Historisk aftale: Ja til minimumsnormeringer

Minimumsnormeringer bliver nu en realitet. I juni blev det et af de markante resultater af forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om, hvad den socialdemokratiske mindretalsregering skal arbejde for de kommende år.Der er ikke tale om et regeringsgrundlag, men et papir om en ’politisk forståelse’, som regeringen skal basere sin politik på.

I papiret står der, at regeringen skal fremlægge en ambitiøs børneplan, hvor der indføres ’lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.’Kommuneaftalen er den aftale, som regeringen hvert år indgår med Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi – en aftale, der normalt indgås før sommerferien, men som på grund af Folketingsvalget først kommer efter. Formentlig i august.Minimumsnormeringer har i årevis stået øverst på BUPL’s dagsorden – de senere år bakket godt op af en række politikere. De var især godt tilfredse med den del af aftalen, fremgår det af deres tweets. For eksempel skrev Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten:

»Tak til alle pædagoger, medhjælpere, assistenter, forældre og bedsteforældre, der har kæmpet for minimumsnormeringer. Det her er jeres sejr.«SF’s gruppeformand og børneordfører, Jakob Mark, skrev sådan her: »Når først det er indført, bliver det aldrig ændret igen. Og det kommer til at gøre en kæmpe forskel for vores børn.«Også De Radikales børneordfører Lotte Rod var glad: »Efter mange års arbejde for børn føles det (og her kommer en masse glade smileyer. red) at få flertal til ordentlige normeringer.«

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.