For få pædagoger: Hver tredje forælder bekymret for deres barns trivsel og udvikling

Pædagogmanglen gør hver tredje forældre bekymret for, om daginstitutionerne kan sikre deres børns trivsel og udvikling, viser ny undersøgelse. Pædagogerne leverer en afgørende indsats på trods af pressede rammer, påpeger forsker.
Dreng kigger op

Pædagogmanglen går ud over indsatserne for at sikre daginstitutionsbørns trivsel og udvikling i så høj grad, at mange forældre er bekymrede over at skulle aflevere deres børn og tage på arbejde.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for BUPL. Her svarer hver tredje forælder, at der er for få pædagoger i deres barns daginstitution til at sikre barnets trivsel og udvikling (se boks).

Forældreformand: Svært at aflevere sit barn

Resultatet overrasker formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA), Signe Nielsen.

”Jeg havde ikke troet, at så mange ville indrømme, at de har de her bekymringer. For hvis man har de bekymringer, så er det svært at aflevere sit barn i institutionen,” siger hun.

FOLA-formanden advarer mod, at de dårlige forhold i institutionerne kan føre til, at forældre – og særligt mødre – i en vis grad trækker sig fra arbejdsmarkedet for at give barnet den kortest mulige dag i daginstitutionen.

”Bekymringerne kan også betyde, at forældrene ønsker at flytte barnet til en anden institution, og de skift kan være hårde både for børn og forældre,” siger Signe Nielsen.

Forsker: Forældre bebrejder rammer – ikke pædagoger

Unni Lind, ph.d. i pædagogik og docent ved Københavns professionshøjskole, har dog et bud på, hvorfor forældrene fortsat afleverer børnene på trods af deres bekymringer:

”Jeg tror ikke, forældrene er i tvivl om, at personalet vil deres børn det bedste eller gør deres bedste for børnene. Tvivlen gælder i forhold til, om rammerne for det pædagogiske arbejde er gode nok,” siger Unni Lind, som blandt andet har forsket i sammenhængen mellem pædagogernes arbejdsmiljø og børnenes trivsel.

BUPL: Ingen forældre burde have de her bekymringer

På trods af de nedslående tal, kalder BUPL-formand Elisa Rimpler det ”befriende,” at forældrene er ærlige både over for sig selv og over for pædagoger og politikere.

”Optimalt set burde ingen forældre have de her bekymringer overhovedet. Men når forældrene har bekymringerne, er det godt, at de taler åbent om det. Vi ved jo, at forældre ser pædagoger, som er nødt til at forlade en stor børnegruppe for at give en vigtig besked, og at mange oplever stor personaleudskiftning og ukendte vikaransigter,” siger pædagogernes formand.

Forsker: Pædagoger står vagt for kvaliteten i presset hverdag

Unni Linds forskning viser, at pædagogerne på grund af personalemangel ofte er nødt til at bruge mange kræfter på koordinering og logistik eksempelvis ved at skabe overblik over, hvilke børn og personaler, som er syge, og indrette dagen efter det.

”Det går ud over pædagogernes muligheder for at være nærværende og lave pædagogiske aktiviteter med børnene,” siger hun.

Det kan være frustrerende for pædagoger, da de generelt er meget opsat på at skabe en god hverdag for børnene, og det kan øge risikoen for, at pædagogerne søger job i institutioner med bedre rammer.

Men pædagogernes faglighed er særligt vigtig, når rammerne er presset, påpeger daginstitutionsforskeren:

”Ufaglærte har ikke en faglig pædagogisk viden, de kan trække på og navigere efter. Og det kan betyde, at de kan være hurtigere til at indordne sig efter nogle rammer, som pædagogerne ved ikke er ok. Så selvom det er frustrerende for pædagoger at navigere i sådan en hverdag, er deres faglige overvejelser og muligheden for faglige drøftelser afgørende for at sikre det bedst mulige pædagogiske arbejde,” siger Unni Lind.

Minimumsnormeringer løser ikke alt

Daginstitutionsforsker Unni lind ser minimumsnormeringerne som et vigtigt skridt på vejen mod at løse de problemer, forældrene påpeger i den nye undersøgelse.

”Men institutioner og politikere er nødt til at have fokus på personalets betingelser for at levere den indsats for børnene, der ønskes. En stigende del af pædagogers arbejde foregår væk fra børnene, eksempelvis i form af lærerplaner. Det tager tid fra nærværet hos børnene. Så rammerne for nærvær bliver ikke nødvendigvis fikset alene med minimumsnormeringer,” siger hun.

FOLA-formand Signe Nielsen ser også minimumsnormeringerne som et vigtigt skridt, men hun advarer om, at kommuner allerede nu afskediger pædagoger og hyrer ufaglærte i stedet til skade for kvaliteten.

Ligesom BUPL-formand Elisa Rimpler peger hun på behovet for en national rekrutteringsplan:

”Politikerne begynder at få øjnene op for stigende mistrivsel blandt børn og unge, og det er positivt. Men du løser ikke trivselsproblemerne uden en politisk handleplan for, hvordan du styrker rekrutteringen til pædagogfaget,” siger Signe Nielsen.

Læs også BUPL’s udspil til styrket rekruttering til pædagogfaget

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.