Pædagoguddannelsen skal styrkes nu

Ambitionen om flere pædagoger, som ligger i aftalen om minimumsnormeringer, må ikke strande på, at der mangler pædagoger, skriver BUPL’s formand Elisa Rimpler i lederen fra Børn&Unge nr. 7.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse, når vi ser på antallet af studerende. Og det er bestemt positivt, at så mange unge tiltrækkes af og søger mod ’vores’ fag.

Men desværre er det ikke hele historien. Den trælse tendens med nedgang i antallet af ansøgere fortsætter, og det seneste optag er 10 procent lavere end i 2016. Det er en udvikling, vi i BUPL længe har advaret om, men som politikerne indtil videre enten har benægtet eksistensen af eller blot ignoreret.

Nu går den bare ikke længere.

BUPL har kæmpet hårdt for at få politikerne til at gøre op med årtiers evindelige besparelser på børneområdet, og de første skridt er taget med aftalen om minimumsnormeringer. Men ambitionerne om flere pædagoger må ikke strande på, at der mangler pædagoger. Det er faktisk allerede nu et stort problem i mange kommuner. Derfor skal der handles fra Christiansborg.

Og det er ikke gjort med få, enkeltstående justeringer. Hvis skuden skal vendes, skal der sættes ind på alle fronter:

Pædagoguddannelsen skal styrkes, så de studerende får en udfordrende og sammenhængende uddannelse, hvor der er tid sammen med underviserne, ordentlig feedback og en bedre praktik.

Der skal gøres op med det dokumenterede lønefterslæb, så vi får en løn, som matcher vores uddannelse og ansvar.

Og så skal vi have mulighed for at være de dygtige pædagoger, vi drømmer om at være. Med tid nok til børnene, men også tid at forberede, evaluere og udvikle pædagogisk praksis. Kommunerne kan gøre langt mere for at skabe attraktive arbejdspladser med et sundt arbejdsmiljø og mulighed for fordybelse i hjørner af faget med for eksempel efter- og videreuddannelse.

Det er med andre ord en kæmpestor opgave, som kun bliver større, så længe der gøres ingenting. Derfor har BUPL foreslået regeringen at tage initiativ til en national rekrutteringsplan, hvor alle relevante spillere – kommuner, uddannelser, ministre og fagforeninger – sammen bruger kræfterne på at vende udviklingen.

Én ting står i hvert fald lysende klart: Der er ikke råd til at lade stå til længere, hvis der skal være pædagoger nok i fremtiden. Lad os så komme i gang med arbejdet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.