Børn og unge med angst: Sådan kan du arbejde pædagogisk

Pædagoger møder flere børn med angst end for 10 år siden. Få en guide til, hvordan du kan arbejde systematisk med den pædagogiske opgave, og læs, hvordan det angste barn tænker.
barn og kvindelig pædagog i samtale

Psykologer har slået alarm om børn og unges mistrivsel, og tal fra Sundhedsstyrelsen dokumenterer sort på hvidt, at antallet af diagnoser er i kraftig stigning. 

Når du som pædagog møder angst hos et barn eller hos en ung, kan du bruge denne systematik i dit arbejde.

Bag guiden står Lisbeth Jørgensen, cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi. Hun har blandt andet udgivet bogen 'Børn og unge med angst. En håndbog til voksne omkring barnet'. 

1. Planlæg

Det er afgørende at have en plan og en struktur, som barnet, pædagoger og forældre sammen har besluttet og følger.

2. Tag et skridt ad gangen

Barnet skal, et skridt ad gangen, hjælpes til at gøre de ting, det er bange for, og derved opleve, at det ikke er farligt. Inddrag barnet i at planlægge disse trin.

3. Giv udfordringer

Det er vigtigt, at man hjælper barnet gennem udfordringer, så det lærer at færdes i verden, fremfor at pakke barnet ind i vat. Når barnet er tryg ved situationen, kan man gå videre til den næste udfordring, som typisk er lidt sværere end den første. Barnet oplever, at det overvinder sin frygt og får større tro på sine egne evner. 

4. Find opgaver sammen

Udvælg sammen med barnet de opgaver, I vil arbejde med. Det kan for eksempel være, at barnet skal lære selv at tage i SFO. Så kan opgaverne se sådan her ud: 

  • Jeg skal selv gå fra bilen til morgen-SFO’en.
  • Mor eller far går med ind, men jeg skal selv sørge for at hænge jakken op og lægge madpakken i køleskabet.
  • Jeg skal vinke farvel til mor eller far ude ved bilen med en pædagog.

Barnet vælger den nemmeste opgave, som han tager først. I takt med at barnet har succes med de nemmere opgaver, høster det selvtillid og kan klare mere og mere.

5. Afled

Det angste barn bliver ofte fanget af sine egne negative tanker og bliver mere og mere angst. Derfor kan den voksne i nogle tilfælde hjælpe barnet ved at aflede opmærksomheden ved for eksempel at bede det om at kigge rundt i rummet efter alt, hvad der er blåt, eller sige alfabetet højt. 

6. Beløn

Barnet skal anerkendes for sin indsats. Belønningen kan være et kryds på et papir eller et klistermærke, når det har gennemført en opgave. Når fem udfordringer er klaret, kan krydserne veksles til penge, en tur i Tivoli eller andet, som er aftalt med forældrene.

7. Saml på sejre

Angste børn har let ved at glemme succeser og nemt ved at huske nederlag. For at booste deres selvtillid er det derfor godt at skrive alle succeser ned – store som små.

8. Hjælp barnet til at tænke mere rationelt

Angste børn og unge har ofte urealistiske tanker om, hvad der sker i forskellige situationer, men de kan ofte hjælpes til at tænke mere rationelt.

Sådan tænker det angste barn

Overdriver sandsynligheden for, at det, som de er bange for, vil ske: Hvis min mor er 10 minutter forsinket, er det helt sikkert, fordi hun er kørt galt.'

Overdriver konsekvenserne: 'Hvis hun er kørt galt, er hun helt sikkert død, og jeg får hende aldrig at se igen.'

Underdriver deres egen evne til at håndtere situationen: 'Hvis jeg ikke bliver hentet præcis til tiden, så får jeg det dårligt og bryder sammen.'

Sådan kan du gøre:

Barnet skal hjælpes til mere realistiske tanker, som kan berolige det. Stil spørgsmål, som får barnet til selv at lede efter og finde svaret. Du kan spørge:

  • Kan der være andre grunde til, at din mor er forsinket?
  • Hvad plejer at være grunden til, at hun er forsinket?
  • Hvor ofte er din mor kørt galt?

Det beroliger mere, hvis barnet selv finder et svar. Det er et trin på vejen til, at barnet senere selv kan håndtere lignende situationer.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.