Åben for tilmelding: Ny uddannelse skal styrke ledelsen af pædagogers psykiske arbejdsmiljø 

Mange pædagogfaglige ledere glemmer, at de både kan inddrage deres egen chef og deres medarbejdere i arbejdet med at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for alle. Ny uddannelse giver værktøjer til både at passe på sig selv og medarbejderne.
Uddannelse i ledelse af arbejdsmiljø

Mange pædagoger oplever en presset hverdag, hvor rammerne ikke altid er til at skabe den stærke pædagogiske hverdag for børnene, som man gerne vil.

Faktisk er pædagogernes hverdag så presset, at deres psykiske arbejdsmiljø på en række punkter er helt i bund blandt faggrupper i Danmark. Det viser Arbejdstilsynets nye undersøgelse ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere.’

Nye tal: Pædagogjobbet slider på følelserne

Undersøgelsen, hvor flere end 30.000 lønmodtagere har deltaget, viser, at kun 37 procent af landets pædagoger mener, de i ’høj’ eller ’meget høj’ grad kan udføre deres arbejde i tilfredsstillende kvalitet. Det er næstlavest af alle faggrupper og væsentligt under gennemsnittet i undersøgelsen, hvor 44 procent svarer, at de kan udføre deres arbejde i høj kvalitet.

Andelen af pædagoger og andre ansatte i daginstitutioner, som ’altid eller ofte har relationer i forbindelse med deres arbejde, som er følelsesmæssigt vanskelige at håndtere’ samt ’altid eller ofte oplever, at arbejdet bringer dem i følelsesmæssigt krævende situationer’ er også væsentligt højere end landsgennemsnittet.

Både pædagoger og pædagogfaglige ledere mærker det hårde psykiske arbejdsmiljø. Mange ledere sidder samtidig i et krydspres mellem pressede medarbejdere og en politisk eller administrativ ledelse, som løbende sender nye krav til både praksis og dokumentationen af den. 

Ny uddannelse: Sådan leder I det psykiske arbejdsmiljø

For at komme problemet med det store pres på både pædagogers og lederes psykiske arbejdsmiljø til livs, lanceres nu en ny uddannelse om netop ledelse af psykisk arbejdsmiljø.

”Der er mange forandringer i gang på det pædagogiske område, som hver især giver god mening, eksempelvis styrkelse af evalueringskulturen. Men hver gang, en leder indfører en forandring i hverdagen, kræver det opmærksomhed på både egen og medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel,” siger Kim Martin Nielsen, Cand. Mag. i pædagogik og Master of Management Development, samt partner i ledelseskonsulenthuset LEAD.

Han står sammen med Katrine Bastian, erhvervspsykolog og chefkonsulent i LEAD, for den nye uddannelse, der har personaleledere i regioner og kommuner som målgruppe.

Læs mere om uddannelsen via linket nederst.

Undgå at stå alene i krydspresset

Ifølge Kim Martin Nielsen er et af målene med uddannelsen at hjælpe ledere til at blive bedre til at spotte mistrivsel blandt medarbejderne, og den giver nogle konkrete redskaber, de kan bruge til at håndtere pres på det psykiske arbejdsmiljø.

Uddannelsen, som er udviklet i samarbejde mellem Forhandlingsfællesskabet, KL, Danske Regioner og LEAD, skal blandt andet give lederne værktøjer til, hvordan de tager dialogen med medarbejdere eller personalegrupper, som oplever eksempelvis ubalance mellem krav og ressourcer.

Lederne får også råd om, hvordan de kan dæmpe krydspresset ved eksempelvis at forventningsafstemme opad i systemet.

”Det er ikke altid nok at tage dialoger med medarbejderne. Man bør også forventningsafstemme opad, med sin egen chef. Vi giver redskaber til, hvordan man kan sparre både med egne ledere, med de tillidsvalgte medarbejdere og resten af personalegruppen. For det er helt afgørende, at lederne ikke står alene med at tage vare på det psykiske arbejdsmiljø,” siger Kim Martin Nielsen.

Uddannelsen er åben for tilmelding. Læs mere om tid, sted, indhold og tilmelding her.

Tre gode råd: Ledelse af pædagogers psykiske arbejdsmiljø

Kim Martin Nielsen fra ledelseskonsulenthuset LEAD giver her tre gode råd om ledelse af pædagogers psykiske arbejdsmiljø. Det er samtidig emner, der indgår i uddannelsen.

  1. Husk, at du ikke er alene om at tage vare på det psykiske arbejdsmiljø.
    Involvér både din egen nærmeste leder samt tillidsvalgte og medarbejderne – og andre parter, hvis det kan være relevant.
  2. Led kulturen på din arbejdsplads
    Den måde, vi omgås på, hænger tæt sammen med det psykiske arbejdsmiljø. Tag en ledende rolle i at bygge en åben kultur, hvor du og medarbejderne tør være nysgerrige og sårbare sammen. For det styrker både læringen og det psykiske arbejdsmiljø.
  3. Kend dig selv og din ledelsesstils effekt på det psykiske arbejdsmiljø
    Vær opmærksom på, hvordan dit eget mindset og din måde at være på i lederrollen påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Jo bedre, du kender din egen ledelsesstil, præferencer og faldgruber, jo bedre kan du lede dig selv til at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.