Kæmpe flertal af forældre: En pædagog i klassen styrker mit barns trivsel

Næsten halvdelen af landets forældre er bekymrede for deres børns trivsel i skolen. Men langt de fleste oplever, at børnenes trivsel styrkes, når der er en pædagog i klassen, viser ny undersøgelse.
Foto af forskningschef Andreas Rasch-Christensen
”Lærere og pædagoger har i stigende omfang fundet ind i et velfungerende samarbejde, hvor det måske haltede noget i starten af skolereformen. Alt er ikke på plads, men det er blevet bedre,” mener Andreas Rasch-Christensen.

Landet over slår skolerne i disse dage dørene op efter endt sommerferie, og gensynet med klasselokalerne og -kammeraterne kan vække både glæde og nervøsitet hos børn og forældre.

Gensynets glæde kan dog være større i klasser, hvor der er pædagoger i undervisningen: Næsten ni ud af ti forældre, hvis barn har en pædagog i klassen, oplever nemlig, at pædagogens tilstedeværelse styrker trivslen hos både deres eget barn og i klassen generelt.

Det viser en ny undersøgelse lavet af Epinion for BUPL blandt næsten 1200 forældre til børn i grundskolen.

Pædagog i klassen: Mindre trivsels-bekymring

Som udgangspunkt er der især pædagoger i de yngste skoleklasser, mens der er væsentligt længere mellem pædagoger i udskolingen.

Forældre til de – primært yngre - børn med en pædagog i klassen er mindre bekymrede for deres børns trivsel end andre forældre: 44 procent af forældre til børn med en pædagog i klassen fortæller, at de har været bekymret for deres barns trivsel inden for seneste tre måneder. Det samme gælder 48 procent af forældre til børn uden en pædagog i klassen. 

Pædagogers faglighed godt afsæt for trivsel

Det er ikke overraskende, at forældrene oplever, at pædagogernes tilstedeværelse i skolen styrker børnenes trivsel, påpeger Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA University College og skoleekspert.

”Det har været en af intentionerne med at etablere et lærer-pædagog-samarbejde, at der kommer nogle ekstra ressourcer, som kan understøtte nogle børns sociale udvikling og velbefindende. Og det er noget, som pædagogernes faglighed er et rigtig godt afsæt til,” siger han.

At næsten 9 ud af 10 forældre oplever, at pædagogens arbejde styrker klassens trivsel, viser også, at knasterne fra skolereformens start er ved at være udjævnet. 

”Lærere og pædagoger har i stigende omfang fundet ind i et velfungerende samarbejde, hvor det måske haltede noget i starten af skolereformen. Alt er ikke på plads, men det er blevet bedre,” mener Andreas Rasch-Christensen.

Samarbejde mellem lærere og pædagoger er nøglen

Og netop samarbejdet mellem pædagoger og lærere er nøglen til at få blandt andet trivselsarbejdet til at lykkes, påpeger han. 

”Det skal ikke være den ene faggruppes ansvar i stedet for den andens. Det skal anskues som et samarbejde, og hvis det skal fungere, så kan du ikke bare sige, at nu klarer lærerne undervisningen, og så tager pædagogerne trivslen. Der skal være en ramme om samarbejdet, så man kan finde ud af, hvordan man sammen understøtter børnene i skolen,” siger Andreas Rasch-Christensen og peger på, at samarbejdet ikke bør stoppe, når børnene forlader indskolingen. 

”Det kunne med fordel fortsætte op gennem skolelivet, for udfordringer med trivsel er ikke aldersbestemt. Mange lærere ville ønske sig, at man havde nogle ressourcepersoner at samarbejde med i undervisningen,” siger han. 
 

Forældre i ny undersøgelse: Sådan er vores børns trivsel med og uden skolepædagoger

Epinion har i juni 2022 lavet en rundspørge for BUPL blandt 1179 forældre til børn i grundskolen.

52 procent af dem svarer ’ja’ til, at der er en pædagog i deres barns klasse. 38 procent svarer ’nej,’ mens 10 procent svarer ’ved ikke.’

84 procent af forældre til børn med en pædagog i klassen oplever i ’høj’ eller ’nogen’ grad, at en pædagog i undervisningen har en positiv betydning for deres barns trivsel, og 85 procent oplever, at det forbedrer trivslen i klassen generelt. Desuden oplever 78 procent af dem, at en pædagog i undervisningen styrker inklusionen og rummeligheden.

  • 92 procent af forældre, hvis barn har en pædagog i klassen, oplever i ’høj’ eller ’nogen’ grad, at deres barn generelt trives. Det gælder 85 procent af forældre, hvis barn ikke har en pædagog i klassen. 
  • 8 procent af forældre, hvis barn har en pædagog i klassen, oplever ’i mindre grad’ eller ’slet ikke,’ at deres barn generelt trives. Det gælder 16 procent af forældre, hvis barn ikke har en pædagog i klassen.
  • 88 procent af forældre, hvis barn har en pædagog i klassen, oplever i ’høj’ eller ’nogen’ grad, at deres barn er glad for at gå i skole. Det gælder 79 procent af forældre, hvis barn ikke har en pædagog i klassen. 
  • 12 procent af forældre, hvis barn har en pædagog i klassen, oplever ’i mindre grad’ eller ’slet ikke,’ at deres barn er glad for at gå i skole. Det gælder 20 procent af forældre, hvis barn ikke har en pædagog i klassen.
  • 44 procent af forældre, hvis barn har en pædagog i klassen, har i ’høj’ eller ’nogen’ grad været bekymret for deres barns trivsel i skolen inden for de seneste tre måneder. De samme gælder 48 procent af forældre, hvis barn ikke har en pædagog i klassen.
  • 79 procent af forældre, hvis barn har en pædagog i klassen, mener i ’høj’ eller ’nogen’ grad, at skolen – helt generelt – har tilstrækkelig fokus på at sikre børnenes venskaber og fællesskaber. Det gælder 61 procent af forældre, hvis barn ikke har en pædagog i klassen. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.