Opgør med svingende kvalitet kræver stærk ledelse

Ny, stor undersøgelse viser svingende kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø for 0-2 årige. Hvis kvaliteten skal styrkes, stiller det blandt andet krav til lederne, mener forskningschef.
utilfreds barn

Langt fra alle vuggestuebørn får et pædagogisk tilbud af høj kvalitet, og det er problematisk for især børn i udsatte positioner.

Det viser en ny, stor undersøgelse af kvaliteten i vuggestuer og dagplejer, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har offentliggjort i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø er utilstrækkelig eller ringe på 4 ud af 10 stuer. På 5 ud af 10 stuer er kvaliteten tilstrækkelig, mens det på 1 ud af 10 stuer lykkes for personalet at levere et pædagogisk læringsmiljø af god kvalitet.

Formanden for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu kalder resultatet 'rystende, men ikke overraskende.'

"Vi ved det jo godt, og vi har sagt det længe: Virkeligheden kalder på tid til faglig ledelse nu," understreger hun.

Læs også: Alarmerende udfordring for sårbare børn

Forskningschef: Behov for stærk ledelse

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA University College, peger på, at kvaliteten ifølge undersøgelsen er højere, når der er en pædagog til stede på stuen.

Men han hæfter sig alligevel ved, at der ifølge undersøgelsen kan være store udsving i kvaliteten fra stue til stue i samme institution. Det tyder på, at der nogle steder kan være behov for stærkere ledelse, mener han:

”Ledelse er afgørende. Den pædagogiske leder skal være opmærksom på forskellene og bruge almindelige ledelsesmæssige greb til at udligne dem. I de situationer, hvor der er store kvalitetsforskelle internt i en institution, lader ledelsen ikke til at være stærk nok,” siger forskningschefen.

Kæmp for pædagogernes tid til refleksion

Netop pædagogfagligheden er vigtig for kvaliteten, viser undersøgelsen. Men ifølge BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse fra efteråret 2022 har kun 17 procent af daginstitutionspædagogerne i høj grad tid til at bruge deres faglighed optimalt i hverdagen. Og bare 6 procent har i høj grad tid til at arbejde med børn i udsatte positioner.

Andreas Rasch Christensen peger på, at tid til refleksionsrum, hvor lederne og det pædagogiske personale er i dialog om, hvordan de bedst arbejder med børn, som har særlige behov, er afgørende. Det ser han blandt andet i et nyt forskningsprojekt om professionscirkler, som han selv er involveret i.

”Vi kan se, at når det rum etableres, så giver det en forbedring. Det er ikke nemt indenfor de eksisterende ressourcemæssige rammer, og vi håber, at det bliver bedre. Men vi kan også se, at der indenfor de eksisterende rammer er forskelle på, hvordan man håndterer det ledelsesmæssigt, og at nogle institutioner lykkes med at organisere sig. Så det kan lade sig gøre,” siger Andreas Rasch Christensen. 

Både forvaltninger og ledere kan gøre noget allerede nu

Undersøgelsen har også undersøgt ledelsesspændet og konkluderer, at de pædagogfaglige ledere har et 'relativt stort' ledelsesspænd og i gennemsnit er leder for 17 medarbejdere. Også tidligere undersøgelser har vist problemer med ledelsesspændet for de pædagogfaglige ledere.

Der er altså også strukturelle udfordringer for at skabe et pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, og Andreas Rasch Christensen understreger, at forvaltningerne i hver kommune et ansvar for at sikre den bedst mulige kvalitet i alle daginstitutioner.

”Man kan for eksempel se på, hvordan man kan bruge det pædagogiske tilsyn. Ikke til at slå hinanden i hovedet, men til konstruktivt at lade de forskellige institutioner inspirere hinanden. Hvis eksempelvis nogle institutioner i kommunen arbejder godt med børnefællesskaber, mens andre arbejder godt med fysiske omgivelser og samspillet mellem omgivelser og børn,” siger han og peger på, at kommuner og institutioner kan søge penge til vidensdeling i en forskningsreserve om organisering og ledelse på 0-6-årsområdet.

Lederne kan dog allerede nu bruge nogle lettere greb til at sikre kvaliteten og udnytte den styrke, der kan være i, at der bliver arbejdet forskellig på stuerne, mener forskningschefen:

”Som leder kan man lade stuerne inspirere hinanden eller måske rokere lidt om på personalet, for at komme problemer til livs. Det er almindelige ledelsesmæssige greb,” siger han.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.