Et vigtigt valg - for vores velfærd, vores børn og et godt arbejdsliv

Valgkampen er i gang. Det har den i virkeligheden været længe. Men nu ved vi, at krydset skal sættes d. 1. november. Og vi har forberedt os godt i BUPL - men har også brug for din hjælp.
Elisa Rimpler, Formandens blog

Valgkampen sker på et alvorligt bagtæppe af krig i Europa, galopperende energipriser og skyhøj inflation, der udhuler vores realløn og presser mange danskeres privatøkonomi. Kort sagt krise. 

Den har også sat sine spor i de kommunale budgetter, hvor der allerede nu skæres i den borgernære velfærd, herunder børneområdet. Samtidig har særligt den støt voksende befolkning af ældre - kombineret med rekrutteringskrisen - betydet, at sundheds- og ældreområdet er de temaer, der har størst bevågenhed lige nu. Politikere og medier vender blikket derhen, hvor der kan flyttes vælgere. Men det kan nå at ændre sig i en fire uger lang valgkamp. 

Trivselskrise

I hvert fald har jeg haft travlt med at tale med journalister, lige siden valget blev udskrevet. For vi har ikke alene en økonomisk krise og en klimakrise, der skal håndteres. Vi har desværre også en hastig voksende trivselskrise blandt vores børn og unge - og dertil en rekrutteringskrise. 

Tallene for mistrivsel taler deres eget alvorlige sprog. Hvert sjette barn under 9 år har betydelige mentale helbredsproblemer, og antallet af psykiatriske diagnoser til børn er på bare et år steget med 5000. Fagfolk taler om en epidemi.

Som pædagoger oplever vi det på nærmeste hold. Halvdelen af alle pædagoger på daginstitutionsområdet oplever, at flere børn mistrives. Det samme oplever to ud af tre pædagoger i skolen.

Økonomisk krise eller ej. Vi hverken kan eller vil sætte debatten om velfærd og godt børneliv på pause. Og det er med trivselskrisen, som det er med klimakrisen: Hvis vi ikke handler i tide, bliver det kun værre.

Og for at citere statsministeren fra hendes åbningstale: ”Når for mange børn og unge ikke trives, så må vi ikke gøre det til et individuelt problem. Det er en opgave, vi må tage på os som samfund”.

Hvis vi skal knække kurven, har vi brug for modige politikere, der vil investere i den tidlige og almene indsats i vuggestuen og børnehaven og i arbejdet med fællesskaberne og trivslen i fritidsinstitutionerne og klasseværelset. Det handler om gode normeringer - men det handler i lige så høj grad om at sikre høj faglighed og nok pædagoger omkring børnene.

Rekruttering

Manglen på pædagoger er rå virkelighed alt for mange steder, og i dag ender hver fjerde forsøg på at ansætte en pædagog med at være forgæves. En ud af fire arbejder som den eneste pædagog på stuen, og pædagogandelen falder, så det nu kun er i gennemsnit halvdelen af det pædagogiske personale i vores daginstitutioner, der har en pædagoguddannelse.

Samtidig ser vi, at færre unge søger ind på pædagoguddannelsen, og at flere kolleger forlader faget i utide eller går ned i tid på grund af hårde arbejdsvilkår og en for ringe løn.

Det er en voldsom udfordring, når vi ved, at behovet for flere pædagoger og højere faglighed vokser støt i takt med, at der kommer over 50.000 flere små børn over de kommende ti år.

Og vi er nødt til at insistere på, at politikerne hver især kommer med deres bud på, hvordan vi løser rekrutteringskrisen. Hvordan vil de sikre attraktive arbejdspladser - så flere har lyst til at blive og være pædagog?

Hjælp #godtbørneliv på vej

Det er langt fra ligegyldigt, hvor du sætter dit kryds. Vil politikerne investere i vores velfærd og hjælpe os med at vende mistrivslen? Har de en plan for og afsat penge til, at der kan rettes op på vores lønefterslæb? Vil de investere i pædagoguddannelsen og i vores muligheder for efter og videreuddannelse? Og vil de afskaffe, fastholde eller udbygge minimumsnormeringer? Og hvad med vores fritidsinstitutioner?

I BUPL har vi mange spørgsmål til de politikere, der stiller op, om hvordan de vil arbejde for vores område. Men vi ved også, at konkurrencen om at blive hørt er hård, og vi er mange, der afkræver svar fra politikerne. 

Derfor håber jeg, at du sammen med mig vil være aktiv under valgkampen. Stil nogle af spørgsmålene til din lokale kandidat - enten på et valgmøde eller på de sociale medier. Like og del vores kampagne, når du møder den. Og har du brug for fakta eller gode argumenter, så find dem på vores valgsite.

Sammen kan vi få flere til at sætte deres kryds for et #godtbørneliv.  

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.