LEDER. Hvad nu hvis fuldtid var 35 timer?

Knap 60 procent af alle pædagoger i daginstitutioner og skoler arbejder på deltid. I store dele af landet er der sparet så meget på normeringerne, at det har ædt mange fuldtidsstillinger. Det er politikerne nødt til at lave om på.Færre fuldtidsstillinger er imidlertid ikke den eneste årsag til det store antal af pædagoger på deltid. Mange har selv valgt at gå ned i tid, fordi jobbet som pædagog i dag er belastet af dårlige normeringer og et hårdt presset arbejdsmiljø. Det fremgår også af dette nummer af Børn&Unge, hvor pædagoger tilkendegiver, at de gerne ville op i tid, hvis forholdene blev bedre.I vores seneste vilkårsundersøgelse fortæller mange pædagoger, at de ofte ikke får en pause i løbet af dagen. Andre arbejder gratis, fx ved at møde lidt før eller forberede sig derhjemme.

Har man brugt sig selv til grænsen på sit arbejde, er det svært at finde overskud, når man kommer hjem. Og derfor er det forståeligt, at flere pædagoger vælger deltid for at kunne være nærværende over for deres egne børn.Det har imidlertid konsekvenser både for den enkelte og samfundet. Nedsat tid er lig med lavere pension i alderdommen. Og som samfund har vi brug for flere pædagoger til de mange flere børn, der fødes de kommende år. Flere pædagoger er helt afgørende for kvaliteten, når regeringen som lovet indfører lovbundne minimumsnormeringer.

Men hvor starter man, hvis vi skal bryde den negative spiral og få flere til at vælge fuldtid?

Ingen siger, at alle fuldtidsstillinger skal være på 37 timer. Hvis pædagogers fuldtidsnorm fx var 35 timer med samme løn og pension som på 37 timer, ville faget blive langt mere attraktivt. Sammen med bedre normeringer ville det reducere den arbejdsmæssige belastning og gøre det lettere at rekruttere nye pædagoger.

I den kommende tid kommer vi til at diskutere løsninger på den rekrutteringsudfordring, der allerede kan mærkes i de store byer. Vi skylder os selv at vende alle sten for at sikre en høj faglighed. Lad os derfor også undersøge idéen om en ny og særlig fuldtid for pædagoger.Elisa Rimpler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.