Pædagoguddannelse

En ny pædagoguddannelse med fokus på pædagogik, praktik og kreative fag

Kvaliteten i vores daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler afhænger af pædagoger med et højt fagligt niveau, der kan understøtte børn og unges udvikling, trivsel og dannelse og give dem en god start på livet. Derfor foreslår BUPL en ny pædagoguddannelse.

Vi har brug for en pædagoguddannelse med et højt fagligt niveau, der uddanner, motiverer og kvalificerer de studerende til at håndtere de stadig mere komplekse pædagogiske udfordringer, de møder i deres arbejde med børn, unge og voksne.

BUPL ønsker en pædagoguddannelse

  • Hvor faget pædagogik er på skemaet i alle semestre 
  • Hvor alle studerende fordyber sig i kreative fag
  • Hvor praktikken er et reelt læringsrum
  • Hvor alle praktikvejledere har en praktikvejlederuddannelse
  • Hvor undervisningen er differentieret, så alle studerende udfordres og trives
  • Hvor nyuddannede pædagoger får en mentor i det første år på arbejdsmarkedet
  • Hvor der er tydelige og attraktive karriereveje

Læs hele BUPL's udspil i linket ovenfor.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.