Magien ind i dagtilbuddet - Pædagogen som kulturformidler og kulturskaber

Rapporten giver professionsrettet og forskningsbaseret viden om pædagogers praksis i arbejdet med at skabe, indgå i og evaluere kreative, lystfulde læringsmiljøer. Rapporten formidler fra et projekt med fokus på, hvordan pædagogisk personale med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan kan arbejde holistisk med læreplanstemaerne og udvikle et fantasifuldt og kreativt læringsmiljø, som kan inspirere til leg og læring og virke motiverende for både børn og pædagoger. Delrapport 1 i projektet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.