LEDER. Uddannelsesboost faldt på et tørt sted

Det var en stor håndsrækning, da uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) nedlagde den tidligere regerings talentpulje på 127,5 millioner kr. for at skyde dem i pædagoguddannelsen. For ikke mindst pædagoguddannelsen har lidt under det berygtede omprioriteringsbidrag, der år for år skærer to procent af budgetterne.

Til trods for at pædagoger er et af velfærdsstatens vigtigste fag, så har uddannelsen den dårligste finansiering af alle professionsuddannelserne. Pædagoguddannelsen ligger alene i finansieringen rystende 16.000 kr. under gennemsnittet pr. studerende. 

Det har dog ikke skortet på advarsler om den vigende kvalitet. BUPL og de studerende har længe råbt vagt i gevær. Tilbagevendende undersøgelser har vist, at der er for meget selvstudie, for få undervisningstimer, der mangler feedback, og der en sporadisk sammenhæng til praktikken. Værst af alt har de supermotiverede pædagogstuderende hurtigt følt sig desillusionerede på grund af uddannelsens lave niveau.

Også underviserne er ramt af den enorme skævvridning. De har fået dårligere tilknytning til pædagogernes praksis, de kommer ikke på praktikbesøg, og de har også dårligere vilkår og løn end andre undervisere på professionshøjskolerne.  

Det er helt hen i vejret, når vi ved, hvor vigtige pædagoger er for de kommende generationer. Nu stiger børnetallet, og skal målet om minimumsnormeringer og en ambitiøs børneplan indfries, så er politikerne nødt til at hæve kvaliteten på landets pædagoguddannelser.

Derfor glæder det mig, at den nye minister kommer med en foreløbig løsning på en uholdbar situation. Grundlaget for kvaliteten i daginstitutionerne skal være i orden. Det er ministeren mere end bevidst om, og det skal følges op af en varig investering, der sikrer finansieringen.

Nu skal professionshøjskolerne bruge millionerne på flere timer, mere feedback og større sammenhæng mellem undervisning og praktik. Næste skridt må være, at regeringen fjerner omprioriteringsbidraget, der alene i år har kostet cirka 80 millioner kr. på kvaliteten i pædagoguddannelsen. Dernæst skal der med evalueringen af pædagoguddannelsen i 2020 også følge penge med til en genopretning.

BUPL står klar med de gode idéer til at højne kvaliteten og grundlaget for den vigtigste velfærdsuddannelse i Danmark.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.