Jeg er jo først og fremmest mor

Marianne Gaardsdal, Viborg, er pædagog og tillidsrepræsentant, men hun er også formand for Viborg Forældre Organisation. Det er helt naturligt, men også en balancegang, siger hun.

Da der den 6. april i år var demonstrationer for minimumsnormeringer over hele landet, samlede der sig også i Viborg mange forældre for at råbe politikerne op. Pædagog Marianne Gaardsdal deltog som mor til tre børnehavebørn og holdt også tale. Da hun var kommet hjem, spurgte hun i den lokale Facebook-gruppe, om der var nogle, der ville være med til at oprette en lokal forældregruppe.

»Opbakningen til demonstrationen havde været rigtig god, så jeg syntes, det ville være et naturligt næste skridt,« siger hun.Hendes opslag bar frugt: Den 2. juni var der stiftende generalforsamling i Viborg Forældre Organisation (VFO), og Viborg blev dermed en af de byer, hvor forældreorganisationer er blomstret op i kølvandet på den store folkelige bevægelse ’Hvor er der en voksen?’.I dag er Marianne Gaardsdal formand for foreningen i Viborg. I sin fritid gør hun en indsats for at organisere forældre, og i sit arbejdsliv er hun pædagog og tillidsrepræsentant på tredje år. Men er det ikke en form for dobbeltrolle, hun spiller som både pædagog og formand for forældreorganisationen?»Det synes jeg ikke, tværtimod. Som pædagog ved jeg alt om, hvor vigtigt det er med nærvær, og at der er voksne nok til at sikre det. Selvfølgelig er det en balancegang, hvor nogle måske vil sige, at jeg bare vil kæmpe for flere pædagogstillinger. Men vi er jo en bestyrelse på fem mand fra vidt forskellige brancher, og når jeg udtaler mig, er det på foreningens vegne og ikke på egne. Og så er jeg jo først og fremmest mor, og det er som mor, jeg arbejder i forældreorganisationen,« siger Marianne Gaardsdal, der således på flere fronter arbejder for bedre forhold i institutionerne.Ville pædagogvejen. I barndommen mellem Ringkøbing og Skjern i Vestjylland var Marianne aldrig i tvivl om, at hun ville være pædagog, som hendes mor var det. Efter gymnasiet blev hun tilkaldevikar i døgninstitutioner med voksne udviklingshæmmede, og det blev denne gruppe, hun fik lyst til at arbejde med. Det var hendes ønske, da hun i 2008 begyndte på seminariet i Holstebro. Hun flyttede til Viborg og pendlede til Holstebro, og da hun mødte sin kommende mand i domkirkebyen, kom hun aldrig derfra. I dag har de sammen tvillinger på 6 år og en søn på 4 år. Og Marianne kom ikke til at arbejde med voksne.»Nej, for da jeg var færdig med uddannelsen i 2011, fik jeg arbejde i klub og SFO, og siden har jeg arbejdet på skole- og fritidsområdet. Det blev jeg fanget af, og det blev rigtig spændende efter skolereformen, hvor vi som pædagoger også blev aktive i skoledelen. Jeg synes, det er helt fantastisk at få lov til at se børnene brillere i både skole og fritid. Vi får et helt billede af børnene,« siger Marianne Gaardsdal.Hun har om formiddagen understøttende undervisning og yder specialpædagogisk bistand i 0. klasse. Om eftermiddagen arbejder hun i fritidsdelen.

»Her har vi nu med de nye regler fået mere børne­tid i SFO’en, og det er godt. Til gengæld er der næsten ingen understøttende undervisning fra 1. klasse og opefter, og det er trist. Så jeg har et lidt ambivalent forhold til ændringerne,« siger hun.Familiepolitisk ildsjæl. Da Marianne selv fik børn, involverede hun sig mere og mere i den familie­politiske debat. Hun er privat medlem af FOLA, og hun har på forskellig vis blandet sig og været med i arbejdet for en bedre familiepolitik. Hun har da også ambitioner om, at den nye forældreforening i Viborg skal tage sig af en række emner, der påvirker børnenes hverdag og ­familiens vilkår.»Ja, vi har en hel liste af emner, blandt andet vil vi gerne i samarbejde med andre forældreorganisationer beskæftige os med børns ret til deres forældre under sygdom. Den store bevægelse og demonstrationerne har gjort minimumsnormeringer til et hot emne. Vi vil gerne tage de næste skridt og gøre familie­politik generelt til et hot emne,« siger Marianne Gaardsdal. Men hvordan finder hun energien og tiden til at arbejde aktivt på flere fronter?»Nogle går jo til styrketræning eller håndbold og finder tid og kræfter til det. Jeg får så noget ud af at arbejde organisatorisk for det, jeg synes er vigtigt. Det giver mig ny energi, og på hjemmefronten får vi det til at hænge sammen,« siger Marianne Gaardsdal.Viborg Forældre Organisation er ved at finde sine ben og har masser af ambitioner. Foreningen er medlem af FOLA og får den støtte fra BUPL MidtVestjylland, der er behov for. Nu vil man i foreningen holde skarpt øje med, hvad de lokale politikere finder frem til i budgetforhandlingerne for 2020. Beslutningstagere på børneområdet skal ikke forvente fred i den kommende tid. Det skal den nystiftede forældreorganisation med Marianne Gaardsdal i spidsen nok sørge for.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.