Dreng med kikkert

13 fakta om pædagogmangel

Her finder du nøglefakta og får et hurtigt overblik over behovet for og veje til at få flere pædagoger.
 1. Vi mangler akut 4.000 pædagoger i vores daginstitutioner her i 2022. 

 2. I år 2030 mangler vi 14.000 pædagoger. Pædagogmanglen vil forekomme i hele Danmark (Damvad Analytics, 2021).

 3. 43 procent af daginstitutionslederne har det seneste år måtte ansætte en medarbejder uden pædagoguddannelse i en pædagogstilling (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2022)

 4. Fra marts-august 2022 var der flere end 4.000 forgæves rekrutteringer til pædagogstillinger (4.240). Det svarer til en forgæves rekrutteringsrate på 32 procent (STAR 2022).

 5. I dag er kun 51 procent af personalet i daginstitutioner pædagoger (KRL, 2022). BUPL anbefaler en pædagogandel på mindst 80 procent.

 6. Om 10 år vil der være 55.000 flere småbørn i Danmark.

 7. Færre søger ind på pædagoguddannelsen. Antallet af 1. prioritets-ansøgere er faldet med 18 procent fra 2021 til 2022 (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2022).

 8. 6 ud af 10 pædagoger arbejder på deltid. Årsagerne er især, at normeringerne er for dårlige, og at der ikke er tid nok til faglighed (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2021).

 9. BUPL estimerer, at bedre normeringer og vilkår vil kunne udløse ca. 3.000 ekstra pædagog-årsværk blandt deltidsansatte. (KRL, BUPL’s vilkårsundersøgelse og egne beregninger, 2021).

 10. Cirka 11.000 pædagoger arbejder uden for faget. Årsagerne er især dårlige rammer for at løse den pædagogiske kerneopgave og manglende tid til faglig fordybelse. Læs undersøgelsen: (AE, 2020)

 11. En høj pædagogandel er en forudsætning for høj pædagogisk kvalitet. Men pædagogandelen falder i hele landet (Danmarks Statistik, 2021).

 12. Pædagoger trækker sig cirka 1 år tidligere fra arbejdsmarkedet end gennemsnittet af lønmodtagere. 9 ud af 10 pædagoger i daginstitutioner vil blive længere i jobbet, hvis normeringerne bliver bedre (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2021).

 13. Hver 4. pædagog kan gå på pension inden for de kommende 5-10 år (PBU, 2022).

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.