltningen for at gøre opmærksom på institutionens overvejelser om mulighed for fire dages skema tidligt i forløbet.

Hun understreger samtidig, at leder – gerne i samarbejde med tillidsrepræsentanten – bør kontakte den lokale BUPL-fagforening så hurtigt som muligt. Ikke kun for at få råd og vejledning, men også fordi fire dages arbejdsuge som udgangspunkt kræver ændringer i den lokale arbejdstidsaftale (se boks).

Afsæt en prøveperiode – og brug fejltrin til at blive bedre

Da ledelse og personale i Trekløveren i samarbejde var nået frem til en model for fire dages arbejdsuge, afsatte de en periode til at afprøve og tilpasse ordningen.

I trekløveren varede prøveperioden adskillige måneder. Den tid var godt givet ud både for arbejdsmiljøet, fagligheden og energiniveauet i fritiden, mener Emilie Månsson:

”Det har været afgørende for os, at bordet ikke fangede, og at vi kunne ændre på ting, vi havde vedtaget, men som ikke fungerede optimalt. Jeg vil absolut anbefale andre både at bruge tid på dialogen om, hvordan ordningen kan fungere, og på at afprøve og tilpasse,” siger hun.

Netop muligheden for at teste og justere har været med til at sikre, at eksempelvis vagtplanerne hænger ordentligt sammen, og at pædagogerne er sikret tid til forberedelse på lange arbejdsdage.

Fremtid med fire dages uge: Tillidsfuld ledelse er afgørende

I dag er omkring halvdelen af medarbejderne i Trekløveren på fire dages skema. Emilie Månsson peger på, at ledelsens tilgang har været afgørende for, at så mange har været åbne for at overgå til færre, længere dage:

”Vores leder udviser tillid til vores faglighed og dømmekraft og til, at vi bruger planlægningstiden fornuftigt. Den tillid samt ledelsens fokus på at skabe de fagligt bedste og mest fleksible rammer for alle medarbejdere uanset skema har gjort enormt meget. Vi giver lidt ekstra, fordi vi får noget igen og har en tryghed i, at vi eksempelvis kan få ekstra forberedelsestid i perioder, hvor vi har mange børnefri opgaver,” siger hun.

Sådan laver I ny arbejdstidsaftale om fire dages arbejdsuge

Som udgangspunkt kræver det en ny lokal arbejdstidsaftale at indføre fire dages arbejdsuge. Eksempelvis indgik BUPL Nordsjælland og Trekløveren ny arbejdstidsaftale om fire dages arbejdsuge i september 2022.

Hvis man vil hurtig i gang, anbefaler Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland, at man som leder – med opbakning fra forvaltningen – selv indgår en ny lokalaftale med den lokale BUPL-fagforening.

Det skyldes blandt andet, at en lokalaftale mellem BUPL og en enkelt institution typisk kan indgås væsentligt hurtigere end arbejdstidsaftaler, som omfatter hele kommunen.

Den væsentligste ændring i Trekløverens nye arbejdstidsaftale er en forlængelse af den såkaldte ’normperiode’ fra de normale fire uger til ti uger.

Det åbner for, at medarbejdernes ugentlige fridag ligger på en forskellig ugedag hver uge, så ordningen er ens for alle de pædagoger, som er på fire dages arbejdsuge.

De øvrige ændringer i arbejdstidsaftalen omhandler primært forhold vedrørende kursusdeltagelse og uger med helligdage. Disse ændringer har ifølge tillidsrepræsentant Emilie Månsson og BUPL Nordsjælland primært til formål at sikre lige rettigheder for pædagoger med henholdsvis fire og fem dages skema samt at sikre, at vagtplanerne fungerer optimalt.

Se den lokale arbejdstidsaftale indgået mellem Trekløveren og BUPL Nordsjælland i september 2022 her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.