Samarbejd om udfordringerne

Professionshøjskolen UC SYD har udviklet gratis værktøjer, som via aktionslæring kan bruges til at inddrage forældre og andre i løsning af særlige udfordringer.

UC SYD har været den danske deltager i et fælles EU-projekt, SEMPRE, der har haft til formål at skabe rammer for, at borgere kan tage hånd om eget liv, handle og tage beslutninger.

Projektet har resulteret i udvikling af værktøjer, der kan guide og inspirere til mere og bedre brugerinddragelse.

Lektor Anette Nielsen, UC SYD, håber, at pædagoger og ledere vil benytte materialet til brugerinddragelse gennem aktionslæring, som er beskrevet i guidebogen.

Hun betegner aktionslæring som en cirkulær aktions og læringsproces, hvor man sammen planlægger og udfører handlinger, der kan føre til håndtering af særlige udfordringer.I hvilke situationer kan en institution bruge materialet om aktionslæring?

»Der kan for eksempel i en børnehave være problemer for forældre, der henter deres børn tidligt. De kan ikke finde barnet og skal have en pædagog til at hjælpe sig. Det har pædagogerne imidlertid ikke altid tid til, og forældrene må derfor gå rundt i institutionen, indtil de finder deres barn. De kan komme til at stå i en situation, hvor de afbryder en leg og må nogle gange tage sig af andre børn, der bliver kede af at få legen ødelagt. Hvordan løses sådan et problem? Her kan man vælge at arbejde med aktionslæring for at finde en løsning.«Hvordan kan det gøres?

»Man nedsætter en aktionslæringsgruppe med forældre og pædagoger, der arbejder efter principperne i aktionslæring. Der kan hentes aktionslæringsskemaer på projektets engelsksprogede hjemmeside under ’ressourcer.’ I gruppen konkretiseres problemet, og der formuleres forskellige muligheder for handlinger, som deltagerne udfører sammen eller hver for sig, afhængig af hvordan de beskriver problemet. De fører logbog om deres handlinger og mødes undervejs i læringsgruppen, reflekterer, uddrager læring og justerer måske handlingerne undervejs. Til sidst reflekterer de, uddrager læring og afrapporterer til de andre forældre og ansatte. Bagefter implementeres de ændringer og løsninger, der er udviklet undervejs.«Kan I hjælpe med det?

»Ja, det er en del af UC SYDS aktiviteter at medvirke i læringsforløb i den enkelte institution både i forhold til planlægning og afvikling, og vi vil gerne udbrede den tænkning og måde at arbejde på. Den er meget lidt bureaukratisk, enkel, ressourceorienteret, handlings- og læringsrettet og derfor effektiv.«

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.