Vilkårsundersøgelse 2022

BUPL's vilkårsundersøgelse bygger på svar fra 23.848 pædagoger og pædagogfaglige ledere om bl.a. mistrivsel blandt børn og unge, pædagogmangel og normeringer i hverdagen. Her kan du finde hovedresultater og notater fra undersøgelsen.

Resultater om pædagogmangel i daginstitutioner

 • 4 ud af 10 ledere har inden for det sidste år måttet opgive at finde en pædagog til en ledig pædagogstilling. Pædagogmanglen er størst i hovedstaden, men berører alle landsdele.
Graf om rekruttering fra Vilkår 22
 • 7 procent af lederne har en eller flere stuer i deres institution, hvor der ikke er tilknyttet en fast pædagog.
 • 83 procent af lederne er i høj grad bekymrede for, at det vil påvirke kvaliteten negativt, hvis de ikke kan ansætte de pædagoger, de har behov for.
 • 23 procent af pædagogerne i daginstitutioner arbejder i dag på en stue, hvor de er den eneste pædagog.

Resultater om normeringer i hverdagen

 • 35 procent af pædagogerne oplever, at normeringen er blevet bedre i deres institution. Det samme svarer 66 procent af lederne.
 • 7 ud af 10 pædagoger oplever sjældent eller aldrig at have en normering på stuen på 1 til 3 vuggestuebørn eller 1 til 6 børnehavebørn.
 • 6 ud af 10 pædagoger stod på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe på i gennemsnit 9 vuggestuebørn og 14 børnehavebørn.  

Fra 2024 skal kommunerne leve op til minimumsnormeringer på 1 pædagog til 3 børn i vuggestuer og 1 pædagog til 6 børn i børnehaver.

Resultater om mistrivsel blandt børn og unge

 • Halvdelen af pædagogerne i daginstitutioner oplever, at antallet af børn, som ikke trives, er stigende.
 • 57 procent af pædagogerne oplever, at arbejdet med børn med særlige behov i høj grad vanskeliggør muligheden for at have tilstrækkelig opmærksomhed på de øvrige børn i børnegruppen.
 • 2 ud af 3 skole- og fritidspædagoger oplever, at antallet af børn, som ikke trives, er stigende. De oplever, at flere børn udviser stresssymptomer, har angst, skolevægring og er ensomme.
Graf spec.paed. Vilkår 22

Resultater om hverdagen i fritid og skole 

 • 6 ud af 10 pædagoger var på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe i perioder af dagen. I gennemsnit var de alene med 22 børn.
 • Halvdelen af pædagogerne i SFO’er oplever kun i mindre grad eller slet ikke, at der er tilstrækkelig tid til at arbejde med børn i udsatte positioner.
 • 54 procent af pædagogerne i skolen oplever, at der kun i mindre grad eller slet ikke er tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaver, der understøtter børn med behov for en særlig specialpædagogisk indsats.
 • 32 procent svarer, at de på deres skole i mindre grad eller slet ikke lykkes med at inkludere børn med særlige behov i børnefællesskabet.  
graf udsatte vilkår 2022

Pressehistorier

Vilkårsundersøgelsen har bl.a. sat et solidt aftryk på debatten om børn og unges mistrivsel og rekrutteringskrisen i forbindelse med folketingsvalget. Her er nogle af de mange pressehistorier fra hele landet, som vilkårsundersøgelsen 2022 har givet anledning til.

Medieklip fra vilkårsundersøgelsen 2022

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.