4 ud af 10 daginstitutioner: Ufaglærte får pædagogjobbene

Landet over er pædagogmanglen nu så stor, at daginstitutioner må ansætte ikke-pædagoger i pædagogjob, viser undersøgelse. BUPL til regeringen: Sæt turbo på arbejdet med en national rekrutteringsplan.
lille barn holder øje

Pædagogmanglen er langt fra bare et fænomen i Storkøbenhavn. På landsplan har mere end fire ud af ti daginstitutionsledere inden for det seneste år måttet ansætte en person uden pædagoguddannelse i en stilling tiltænkt en pædagog.

Det viser BUPL’s nye lederundersøgelse fra september 2021, hvor over 1700 ledere på 0-6-årsområdet har deltaget.

Og der er store lokale udsving (se boks). I flere kommuner har mere end halvdelen af daginstitutionslederne været nødt til at ansætte en ikke-pædagog i en pædagogstilling.

Det gælder eksempelvis hele 74 procent af lederne i Gladsaxe Kommune. Til gengæld har kun 12 procent af lederne i Aalborg og Randers gjort det.

Ledere: Skader både faglighed og arbejdsmiljø

Langt hovedparten af de ledere, som har været nødt til at ansætte en ikke-pædagog til en pædagogstilling, påpeger selv, at det har haft negativ effekt.

’Den faglige kvalitet falder. Både planlægning, evaluering, dagligdag, forældresamarbejde og så videre lider under det. Samtidig presses arbejdsmiljøet markant, og de tilbageværende pædagoger skal løse alle opgaver i undertal,’ skriver en af lederne i undersøgelsen.

’Pædagogfagligheden daler og påvirker dermed trivslen og det psykiske arbejdsmiljø, hvilket går ud over børnene,’ fortæller en anden.

’De andre pædagoger må varetage flere opgaver som forældresamtaler, sprogvurderinger, motoriktest, netværksmøder med mere og dække flere vagter med ydertider i åbningstiden,’ skriver en tredje.

BUPL: Regeringen må på banen

Daginstitutionernes udfordringer med at skaffe pædagoger understreges også af en ny analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Ifølge STAR var hver tredje forsøg på at rekruttere pædagog i perioden fra december 2020 til maj 2021 forgæves. I alt blev 4180 pædagogjob i denne periode slået op uden resultat.

Situationen kalder på en reaktion fra både regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), mener Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.

”BUPL har i årevis advaret om pædagogmanglen. Og nu ser vi, at problemerne med at skaffe pædagoger rammer flere og flere steder rundt om i landet. Det kalder på, at regeringen tager initiativ til at få igangsat en national rekrutteringsplan med opbakning fra KL. En løsning kræver både øget tilgang til faget og styrket fastholdelse af pædagoger via bedre løn-, arbejds- og seniorvilkår,” siger hun.

Risiko: Pædagoger søger væk

Ledere, som ansætter ikke-pædagoger i pædagogstillinger risikerer at få endnu sværere ved at tiltrække pædagoger fremover.

Det indikerer BUPL’s vilkårsundersøgelse fra september 2021: Her svarer 43 procent af pædagogerne på 0-6-årsområdet, at de aktivt har søgt til en institution, hvor de fast kunne arbejde sammen med en anden pædagog på stuen i stedet for en ikke-pædagog.

Samtidig svarer mere end ni ud af ti af dem, at det styrker faglighed, sparring og det pædagogiske arbejde at være to eller flere pædagoger på en stue, og at pædagogandelen gør en forskel for børnene.

Frygter negativ spiral: Stort arbejde foran os

Dermed kan det, at en leder har været nødt til at ansætte ikke-pædagoger i pædagogstillinger altså forværre institutionens udfordringer fremover.

Eva Munck Immertreu frygter, at flere institutioner kan ende i en negativ spiral:

”Pædagoger ønsker naturligt at have en hverdag med fagligt dygtige kolleger. Og hvis de oplever, at det ikke er tilfældet, så søger de væk. Sker det, så ender vi med institutioner med en meget høj pædagogandel og andre med en meget lav andel. Og det er ikke til børnenes eller institutionernes bedste. Så vi har et stort arbejde foran os, hvis vi skal sikre kvaliteten over hele landet, og det starter altså med en national rekrutteringsplan” siger formanden for de pædagogfaglige ledere.

Læs også BUPL's rekrutteringsudspil

Se din kommune: Så mange har ansat ikke-pædagog til et pædagogjob

På landsplan har 42 procent af daginstitutionslederne i BUPL's undersøgelse været nødt til at ansætte en ikke-pædagog til en pædagogstilling inden for det seneste år. Men der er store lokale udsving, viser undersøgelsen.

Kilde: BUPL’s lederundersøgelse, september 2021. Oversigten indeholder kommuner med svar fra mindst 20 daginstitutionsledere.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.