FN’s verdensmål: Få 7 gode tip til at arbejde med dem

Et af læringsmålene i den styrkede pædagogiske læreplan er at give børn ’en begyndende forståelse for en bæredygtig udvikling’. Derfor ligger arbejdet med FN’s 17 verdensmål lige til højrebenet for pædagoger, siger professor Stig Brostrøm. Her får du 7 tip til at komme godt i gang.
børnetegning af blomster

FN’s 17 verdensmål er ofte på skemaet for skolebørn i Danmark, men også daginstitutioner kan have stor glæde af at inkorporere nogle af verdensmålene i det daglige arbejde med ikke mindst den styrkede pædagogiske læreplan.

Det mener forfatterne bag bogen ’Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud’ professor emeritus ved Aarhus Universitet, Stig Brostrøm og lektor ved Københavns Professionshøjskole, Thorleif Frøkjær.

Et af læringsmålene i den styrkede pædagogiske læreplan er nemlig at give børn ’en begyndende forståelse for en bæredygtig udvikling’, fortæller Thorleif Frøkjær og opfordrer til at starte allerede i vuggestuen.

”Fordi alt starter i vuggestuen, forstået på den måde, at alt, hvad bliver vigtigt senere i livet, har sit udgangspunkt i barnets allertidligste liv,” siger han og får opbakning fra Stig Brostrøm.

”Man kan jo tilføje, at pædagogerne hverken kan eller bør lade være, for det ligger lige til højrebenet. De store kriser som miljø og biodiversitetskrisen ligger lige foran os, og hvis man åbner øjnene, så ser man det,” siger han.

En børnehave, der allerede har fået øjnene op for læreplansarbejde med verdensmålene er Agersøgård skov- og naturbørnehave på Sjælland. Her får du pædagogernes, professorens og lektorens 7 tip til, hvordan I også kan komme i gang.

1. Læg ud med en pædagogisk dag

På en pædagogisk dag for I ro til sammen at sætte fokus på verdensmålene og tale om, hvad I selv synes virker spændende. Agersøgårds skovgruppe er en del af Titibo-gruppen, et arbejdsfællesskab bestående af fem sjællandske daginstitutioner, som alle arbejder med verdensmålene. På den pædagogiske dag fik de blandt andet nedfældet et dokument med deres bud på, hvordan de kan arbejde med de 17 verdensmål i børneperspektiv. For eksempel står der nu under mål nr. 1 ’afskaf fattigdom’:

  • Vi sætter vores egne ressourcer til rådighed for dem, som ikke har (tøj, mad osv).
  • Vi tilbyder ture i bio, på biblioteket, i teater for at give børnene oplevelser, som giver mere lige forudsætninger og erfaringer.
  • Vi er opmærksomme på at italesætte værdien i det, det enkelte barn kommer med/kan tilføje for at udligne ulighed (en madpakke med mindre snacks er lige så god, som en med mange snacks).

2. Gå flere institutioner sammen

Hvis I er flere institutioner, der arbejder sammen, så lad én institution begynde før de andre. På den måde kan I bedre bygge videre på de erfaringer, som de første gør sig.

3. Start med konkrete mål

Det er nemmest at begynde med nogle af de konkrete verdensmål, fx ’bæredygtige byer’ eller ’livet på land’ eller ’livet i havet’. Det giver rig mulighed for at skabe nærværende projekter, der kalder på børns nysgerrighed og aktive udforskning. Det kunne for eksempel være at bygge både af genbrugsmaterialer, hvilket kan give anledning til at lege med vand og til at tale om genbrug, transport, affald og meget mere.

4. Sæt ord på hverdagen

Tal med børnene om de enkle hverdagssituationer, som ofte rummer elementer fra Verdensmålene fx: Hvorfor de skal slukke lyset efter sig eller om, hvad de har med i deres madkasser, og hvor det, de har med, bliver produceret, og hvor madpapir, stanniol eller plastikken fra ostehapsen ender.

5. Hold det enkelt

I behøver ikke have et stort værksted eller masser af plads for at gå i gang med for eksempel at lave legetøj af naturmaterialer, som I selv finder. Skovgruppen i Agersøgård har udstyret en trækvogn med en sav, presenninger (hvis det skulle begynde at regne), en masse krea-ting og værktøj, og et mobilt toilet lavet af en spand med hul i. Så kan man tage værkstedet med på tur og være afsted i lang tid ad gangen.

6. Få mere inspiration fra organisationer

I kan hente inspiration og materialer til jeres praksis fra UNESCO, IBIS og Skoletjenesten.dk og lignende, men vær opmærksom på, at de oftest henvender sig til skolebørn. Stig Brostrøm og Thorleif Frøkjær anbefaler desuden, at I først og fremmest finder jeres egen vej ind i arbejdet, og at I sammen med børnene skabe en situationsbestemt pædagogik, der matcher de specifikke børn her og nu.

7. Brug lokalmiljøet

I kan også finde inspiration ved at overveje, hvilke mål der kan være relevante i forhold til begivenheder, der foregår i jeres lokalmiljø. Alternativt kan I gå efter at arbejde med emner, der kalder på børnenes interesser og følelser, det kan for eksempel være dyr, der er truet på grund af klimaforandringer. Det dækker mål nr. 13 ’Klimaindsats’.

Bogtip om bæredygtighed

Læs mere i bogen ’Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud’ fra 2021, af Stig Brostrøm og Thorleif Frøkjær. Læs om bogen her.

Om Agersøgård skov- og naturbørnehave

Agersøgård er en del af Titibo-gruppen, et arbejdsfællesskab bestående af fem sjællandske daginstitutioner. Hele gruppen arbejder med verdensmålene, der blev vedtaget af FN i 2015, i et forsøg på at skabe en mere bæredygtig udvikling for mennesker, dyr og klimaet.

Agersøgårds skovgruppe har især taget udgangspunkt i Verdensmål nr. 12: ’Ansvarligt forbrug og produktion’, og i mål nr. 15: ’livet på land’: ”vi kan ikke undgå for eksempel at arbejde med sprog, kulturelle udtryksformer og finmotorik, når vi arbejder med bæredygtig produktion,” fortæller pædagog Marianne W. Sørensen.

Læs mere om Agersøgårds skovgruppes arbejde med verdensmålene og bæredygtighed i artiklen ’Vi trækker FN’s verdensmål ned på jorden’ i Børn&Unge nummer 8/2021.

Om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål blev vedtaget på et FN-topmøde i 2015. Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, skaffe anstændige jobs og skabe mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene fokuserer også på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner samt på at styrke internationale partnerskaber.

Se verdensmålene og læs mere på verdensmaalene.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.