Vild diskussion om børns manglende ferie: Hvornår må pædagogerne blande sig?

I Facebook-gruppen 'Pædagog til pædagog' fortæller flere pædagoger om børn, der skal holde en kort sommerferie. Det har fået flere andre pædagoger til tasterne. Nogle synes, det er synd for børnene, mens andre skriver, at længden på sommerferien må være forældrenes egen sag.
For mange børn holder en for kort sommerferie fra institutionen, mener flere pædagoger, der debatterer emnet på Facebook.
For mange børn holder for lidt sommerferie, mener flere pædagoger, der livligt debatterer emnet i en pædagogfaglig gruppe på Facebook.

To ugers sommerferie – måske kun én. Når pædagoger studerer børnenes sommerferieplaner, kan de se, at nogle af dem har udsigt til en ferie uden tid til mange lange dage på stranden eller ture ud i sommerlandet med forældrene.

Og hvad så? Er det noget, pædagoger skal blande sig i? 

Netop det har været udgangspunkt for en større debat i Facebook-gruppen 'Pædagog til pædagog', som BUPL administrerer. 

Debatten deler vandene

På den ene side er hovedsynspunktet, at det er negativt med korte ferier, fordi børn ligesom voksne har brug for tid til at lade batterierne op. Nogle påpeger, at børn i vuggestuealderen ofte har kortere ferie end børn over tre år. 

Det andet hovedsynspunkt er, at forældre har deres grunde. Har børnene det godt i institutionen, skal pædagogerne grundlæggende ikke bruge tankekraft på forældrenes motiver for at sende børnene i institution eller på, om forældrene nu selv holder ferie derhjemme imens. 

Flere peger på, at de i løbet af året selv bruger en del af deres feriedage på at passe deres egne børn. Det kan være nødvendigt i forbindelse med barnets sygdom. Eller måske lægger man en længere ferie, eller man holder flere korte ferier på andre tidspunkter af året. Derfor er der i sagens natur færre dage at give af, når sommeren rammer.

Tag udgangspunkt i barnet

Marianne Gilbert Nielsen er formand for BUPL Århus og medlem af BUPL's etiske råd. Hun har ikke deltaget i debatten på Facebook, men er som udgangspunkt ikke i tvivl om, hvordan hun anskuer debatten.

“Rent etisk er vores forpligtigelse at tage udgangspunkt i barnet. Vi skal holde øje med, om barnet trives og udvikler sig. Om forældrene sender barnet i institution af den ene eller anden årsag, er reelt uvedkommende for os,” siger hun.

Hold private holdninger udenfor

Derfor kan man - i hvert fald teoretisk - forestille sig, at forældre sender deres barn i institution hele sommeren, uden at det giver anledning til nogen reaktion fra pædagogerne.

”Vi kan have mange holdninger til børn og ferie, men det må som udgangspunkt altid være barnets tarv, der er udgangspunkt for pædagogens handlen. Trives barnet og har det godt, skal man ikke blande sine private holdninger ind i det,” siger hun.

Snak med forældrene

Mistrives barnet derimod skal man tage en samtale med forældrene.

"Man må tage udgangspunkt i barnets tarv og behov og snakke med forældrene om, hvad man iagttager, og hvordan man kan afhjælpe en mulig mistrivsel. Det kunne for eksempel være ved at holde ferie, hvis det passer ind,” siger medlemmet af BUPL's etiske råd.

Få gode råd i guiden fra fagbladet Børn&Unge: 'Sådan taler du med forældre om børnenes ferie'.

Fakta om børns ferie

Der er lavet forskellige undersøgelser af, hvor meget ferie børn holder. En af dem blev i 2018 gennemført for Socialstyrelsen, og er en kortlægning af børns ferie på årlig basis. 

Undersøgelsen viser, at:

  • 6,9 procent af børnene holder mindre end tre ugers ferie.
  • 1,6 procent af børnene holder slet ikke ferie.

Find undersøgelsen 'Kortlægning af børns ferie' her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.