Bekymrende tal: I flere kommuner bliver de faglige rammer dårligere

I næsten halvdelen af landets kommuner har daginstitutionspædagogerne fået dårligere rammer for at bruge deres faglighed, viser nye tal. Kommuner bør pakke planer om yderligere besparelser langt væk, understreger BUPL.
pædagog skole
Børnetallet ser ifølge Danmarks Statistik ud til at stige mindre end forventet, og det ser BUPL som en oplagt mulighed for at styrke kvaliteten på børneområdet. På Danmarkskortet nederst kan du se, hvordan de faglige ramme har udviklet sig i din kommune.

Danmarks Statistiks udmelding om, at børnetallet ser ud til at stige mindre end forventet i de kommende år, har allerede fået flere kommuner til at overveje mulige besparelser på daginstitutionsområdet. Men de udmeldinger bør kommunerne pakke væk igen hurtigst muligt, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.

Ifølge BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse er daginstitutionspædagogernes faglige rammer nemlig blevet forringet i næsten halvdelen af landets kommuner inden for det seneste år.

”Vi står i en faglighedskrise, hvor kun halvdelen af de ansatte i daginstitutionerne er pædagoger. Samtidig oplever mange pædagoger, at de ikke har tid nok til at bruge deres faglighed i hverdagen. Det går hårdt ud over kvaliteten. Så i stedet for at tage sparekasketten på, bør kommunerne se det her som alletiders chance for at vende udviklingen. Kommunerne bør som minimum fastholde budgetterne og bruge de nye udsigter som en mulighed for at rette op på kvaliteten og styrke pædagogandelen,” påpeger Elisa Rimpler.

Læs også: Kommuner får gigabeløb af Folketinget: Men de vil ikke bruge alle pengene

Lille forbedring på landsplan dækker over enorme lokale udsving

Det milliardbeløb, kommunerne har modtaget fra Folketinget til bedre normeringer, ser dog generelt ud til at have en positiv effekt på de faglige rammer for pædagogernes arbejde.

På landsplan er andelen af pædagoger, der har tilstrækkelig tid til at bruge deres faglighed optimalt i hverdagen, steget en smule, hvis man skal tro BUPL’s vilkårsundersøgelser. Fra 73 procent i efteråret 2022 til 74 procent i efteråret 2023.

Som det fremgår af Børn&Unge Danmarkskort nederst i artiklen, er der dog store lokale forskelle på, hvordan de faglige rammer ser ud til at have udviklet sig. Samtidig er der flere eksempler på kommuner, hvor faglige rammer stadig er pressede, selvom pædagogerne umiddelbart oplever en forbedring.

Læs også: Se din kommune: Her kan pædagoger bruge deres faglighed bedst 

Trods fremskridt: Pressede vilkår giver bekymring 

Herlev er den kommune, hvor andelen af daginstitutionspædagoger, som i høj eller nogen grad har tid til at bruge deres faglighed optimalt, er steget mest: 15 procentpoint.

Dermed er kommunen gået fra at være i bund i BUPL’s vilkårsundersøgelse fra 2022 til at være en smule over landsgennemsnittet i 2023-udgaven.

”I perioden fra 2022 til 2023 valgte Herlev Kommune at fortsætte med at investere i normeringer, selvom kommunen var i mål i forhold til lovkravet om minimumsnormeringer. Investeringer i bedre normeringer er helt sikkert den rigtig vej at gå, og det har sikkert medvirket til den forbedring, der ser ud til at være fra 2022 til 2023,” siger Karen Aslaug Ramm, næstformand i BUPL Hovedstaden med politisk ansvar for Herlev Kommune.

Hun understreger dog, at pædagogerne i Herlev Kommune i øjeblikket bliver presset af blandt andet et stort antal børn med særlige behov og mangel på forberedelsestid til at sikre den nødvendige faglighed.

”Så selvom der er indikationer på en forbedring fra 2022 til 2023 er der flere ting, som helt akut bekymrer os i forhold til rammerne for at løfte opgaven i Herlev Kommune,” siger Karen Aslaug Ramm.

Her er de faglige rammer blevet forringet mest

Ishøj Kommune og Bornholms Regionskommune er de kommuner, hvor andelen af pædagoger, som i høj eller nogen grad har tilstrækkelig tid til at bruge deres faglighed optimalt i hverdagen, er faldet mest fra 2022 til 2023.

I begge kommuner er andelen faldet med 17 procentpoint, og kommunerne er gået fra at være blandt topkommunerne i år 2022 til at være under landsgennemsnittet i 2023.

Læs også: Hver anden overvejer at forlade pædagogfaget: Derfor vil vi væk

Dyk ned i de nye befolkningsprognoser og forventede børnefødselstal fra Danmarks Statistik her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.