Forsker: God ledelse beskytter pædagoger mod stort følelsesmæssigt pres

Pædagoger har et af Danmarks følelsesmæssigt hårdeste job, men de får god støtte fra deres ledere, viser ny undersøgelse. Det giver pædagogerne en vigtig beskyttelse mod stress i en hård hverdag, understreger arbejdsmiljøforsker.
Rådgivning

Pædagoger er blandt de faggrupper, som har den største følelsesmæssige belastning på jobbet. Men de oplever også, at deres ledere arbejder hårdt for at støtte og vejlede dem i en hverdag med et presset psykisk arbejdsmiljø.

Det viser den nye undersøgelse, ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere,’ hvor flere end 30.000 lønmodtagere har besvaret en række spørgsmål om deres arbejdsmiljø.

Ser man overordnet på branchegrupper, oplever daginstitutionsansatte i højere grad end eksempelvis ansatte ved politi, beredskab og fængsler, at deres job er følelsesmæssigt krævende.

Gladere for ledelsen end andre pressede grupper

Daginstitutionsansatte ser dog langt mere positivt på den støtte og vejledning, de får fra deres nærmeste ledere, end andre pressede faggrupper i undersøgelsen. 

70 procent af de daginstitutionsansatte fortæller, at de i meget høj grad eller i høj grad kan få råd og vejledning fra deres nærmeste leder. Til sammenligning gælder det kun 58 procent af de hospitalsansatte. Gennemsnittet for samtlige faggrupper – også dem, som ikke har et hårdt psykosocialt arbejdsmiljø - er 64 procent.

75 procent af de daginstitutionsansatte fortæller, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver respekteret af ledelsen. Det gælder kun 68 procent af de hospitalsansatte og 66 procent af de ansatte ved politi, beredskab og fængsler.
Gennemsnittet for samtlige faggrupper er 71 procent.

Forsker: Ledernes indsats styrker arbejdsmiljøet

Netop god og støttende ledelse kan have positiv effekt på arbejdsmiljøet, påpeger Annette Meng, cand- psych. ph.d. og forsker ved Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hun har blandt andet har forsket i daginstitutionsansattes trivsel.

”I job med høje følelsesmæssige krav er rolleklarhed og udviklingsmuligheder med til at beskytte arbejdsmiljøet og sænke risikoen for eksempelvis langtidssygemeldinger. Samtidig viser en række studier, at støtte fra og god sparring med ledelsen har positiv indvirken på arbejdsmiljøet,” siger Annette Meng.

NFA’s forskning viser, at høje følelsesmæssige krav i jobbet er forbundet med øget risiko for både depression og langtidssygemeldinger. Det gør lederens opgave med at støtte og vejlede særligt vigtig, påpeger arbejdsmiljøforskeren.

”Ubalance mellem jobkrav og ressourcer øger risikoen for sygefravær og sandsynligheden for, at man forlader jobbet eller arbejdsmarkedet. Følelsen af ikke at kunne udføre sit arbejde tilfredsstillende med de ressourcer, man har, kan opleves som belastende,” siger Annette Meng.

Læs flere af NFA’s råd til håndtering af arbejde med høje følelsesmæssige krav.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.