Flest lange dage blandt arbejderklassens børn

Er du barn af en mor, der arbejder på fabrik eller i butik, har du flere lange dage i institutionen, end hvis din mor har en lang videregående uddannelse. Det viser en opgørelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd.

VIVE har set på hverdagen blandt 2.326 forældre til treårige børn, og analysen viser, at der er flest dage over otte timer i børnehaven for de børn, hvis mor har en erhvervsfaglig uddannelse skarpt fulgt af de børn, hvis mødre har en kort videregående uddannelse.»Tallene viser, at arbejderklassens børn noget hyppigere end andre børn er lang tid i dagtilbud. Vi taler om mødre med en erhvervsfaglig uddannelse eller med en kort videregående uddannelse,« siger seniorforsker Mai Heide Ottosen fra VIVE til A4 Arbejdsliv. Det er VIVE-forskerens vurdering, at tallene vidner om mindre fleksibilitet og mere faste vagtplaner blandt mødre med erhvervsfaglige uddannelser, og at de derfor peger på en ulighed på arbejdsmarkedet, som handler om andet end bare løn.


Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.